TEL/FAX: 01 7098 014
 

INTERESNE DEJAVNOSTI

V šolskem letu bodo organizirane naslednje interesne dejavnosti, na katere se lahko učenci prijavijo:

 

Interesna dejavnost Mentor Razred
Kemijski krožek – priprava na tekmovanje Alma Kandare 8. in 9.
RK Ksenija Brus 1.- 9.
Vesela šola Ksenija Brus 4.- 9.
EPI Reading Badge Ksenija Brus 1.- 4.
EPI Reading Badge Grozdana Gornik 5.- 9.
Bookworms Ksenija Brus 3. in 4.
Bralna značka 3 Helena Šivec 3.
Eko bralna značka 3 Helena Šivec 3.
Bralna značka 2.r Petja Ilejšič 1.
Folklora Petja Ilejšič, Martina Ivančič 1. in 2.
Nogomet Ignac Farkaš 3.- 9.
Odbojka Ignac Farkaš 5.- 9.
Atletika Ignac Farkaš 1.- 9.
Splošna vadba Ignac Farkaš 1.– 4.
Bralna značka 4 Damjana Ožbolt 4.
Eko bralna značka 4 Damjana Ožbolt 4.
Ustvarjalnica Damjana Ožbolt 2. – 7.
Slovenska bralna značka Martina Kočevar 6.-9.
Eko bralna značka Pavla Ponikvar 5.
Gasilski krožek Pavla Ponikvar 1.– 5.
Medijski krožek Alma Kandare 6. – 9
Delavnice za nadarjene Alma Kandare, Ksenija Brus, Damjana Ožbolt 4. – 9.
Dramski krožek Damjana Ožbolt, Martina Kočevar 1.- 9.
Knjižničarski krožek Martina Kočevar 6.- 9.
Pevska urica za 1.razred Irena Cundrič Iskra 1.
Robotika Anica I. Zabukovec 8.
Fischer Tehnik Anica I. Zabukovec 7.

 

Nacionalni projekt JAKRS – Rastem s knjigo  Martina Kočevar 1.      razred

 

Družbeno koristno delo:
Pomoč v knjižnici
 Martina Kočevar  6. – 9. razreda

 

Med letom bomo izvajali dodatne dejavnosti s pomočjo zunanjih sodelavcev.