I-UČBENIK ZA GLASBENO UMETNOST

Pri pouku glasbena umetnost uporabljamo interaktivni elektronski učbenik (ZRSŠ )

za 8. razred:  https://eucbeniki.sio.si/gum8/index.html
za 9. razred: https://eucbeniki.sio.si/gum9/index.html
Interaktivni učbenik ti bo, po dogovoru z učiteljico, na voljo tudi v učilnici GUM/LUM, kadar ga boš potreboval.

Povezava na te i-učbenike tudi preko: UČiILNICE – PO PREDMETIH – GLASBA – I-UČBENIK ZA GLASBO.
Veliko veselja in uspehov pri delu z novim učbenikom!
DOSTOPNOST