TEL/FAX: 01 7098 014
 

DNEVI DEJAVNOSTI

 Športni dnevi 2017/18

r. čas vsebina vodje
1.r jesen Pohod (dva krajša) Barbara Širaj in Martina Ivančič
jesen Atletika Ignac Farkaš
zima Zimski športni dan:
1. del: sankanje/igre na snegu
2. del:  tek na smučeh
Barbara Širaj
Martina Ivančič
Ignac Farkaš
pomlad Dan druženja in gibanja vseh generacij Milena Mišič
pomlad Plavanje Ignac Farkaš
2.r jesen Atletika Ignac Farkaš
 jesen Pohod Pavla Ponikvar
 zima Na snegu: tek na smučeh, igre na snegu Ignac Farkaš, Petja Ilejšič
pomlad Druženje vseh generacij Milena Mišič
pomlad Orientacijski pohod Ignac Farkaš
3.r jesen Pohod Pavla Ponikvar
jesen Atletika Ignac Farkaš
zima Na snegu – sankanje in tek na smučeh Helena Šivec, Ignac Farkaš
pomlad Druženje vseh generacij Milena Mišič
pomlad Orientacijski pohod Ignac Farkaš
4.r jesen Pohod Pavla Ponikvar
jesen Atletika Ignac Farkaš
zima Na snegu – sankanje in tek na smučeh Ignac Farkaš
pomlad Druženje vseh generacij Milena Mišič
pomlad Orientacijski pohod Ignac Farkaš
5.r jesen Pohod Pavla Ponikvar
jesen Atletika Ignac Farkaš
zima Zimski športni dan Ignac Farkaš
pomlad Druženje vseh generacij Milena Mišič
pomlad Orientacijski pohod Ignac Farkaš

6,7,

8,9.

september Plavanje, igre z žogo – Simonov zaliv Ignac Farkaš
oktober Atletski mnogoboj, kros (Nova vas, Loški potok) Ignac Farkaš
januar- februar Alpsko smučanje (Krvavec, Stari vrh, Cerkno), sankanje smučarski tek, pohod (Bloke) Ignac Farkaš
maj Druženje vseh generacij Milena Mišič, Ignac Farkaš
junij Orientacijski pohod Ignac Farkaš

Naravoslovni dnevi 2017/18

raz čas vsebina vodje
1.r. jesen EKO DAN – Igrajmo se kot nekoč Alma Kandare
po dogovoru Sistematski in zobozdravstveni    pregled (+ predavanje) Barbara Širaj
junij Obisk živalskega vrta Helena Šivec
2.r. jesen EKO DAN – Igrajmo se kot nekoč Alma Kandare
junij Obisk živalskega vrta Helena Šivec
pomlad Travnik Petja Ilejšič
3.r. jesen EKO DAN – Igrajmo se kot nekoč Alma Kandare
po dogovoru Sistematski in zobozdravstveni    pregled (+ predavanje)  Helena Šivec
junij Obisk živalskega vrta Helena Šivec
4.r. jesen EKO DAN – Igrajmo se kot nekoč Alma Kandare
pomlad Moje telo Damjana Ožbolt
pomlad Hiša eksperimentov Damjana Ožbolt
5.r. jesen EKO DAN – Igrajmo se kot nekoč Alma Kandare
jesen Sredozemske rastline in življenje v morju Pavla Ponikvar
pomlad Hiša eksperimentov Damjana Ožbolt
6.r. jesen EKO DAN – Igrajmo se kot nekoč Alma Kandare
jesen Zdravniški pregled + predavanje Alma Kandare
22. 1. – 26. 1. 2018 Šola v naravi – Rogla (Gozd, življenje v sredogorju) Jerneja Kovšca
7.r. jesen EKO DAN – Igrajmo se kot nekoč Alma Kandare
12. 2. –
16. 2. 2018
CŠOD  – BREŽENKA Alma Kandare
12. 2. –
16. 2. 2018
CŠOD  – BREŽENKA Alma Kandare
8.r. jesen EKO DAN – Igrajmo se kot nekoč Alma Kandare
jesen Zdravniški pregled + predavanje Alma Kandare
8. 11. –
10. 11. 2017
CŠOD- RAK Anica I. Zabukovec
9.r. jesen EKO DAN – Igrajmo se kot nekoč Alma Kandare
12. 2. –
16. 2. 2018
CŠOD  – BREŽENKA Martina Kočevar
februar Informativni dan Martina Kočevar

 Kulturni dnevi 2017/18

raz čas vsebina vodje
1.r. 23. 4. 2018 Glasbeno kraljestvo živali Barbara Širaj
zima Narodna galerija Helena Šivec
pomlad Lutkovno gledališče Petja Ilejšič
celo šol. leto Sklop vrtiljakov meseca Vodje prireditev
2.r. 23. 4. 2018 Glasbeno kraljestvo živali Barbara Širaj
zima Narodna galerija Helena Šivec
pomlad Lutkovno gledališče Petja Ilejšič
celo šol. leto Sklop vrtiljakov meseca Vodje prireditev
3.r. 23. 4. 2018 Glasbeno kraljestvo živali Barbara Širaj
zima Narodna galerija Helena Šivec
pomlad Lutkovno gledališče Petja Ilejšič
celo šol. leto Sklop vrtiljakov meseca Vodje prireditev
4.r. februar Gledališče MGL ali LG Damjana Ožbolt
pomlad Križna jama, Snežnik Pavla Ponikvar
celo šolsko leto Sklop kulturnih prireditev na šoli Vodje prireditev
5.r. februar Gledališče MGL ali LG Damjana Ožbolt
pomlad Križna jama, Snežnik Pavla Ponikvar
celo šolsko leto Sklop kulturnih prireditev na šoli Vodje prireditev
6.,7.8.,9 december ali januar Mladinska opera HOBIT CD
dec., febr. marec, junij Kulturne prireditve
oktober Parlament, Vrhnika

Tehniški dnevi 2017/18

raz čas vsebina vodje
1.r pomlad Parlament Petja Ilejšič
december Tehnični poklic Anica I. Zabukovec
27. 9. 2017 Plečnik za najmlajše/Skrivnosti Plečnikovega vrta Barbara Širaj

2.r

 

27. 9. 2017 Plečnik za najmlajše/Skrivnosti Plečnikovega vrta Barbara Širaj
december Tehniški poklici Anica I. Zabukovec
pomlad Obisk parlamenta Petja Ilejšič
3.r 27. 9. 2017 Plečnik za najmlajše/Skrivnosti Plečnikovega vrta Barbara Širaj
december Tehniški poklici Anica I. Zabukovec
pomlad Obisk parlamenta Petja Ilejšič
4.r december Tehniški poklici Anica I. Zabukovec
pomlad Elektrika Damjana Ožbolt
pomlad Rokodelski center v Ribnici Pavla Ponikvar
pomlad Varno v prometu Pavla Ponikvar
5.r december Tehniški poklici Anica I. zabukovec
zima Izolacijski materiali in izdelava termovke Pavla Ponikvar
pomlad Varno v prometu Pavla Ponikvar
pomlad Rokodelski center v Ribnici Pavla Ponikvar
6.r 22. 1. – 26. 1. 2018 Šola v naravi – Rogla: tehnične naprave na smučiščih Jerneja Kovšca
Tehnični poklici (za celo šolo) Anica I. Zabukovec
December Novoletni okraski iz papirja in kartona Anica I. Zabukovec
Junij Tekmovanje z vozili iz kock Fischertechnik Anica I. Zabukovec
7.r 12. 2. – 16. 2. 2018 CŠOD – Breženka Alma Kandare
12. 2. – 16. 2. 2018 CŠOD – Breženka Alma Kandare
Tehnični poklici (za celo šolo) Anica I. Zabukovec
8. 5. 2018 TMS Bistra skupaj z 8. razredom (dnevi elektrotehnike in Poskusi Nikole Tesle) Anica I. Zabukovec
8.r 8. 11. –
10. 11. 2017
CŠOD Rakov Škocjan Anica I. Zabukovec
Tehnični poklici (za celo šolo) Anica I. Zabukovec
September Liki – obsegi in ploščine Anica I. Zabukovec
8. 5. 2018 TMS Bistra skupaj z 7. razredom (dnevi elektrotehnike in Poskusi Nikole Tesle) Anica I. Zabukovec
9.r 12. 2. –
16. 2. 2018
CŠOD – Breženka Martina Kočevar
12. 2. –
16. 2. 2018
CŠOD – Breženka Martina Kočevar
Tehnični poklici (za celo šolo) Anica I. Zabukovec
15.6.2018 Priprava valete Martina Kočevar

Vodja športnega, naravoslovnega ali kulturnega dne je odgovoren za organizacijo in izvedbo dneva. Skupaj z vodstvom šole se dogovori za spremljevalce. Število le-teh določi po Odredbi o normativih in standardih v osnovnih šolah

V okviru naravoslovnih in  športnih dni smo se prijavili na razpis za vzgojno-izobraževalne programe življenja v naravi v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) in dobili naslednje rezervacije:

razred dom kraj čas izvajanja
7. in 9. Breženka Fiesa 12.2. – 16.2. 2018
8. Rak Rakov Škocjan 8. 11. – 10. 11. 2017

Ker bodo učenci v tem času realizirali naravoslovne in športne dni, je udeležba učencev obvezna s soglasjem staršev.
Stroški staršev so: stroški bivanja in prevoza.

 

PLAN KULTURNIH PRIREDITEV 2017/18

Kdaj Naslov vodja
december 2016 Dan samostojnosti in enotnosti, novoletna  G. Gornik
8. februar 2017 Ob kulturnem prazniku  M. Kočevar
marec 2017 Zarajajmo v pomlad M. Mišič
maj 2017 Podelitev bralne značke M. Kočevar
junij 2017 Dan državnosti, zaključna K. Brus

Ekskurzije 2017/18

Ekskurzije bodo organizirane v sklopu letnih delavnih načrtov posameznih predmetov in dni dejavnosti.

Ekskurzije bodo organizirali in za varnost poskrbeli odgovorni učitelji za izvedbo, po predhodnem soglasju staršev.

Naloge vodje dni dejavnosti oz. strokovnih ekskurzij:

  • V skladu z letnim delovnim načrtom in dogovoru z ravnateljem določi datum in spremljevalce.
  • Izpolni obrazec in ga odda v tajništvo (določi relacijo, uro odhoda in prihoda, ali je potreben razvoz učencev po vaseh); tajnica rezervira avtobus.
  • Spremljevalcem in učencem da navodila in obvestila o poteku dneva.
  • V kuhinji se dogovori za malico (vsaj 2 dni prej).
  • Odda izpolnjen obrazec ravnatelju (vsaj 1 dan prej).
  • Obvesti učitelje na razredni stopnji o nadomeščanju pouka.
  • Odda čas trajanja in obračun potnih stroškov vodje, spremljevalcev.

 

razred čas Relacija  –  pot    Vodja
5. junij Kolesarski izlet po Blokah Pavla Ponikvar
8., 9. september Celovec Andreja Mestek
6,7,8 Šempeter – Rimska nekropola,Olimje–kopanje, lekarna, Krško – JE razredniki
9 junij Zaključna ekskurzija – ŠD Martina Kočevar

Delovne akcije in drugo delo 2017/18

Vrsta akcije Izvajalci Vodja
Čiščenje šolske okolice 1. – 9.r E. Palinkaš
Skrb za lončnice in urejenost učilnic 1. – 9.r razredniki
Izdelovanje čestitk in darilca staršem 1. – 9.r razredniki
Pomoč starejšim občanom 6. – 9.r razredniki
Dežurstva 6. – 9.r ga. A. Kandare
Zbiranje starega papirja 1. – 9.r ga. A. Kandare
Delo v knjižnici 5. – 9.r ga. M. Kočevar
Ostala dela 1. – 9.r ga. M. Mišič

Spominski dnevi

Spominski dan Čas Zadolženi učitelj
Mednarodni dan miru 2. oktober M. Kočevar
Mednarodni dan otroka 3. oktober P. Ponikvar
Svetovni dan hrane 16. oktober K. Brus
Dan OZN 24. oktober A. Mestek
Dan reformacije in varčevanja 31. oktober Razredniki
Dan spomina na mrtve 1. november Razredniki
Svetovni dan otrokovih pravic 20. november J. Kovšca
Mednarodni dan boja proti AIDSU 1. december A. Kandare
Dan človekovih pravic 10. december E. Palinkaš
Slovenski kulturni praznik 8. februar M. Kočevar
Mednarodni dan zdravja 7. april B. Širaj
Dan Zemlje 22. april A. Mestek
Mednarodni dan RK 8. maj P. Ilejšič
Svetovni dan boja proti kajenju 31. maj H. Šivec
Mednarodni dan varstva okolja 5. junij K. Brus
Dan učiteljev 5. oktober P. Ponikvar
Mednarodni dan maternega jezika 21. februar Gornik, Kočevar, Kovšca
Svetovni dan voda 22. marec A. Kandare
Pust marec I. Farkaš
Svetovni dan knjige 23. april M. Kočevar
Velika noč 17. april A. Zabukovec