TEL/FAX: 01 7098 014
 

INTERESNE DEJAVNOSTI

V šolskem letu bodo organizirane naslednje interesne dejavnosti, na katere se lahko učenci prijavijo:

Interesna dejavnost Mentor Razred
Kemijski krožek – priprava na tekmovanje Alma Kandare 8. in 9.
RK Ksenija Brus 1.      – 9.
Vesela šola Ksenija Brus 4. – 9.
EPI Reading Badge Ksenija Brus 3., 4.
Bralna značka 3. r Helena Šivec 3.
Eko bralna značka 3. r Helena Šivec 3.
Bralna značka 2.r Petja Ilejšič 2.
Folklora Petja Ilejšič, Martina Ivančič 1.      In 2.r
Nogomet Ignac Farkaš 2.      – 9.r
Košarka Ignac Farkaš 3.      – 9. r
Atletika Ignac Farkaš 1.      – 9. r
Splošna vadba Ignac farkaš 1.      3. r
Bralna značka Damjana Ožbolt  4. r
Eko bralna značka Damjana Ožbolt 4. r
Ustvarjalnica Damjana Ožbolt 4. r
Bralna značka Pavla Ponikvar 5.
Eko bralna značka Pavla Ponikvar 5.
Gasilski krožek Pavla Ponikvar 1.      – 5.
EPI Reading Badge. Grozdana Gornik 5. – 9
Konstruktorstvo Anica I. Zabukovec 7., 8. in 9.
FischerTechnik Anica I. Zabukovec 6.