TEL/FAX: 01 7098 014
 

DNEVI DEJAVNOSTI

 Športni dnevi 2018/19

 razred čas vsebina vodje

1.

 

jesen Pohod (dva krajša) Barbara Širaj
Martina Ivančič
jesen Atletika Ignac Farkaš
zima Zimski športni dan:
1. del: Sankanje / igre na snegu
2.  del: Tek na smučeh
Barbara Širaj
Martina Ivančič
Ignac Farkaš
11. 5. 2019 Dan druženja  vseh generacij Milena Mišič
pomlad Plavanje Ignac Farkaš
2. jesen Pohod Pavla Ponikvar
jesen Atletika Ignac Farkaš
zima Zimski športni dan:
1. del: igre na snegu
2. del: tek na smučeh
Petja Ilejšič
Ignac Farkaš
11. 5. 2019 Dan druženja vseh generacij Milena Mišič
junij Orientacijski pohod Ignac Farkaš
3. jesen Pohod Pavla Ponikvar
jesen Atletika Ignac Farkaš
zima Zimski športni dan:
1. del: Sankanje in igre na snegu
2. del: Tek na smučeh
Helena Šivec
Ignac Farkaš
11. 5. 2019 Dan druženja vseh generacij Milena Mišič
junij Orientacijski pohod Ignac Farkaš
4. jesen pohod Pavla Ponikvar
jesen Atletika Ignac Farkaš
zima Zimski športni dan Damjana Ožbolt
11. 5. 2019 Dan druženja vseh generacij Milena Mišič
junij Orientacijski pohod Ignac Farkaš
5. jesen Pohod Pavla Ponikvar
jesen Atletika Ignac Farkaš
zima Zimski športni dan Ignac Farkaš
11. 5. 2019 Dan druženja vseh generacij Milena Mišič
pomlad Orientacijski pohod Ignac Farkaš

6,7,

8,9.

september Plavanje -Izola Ignac Farkaš
oktober Atletski mnogoboj, kros(Loški Potok) Ignac Farkaš
December januar Pohod ČŠOD Planica (7.,8.,9.) Rogla 6. razred Razredniki
Ignac Farkaš
Februar Alpsko smučanje, sankanje in igre na snegu- Krvavec ali drugo smučišče Ignac Farkaš
11. 5. 2019 Dan druženja vseh generacij Milena Mišič

Naravoslovni dnevi 2018/19

Razred čas vsebina vodje
1. 18. 9. 2018 Naravoslovni dan na Cerkniškem jezeru Barbara Širaj
jesen EKO DAN: Narava razvaja naša čutila in telo
Obeležitev 25. let Zdrave šole

Alma Kandare

 

po dogovoru Sistematski in zobozdravstveni pregled ter predavanje Divne Klanfar Barbara Širaj
2. 18. 9. 2018 Naravoslovni dan na Cerkniškem jezeru Barbara Širaj
jesen EKO DAN: Narava razvaja naša čutila in telo Alma Kandare
Maj / junij Travnik Petja Ilejšič
3. 18. 9. 2018 Naravoslovni dan na Cerkniškem jezeru Barbara Širaj
jesen EKO DAN: Narava razvaja naša čutila in telo
Obeležitev 25. let Zdrave šole
Alma Kandare
po dogovoru Sistematski, zobozdravstveni pregled in zdravstvena vzgoja Helena Šivec
4. jesen EKO DAN: Narava razvaja naša čutila in telo
Obeležitev 25. let Zdrave šole
Alma Kandare
pomlad Obisk kraške jame in gradu Pavla Ponikvar
pomlad Moje telo Damjana Ožbolt
5. jesen EKO DAN: Narava razvaja naša čutila in telo
Obeležitev 25. let Zdrave šole
Alma Kandare
september Življenje v morju Pavla Ponikvar
pomlad Obisk kraške jame in gradu Pavla Ponikvar
6. Jesen Zdravniški pregled + predavanje ga. Divna Klanfar Alma Kandare
jesen EKO DAN: Narava razvaja naša čutila in telo
Obeležitev 25. let Zdrave šole
Alma Kandare
21. 1. – 25. 1. 2019 ŠOLA V NARAVI – Rogla
Gozd, gozdna meja, kamnine
Življenje v sredogorju
 Grozdana Gornik
7. 3. 12. – 7. 12.  2018 CŠOD PLANICA Jerneja Kovšca
3. 12. – 7. 12. 2018 CŠOD PLANICA Jerneja Kovšca
jesen EKO DAN: Narava razvaja naša čutila in telo
Obeležitev 25. let Zdrave šole
Alma Kandare
8. jesen EKO DAN: Narava razvaja naša čutila in telo
Obeležitev 25. let Zdrave šole
Alma Kandare
oktober Zdravniški pregled + predavanje ga. Divna Klanfar Alma Kandare
3. 12. – 7. 12. 2018 CŠOD PLANICA Alma Kandare
9. jesen EKO DAN: Narava razvaja naša čutila in telo
Obeležitev 25. let Zdrave šole
Alma Kandare
3. 12. – 7. 12. 2018 CŠOD – PLANICA Anica Indihar Zabukovec
15. 2. 2019 INFORMATIVNI DAN Anica Indihar Zabukovec

 Kulturni dnevi 2018/19

Raz čas vsebina vodje
1. zima Obisk muzeja Helena Šivec
september Obisk Koloseja Petja Ilejšič
13. 3. 2019 Izgubljena paličica vile Apolonije Barbara Širaj
preko celega šolskega leta Kulturne prireditve na šoli vodje prireditev
2. zima Obisk muzeja Helena Šivec
september Kolosej Petja Ilejšič
13. 3. 2019 Izgubljena palčica vile Apolonije Barbara Širaj
Preko celega šolskega leta Kulturne prireditve na šoli Vodje prireditev
3. zima Obisk muzeja Helena Šivec
september Kolosej Petja Ilejšič
13. 3. 2019 Izgubljena paličica vile Apolonije Barbara Širaj
preko celega šolskega leta Kulturne prireditve na šoli vodje prireditev
4. preko celega šolskega leta Kulturne prireditve na šoli vodje prireditev
februar MGL Ljubljana Damjana Ožbolt
pomlad Hiša iluzij Damjana Ožbolt
5. preko celega šolskega leta Kulturne prireditve na šoli vodje prireditev
zima MGL Ljubljana Damjana Ožbolt
pomlad Hiša iluzij Damjana Ožbolt
6., 7., 8., 9.

vse leto

 

Šolske prireditve:
(glej plan kulturnih prireditev)
· novoletna in dan samostojnosti in enotnosti – 1 ura,
· kulturni praznik – 1ura
· Zarajajmo v pomlad – 2uri,
· zaključna in dan državnosti  –
· 1 ura; (za 9. R: valeta – 1 URA)

 

razredniki

29. 9. 2018 (delovna sobota) KINO – GAJIN SVET
Ogled kino predstave
razredniki
jesen EKSKURZIJA – KULTURNI DAN:
(6., 7., 8., 9.r – Trubar, Levstik, Stritar, Turjak)
razredniki

Tehniški dnevi 2018/19

razred čas vsebina vodje
1. jesen Kulturna dediščina Helena Šivec
pomlad Čar lesa Petja Ilejšič
pomlad Različne oblike gibanja Anica Indihar Zabukovec

2.

 

jesen Kulturna dediščina Helena Šivec
pomlad Čar  lesa Petja Ilejšič
pomlad Različne oblike gibanja Anica Indihar Zabukovec
3. jesen Kulturna dediščina Helena Šivec
pomlad Čar lesa Petja Ilejšič
pomlad Različne oblike gibanja Anica Zabukovec
4. zima Bistra Damjana Ožbolt
zima Elektrika Damjana Ožbolt
pomlad Prenosi gibanja Damjana Ožbolt
junij Različne oblike gibanja, varno v prometu Anica Indihar Zabukovec
5. zima Bistra Damjana Ožbolt
zima Ogled proizvodnje  v podjetju JUB in izdelava termovke Pavla Ponikvar
pomlad Prenosi gibanja Damjana Ožbolt
pomlad Varno v prometu Pavla Ponikvar
6. 21. 1. – 25. 1. 2019 ŠOLA V NARAVI – Rogla: tehnične naprave na smučiščih  Grozdana Gornik
Po dogovoru SGLŠ Postojna – SPOZNAJMO LES Anica Indihar Zabukovec
Junij RAZLIČNE OBLIKE GIBANJA (cela šola) Anica Indihar Zabukovec
December Izdelki iz papirja in kartona Anica Indihar Zabukovec
7. 3. 12. – 7. 12. 2018 CŠOD PLANICA Jerneja Kovšca
3. 12. – 7. 12. 2018 CŠOD PLANICA Jerneja Kovšca
Junij RAZLIČNE OBLIKE GIBANJA (cela šola) Anica Indihar Zabukovec
Po dogovoru SGLŠ Postojna – gozdarsko lesarski tehniški dan Anica Indihar Zabukovec
8. 3. 12. – 7. 12. 2018 CŠOD PLANICA Alma Kandare
3. 12. – 7. 12. 2018 CŠOD PLANICA Alma Kandare
Junij RAZLIČNE OBLIKE GIBANJA (cela šola) Anica Indihar Zabukovec
Po dogovoru ŠC Postojna – tehniške delavnice, podjetniške delavnice Anica Indihar Zabukovec
9. 3. 12. – 7. 12. 2018 CŠOD PLANICA Anica Indihar Zabukovec
3. 12. – 7. 12. 2018 CŠOD PLANICA Anica Indihar Zabukovec
September PITAGOROV IZREK IN NALOGE IZ VSAKDANJIKA Anica Indihar Zabukovec
14.6.2019 PRIPRAVA VALETE Anica Indihar Zabukovec

Vodja športnega, naravoslovnega ali kulturnega dne je odgovoren za organizacijo in izvedbo dneva. Skupaj z vodstvom šole se dogovori za spremljevalce. Število le-teh določi po Odredbi o normativih in standardih v osnovnih šolah

V okviru naravoslovnih in  športnih dni smo se prijavili na razpis za vzgojno-izobraževalne programe življenja v naravi v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) in dobili naslednje rezervacije:

razred dom kraj čas izvajanja
7., 8.  in 9. CŠOD Planica Planica 3. 12. – 7. 12. 2018

Ker bodo učenci v tem času realizirali naravoslovne in športne dni, je udeležba učencev obvezna s soglasjem staršev.
Stroški staršev so: stroški bivanja in prevoza.

ŠOLA V NARAVI

Plavalna šola v naravi –  Debeli Rtič, 3. 9. – 7.9. 2018            Pavla Ponikvar, Ignac Farkaš

Zimska šola v naravi –   Rogla, 21.1. – 25.1. 2019                  Ignac Farkaš

PLAN KULTURNIH PRIREDITEV 2018/19

Kdaj Naslov vodja
december 2018 Novoletna, dan samostojnosti in enotnosti  Helena Šivec
8. februar 2019 Ob kulturnem prazniku Grozdana Gornik
marec 2019 Zarajajmo v pomlad Milena Mišič
maj 2019 Podelitev bralne značke Martina Kočevar
junij 2019 Zaključek šolskega leta in dan državnosti Barbara Širaj

Ekskurzije 2018/19

Ekskurzije bodo organizirane v sklopu letnih delovnih načrtov posameznih predmetov in dni dejavnosti.

Ekskurzije bodo organizirali in za varnost poskrbeli odgovorni učitelji za izvedbo, po predhodnem soglasju staršev.

Naloge vodje dni dejavnosti oz. strokovnih ekskurzij:

  • V skladu z letnim delovnim načrtom in dogovoru z ravnateljem določi datum in spremljevalce.
  • Izpolni obrazec in ga odda v tajništvo (določi relacijo, uro odhoda in prihoda, ali je potreben razvoz učencev po vaseh); tajnica rezervira avtobus.
  • Spremljevalcem in učencem da navodila in obvestila o poteku dneva.
  • V kuhinji se dogovori za malico (vsaj 2 dni prej).
  • Odda izpolnjen obrazec ravnatelju (vsaj 1 dan prej).
  • Obvesti učitelje na razredni stopnji o nadomeščanju pouka.
  • Odda čas trajanja in obračun potnih stroškov vodje, spremljevalcev.
raz čas relacija vodja
5. junij Kolesarjenje po Blokah Pavla Ponikvar
8., 9. april 2019 Gotenica, Kočevska Reka A. Mestek
6,7,8 junij 2019 Primorska A. Mestek + razredniki
9. Junij 2019 A. I. Zabukovec
IP POK 8. r. Konec leta Obisk Inštituta Jožef Štefan in reaktorski center v Podgorici pri Ljubljani Alma Kandare

Delovne akcije in drugo delo 2018/19

Vrsta akcije Izvajalci Vodja
Čiščenje šolske okolice 1. – 9.r E. Palinkaš
Skrb za lončnice in urejenost učilnic 1. – 9.r razredniki
Izdelovanje čestitk in darilca staršem 1. – 9.r razredniki
Pomoč starejšim občanom 6. – 9.r razredniki
Dežurstva 6. – 9.r ga. A. Kandare
Zbiranje starega papirja 1. – 9.r ga. A. Kandare
Delo v knjižnici 5. – 9.r ga. M. Kočevar
Ostala dela 1. – 9.r ga. M. Mišič

Spominski dnevi

Spominski dan Čas Zadolženi učitelj
Mednarodni dan miru 2. oktober M. Kočevar
Mednarodni dan otroka 3. oktober D. Ožbolt
Svetovni dan hrane 16. oktober A. Sterle
Dan OZN 24. oktober A. Mestek
Dan reformacije in varčevanja 31. oktober Razredniki
Dan spomina na mrtve 1. november Razredniki
Svetovni dan otrokovih pravic 20. november J. Kovšca
Mednarodni dan boja proti AIDSU 1. december A. Kandare
Dan človekovih pravic 10. december E. Palinkaš
Slovenski kulturni praznik 8. februar M. Kočevar
Mednarodni dan zdravja 7. april B. Širaj
Dan Zemlje 22. april A. Mestek
Mednarodni dan RK 8. maj P. Ilejšič
Svetovni dan boja proti kajenju 31. maj H. Šivec
Mednarodni dan varstva okolja 5. junij K. Brus
Dan učiteljev 5. oktober P. Ponikvar
Mednarodni dan maternega jezika 21. februar G. Gornik
Svetovni dan voda 22. marec A. Kandare
Pust marec I. Farkaš
Svetovni dan knjige 23. april M. Kočevar
Velika noč 17. april A. Zabukovec