TEL/FAX: 01 7098 014
 

DNEVI DEJAVNOSTI

 Športni dnevi 2019/20

razred čas vsebina vodje

1.

 

jesen Dva krajša pohoda Petja Ilejšič
jesen Atletika Maja Brancelj
zima Dva delna: Igre na snegu Petja Ilejšič
16. 5. 2020 Dan druženja in gibanja vseh generacij Milena Mišič
pomlad Plavanje Maja Brancelj
2. jesen Pohod Pavla Ponikvar
jesen Atletika Maja Brancelj
zima Zimski športni dan:
1. del: sankanje/igre na snegu
2. del:  tek na smučeh
Barbara Širaj
16. 5. 2020 Dan druženja in gibanja vseh generacij Milena Mišič
junij Orientacija in štafetne igre Maja Brancelj
3. jesen Pohod Pavla Ponikvar
jesen Atletika Maja Brancelj
zima Zimski športni dan:
1. del: sankanje/igre na snegu
2. del:  tek na smučeh
Damjana Ožbolt
16. 5. 2020 Dan druženja in gibanja vseh generacij Milena Mišič
junij Orientacija in štafetne igre Maja Brancelj
4. jesen Pohod Pavla Ponikvar
jesen Atletski mnogoboj Maja Brancelj
zima Zimski športni dan:
1. del: sankanje/igre na snegu
2. del:  tek na smučeh
Helena Šivec
Pavla Ponikvar
16. 5. 2020 Dan druženja in gibanja vseh generacij Milena Mišič
junij Orientacija in štafetne igre Maja Brancelj
5. jesen Pohod Pavla Ponikvar
jesen Atletski mnogoboj Maja Brancelj
zima Zimski športni dan:
1. del: sankanje/igre na snegu
2. del:  tek na smučeh
Helena Šivec
Pavla Ponikvar
16. 5. 2020 Dan druženja in gibanja vseh generacij Milena Mišič
junij   Orientacija in štafetne igre Maja Brancelj

6.,

7.,

8.,

9.

september Plavanje -Izola Maja Brancelj
oktober Atletski mnogoboj, kros (Loški Potok) Maja Brancelj
20. do 24. 1. 2020
24. do 28. 2. 2020
Pohod ČŠOD Kavka (7.,8.,9.),
Rogla 6. razred
Razredniki
Maja Brancelj
februar Alpsko smučanje, sankanje in igre na snegu- Krvavec ali drugo smučišče Maja Brancelj
16. 5. 2020 Dan druženja in gibanja vseh generacij Milena Mišič

 

Naravoslovni dnevi 2019/20

Raz čas vsebina vodje
1. jesen Eko dan – Bloška planota – učilnica na prostem (cela šola) Alma Kandare
po dogovoru Sistematski in zobozdravstveni pregled Petja Ilejšič
pomlad Železniški promet Damjana Ožbolt
2. Jesen Eko dan – Bloška planota – učilnica na prostem (cela šola) Alma Kandare
pomlad Travnik Barbara Širaj
pomlad Železniški promet Damjana Ožbolt
3. jesen Eko dan – Bloška planota – učilnica na prostem (cela šola) Alma Kandare
pomlad Železniški promet Damjana Ožbolt
po dogovoru Sistematski in zobozdravstveni pregled Damjana Ožbolt
4. jesen Eko dan – Bloška planota – učilnica na prostem (cela šola) Alma Kandare
jesen Naravoslovni dan v Notranjskem regijskem parku Helena Šivec
pomlad Križna jama in grad Snežnik Pavla Ponikvar
5. jesen Eko dan – Bloška planota – učilnica na prostem (cela šola) Alma Kandare
jesen Naravoslovni dan v Notranjskem regijskem parku Helena Šivec
pomlad Križna jama in grad Snežnik Pavla Ponikvar
6. jesen Zdravniški pregled + predavanje ga. Divna Klanfar Alma Kandare
jesen Eko dan – Bloška planota – učilnica na prostem (cela šola) Alma Kandare
20. 1. do 24. 1. 2010 ŠOLA V NARAVI – Rogla:
Gozd, gozdna meja, kamnine
Življenje v sredogorju
Maja Brancelj
7. 24. 2. do 28. 2. 2020 CŠOD  dom Kavka Kobarid Grozdana Gornik
24. 2. do 28. 2. 2020 CŠOD  dom Kavka Kobarid Grozdana Gornik
jesen Eko dan – Bloška planota – učilnica na prostem (cela šola) Alma Kandare
8. jesen Eko dan  – Bloška planota – učilnica na prostem (cela šola) Alma Kandare
oktober Zdravniški pregled + predavanje ga. Divna Klanfar Alma Kandare
termin še ni znan CŠOD  dom Kavka Kobarid Jerneja Kovšca
9. jesen Eko dan  – Bloška planota – učilnica na prostem (cela šola) Alma Kandare
24. 2. do 28. 2. 2020 CŠOD  dom Kavka Kobarid Alma Kandare
14.2. in 15. 2. 2020 INFORMATIVNI DAN Alma Kandare

 Kulturni dnevi 2019/20

Raz čas vsebina vodje
1. zima Moderna galerija Damjana Ožbolt
zima Lutkovno gledališče Petja Ilejšič
pomlad Orkester, Peter in volk Barbara Širaj
celo šolsko leto Kulturne prireditve na šoli Vodje prireditev
2. zima Moderna galerija Damjana Ožbolt
zima Lutkovno gledališče Petja Ilejšič
15. 4. 2020 Orkester, Peter in volk Barbara Širaj
celo šolsko leto Kulturne prireditve na šoli vodje prireditev
3. zima Moderna galerija Damjana Ožbolt
zima Lutkovno gledališče Petja Ilejšič
pomlad Orkester, Peter in volk Barbara Širaj
celo šolsko leto Kulturne prireditve na šoli vodje prireditev
4. zima Muzej Bloški smučar Helena Šivec
8. 10. 2020 Obisk gledališča Helena Šivec
celo šolsko leto Kulturne prireditve na šoli učitelji
5. september Ogled Kopra in Pirana Pavla Ponikvar
8. 10. 2020 Obisk gledališča Helena Šivec
celo šol. leto Slop kulturnih prireditev na šoli učitelji
6.,
7.,
8..
9.,
dec., febr., marec, junij Prireditve na šoli učitelji
april 2020 Narodna galerija; Ljubljana – znamenitosti G. Gornik
november 2019 Projektni KD: bonton
Dame in kavalirji
Jerneja Kovšca

Tehniški dnevi 2019/20

raz čas vsebina vodje
1. jesen Šolski muzej Barbara Širaj
junij Arhitektura Anica I. Zabukovec
pomlad Slovenski etnografski muzej Petja Ilejšič
2. jesen Šolski muzej Barbara Širaj
pomlad Slovenski etnografski muzej Petja Ilejšič
Junij Arhitektura Anica I. Zabukovec
3. jesen Šolski muzej Barbara Širaj
pomlad Slovenski etnografski muzej Petja Ilejšič
junij Arhitektura Anica I. Zabukovec
4. jesen Izdelki iz papirnih gradiv Helena Šivec
zima Elektrika Helena Šivec
pomlad Rokodelski center Ribnica Pavla Ponikvar
junij Arhitektura Anica I. Zabukovec
5. zima Muzej Bloški smučar Helena Šivec
zima Izolacijski materiali – JUB in izdelava termovke Pavla Ponikvar
pomlad Rokodelski center Ribnica Pavla Ponikvar
junij Varno v prometu  – kolesarski izpiti
Arhitektura
Pavla Ponikvar
Anica I. Zabukovec
6. 20. 9. 2019 Park vojaške zgodovine Pivka Anica I. Zabukovec
20. 1. do 24. 1. 2010 ŠOLA V NARAVI – Rogla: tehnične naprave na smučiščih Maja Brancelj
marec 2020 Naprave (gugalnica prevesnica – projekt Cajon) Anica Indihar Zabukovec
junij Arhitektura Anica I. Zabukovec
7. 20. 9. 2019 Park vojaške zgodovine Pivka Anica I. Zabukovec
24. 2. do 28. 2. 2020 CŠOD  dom Kavka Kobarid Grozdana Gornik
24. 2. do 28. 2. 2020 CŠOD  dom Kavka Kobarid Grozdana Gornik
junij Arhitektura Anica I. Zabukovec
8. 20. 9. 2019 Park vojaške zgodovine Pivka Anica I. Zabukovec in razredničarke
24. 2. do 28. 2. 2020 CŠOD  dom Kavka Kobarid Jerneja Kovšca
24. 2. do 28. 2. 2020 CŠOD  dom Kavka Kobarid Jerneja Kovšca
Junij Arhitektura Anica I. Zabukovec
9. 24. 2. do 28. 2. 2020 CŠOD  dom Kavka Kobarid Alma Kandare
24. 2. do 28. 2. 2020 CŠOD  dom Kavka Kobarid Alma Kandare
20. 9. 2019 Park vojaške zgodovine Pivka Anica I. Zabukovec in razredničarke
15. 6. 2020 Valeta Alma Kandare

Vodja športnega, naravoslovnega ali kulturnega dne je odgovoren za organizacijo in izvedbo dneva. Skupaj z vodstvom šole se dogovori za spremljevalce. Število le-teh določi po Odredbi o normativih in standardih v osnovnih šolah

V okviru naravoslovnih in  športnih dni smo se prijavili na razpis za vzgojno-izobraževalne programe življenja v naravi v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) in dobili naslednje rezervacije:

razred dom kraj čas izvajanja
7., 8.  in 9. CŠOD  CŠOD  dom Kavka Kobarid 24. 2. do 28. 2. 2020

Ker bodo učenci v tem času realizirali naravoslovne in športne dni, je udeležba učencev obvezna s soglasjem staršev.
Stroški staršev so: stroški bivanja in prevoza.

ŠOLA V NARAVI

Plavalna šola v naravi –  Debeli Rtič, 9. 9. – 13. 9. 2019            Pavla Ponikvar, Maja Brancelj

Zimska šola v naravi –   Rogla, 20. 1. do 24. 1. 2010                  Maja Brancelj

PLAN KULTURNIH PRIREDITEV 2019/20

Kdaj Naslov vodja
December 2019 Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti, novoletna Damjana Ožbolt
Februar 2020 Prireditev ob kulturnem prazniku Martina Kočevar
Marec 2020 Zarajajmo v pomlad Milena Mišič
Maj 2020  Zaključek bralne značke Martina Kočevar
Junij 2020 Dan državnosti in  zaključna prireditev Anica Sterle

Ekskurzije 2019/20

Ekskurzije bodo organizirane v sklopu letnih delovnih načrtov posameznih predmetov in dni dejavnosti.

Ekskurzije bodo organizirali in za varnost poskrbeli odgovorni učitelji za izvedbo, po predhodnem soglasju staršev.

Naloge vodje dni dejavnosti oz. strokovnih ekskurzij:

  • V skladu z letnim delovnim načrtom in dogovoru z ravnateljem določi datum in spremljevalce.
  • Izpolni obrazec in ga odda v tajništvo (določi relacijo, uro odhoda in prihoda, ali je potreben razvoz učencev po vaseh); tajnica rezervira avtobus.
  • Spremljevalcem in učencem da navodila in obvestila o poteku dneva.
  • V kuhinji se dogovori za malico (vsaj 2 dni prej).
  • Odda izpolnjen obrazec ravnatelju (vsaj 1 dan prej).
  • Obvesti učitelje na razredni stopnji o nadomeščanju pouka.
  • Odda čas trajanja in obračun potnih stroškov vodje, spremljevalcev.
razred čas relacija vodja
5. junij S kolesom po Bloški planoti Pavla Ponikvar
6., 7., 8. junij Gorenjska razredniki
9. junij Zaključna ekskurzija Alma Kandare
8. r.
POK
po dogovoru Obisk Inštituta Jožef Štefan in reaktorskega centra v Podgorici pri Ljubljani Alma Kandare

 

Delovne akcije in drugo delo 2019/20

Vrsta akcije Izvajalci Vodja
Čiščenje šolske okolice 1. – 9.r  Dagmar Korošec
Skrb za lončnice in urejenost učilnic 1. – 9.r razredniki
Izdelovanje čestitk in darilca staršem 1. – 9.r razredniki
Pomoč starejšim občanom 6. – 9.r razredniki
Dežurstva 6. – 9.r ga. A. Kandare
Zbiranje starega papirja 1. – 9.r ga. A. Kandare
Delo v knjižnici 5. – 9.r ga. M. Kočevar
Ostala dela 1. – 9.r ga. M. Mišič

Spominski dnevi

Spominski dan Čas Zadolženi učitelj
Mednarodni dan miru 2. oktober M. Kočevar
Mednarodni dan otroka 3. oktober D. Ožbolt
Svetovni dan hrane 16. oktober A. Sterle
Dan OZN 24. oktober A. Mestek
Dan reformacije in varčevanja 31. oktober Razredniki
Dan spomina na mrtve 1. november Razredniki
Svetovni dan otrokovih pravic 20. november J. Kovšca
Mednarodni dan boja proti AIDSU 1. december A. Kandare
Dan človekovih pravic 10. december  Dagmar Korošec
Slovenski kulturni praznik 8. februar M. Kočevar
Mednarodni dan zdravja 7. april B. Širaj
Dan Zemlje 22. april A. Mestek
Mednarodni dan RK 8. maj P. Ilejšič
Svetovni dan boja proti kajenju 31. maj H. Šivec
Mednarodni dan varstva okolja 5. junij K. Brus
Dan učiteljev 5. oktober P. Ponikvar
Mednarodni dan maternega jezika 21. februar G. Gornik
Svetovni dan voda 22. marec A. Kandare
Pust marec M. Brancelj
Svetovni dan knjige 23. april M. Kočevar
Velika noč 17. april A. Zabukovec