TEL/FAX: 01 7098 014
 

INTERESNE DEJAVNOSTI

V šolskem letu bodo organizirane naslednje interesne dejavnosti, na katere se lahko učenci prijavijo:

Interesna dejavnost Mentor Razred
Kemijski krožek – priprava na tekmovanje Alma Kandare 8. in 9. r.
Naravoslovna kresnička – priprava na tekmovanje Alma Kandare 1. – 7. r.
Cankarjevo tekmovanje – priprava na tekmovanje Jerneja Kovšca in Martina Kočevar 6. – 9. r.
EPI Reading Badge Grozdana Gornik 5. – 9. r.
Tekmovanje iz angleščine – priprava na tekmovanje Grozdana Gornik 9. r.
Bralna značka, 2. r Barbara Širaj 2. r.
Eko bralna značka, 2. r Barbara Širaj 2. r.
Folklora Petja Ilejšič, Martina Ivančič 1. r. in 2. r.
Nogomet Maja Brancelj 3. – 6. r.
Košarka Maja Brancelj 7. – 9. r.
Atletika Maja Brancelj 5. – 9. r.
Odbojka Maja Brancelj 5. – 9. r.
Gimnastika Maja Brancelj 5. – 9. r.
Bralna značka, 1. r Petja Ilejšič 1. r.
Eko bralna značka, 1. r Petja Ilejšič 1. r.
Ustvarjalnica Damjana Ožbolt 3. r.
Bralna značka, 3. r Damjana Ožbolt 3. r.
Eko bralna značka, 3. r Damjana Ožbolt 3. r.
Bralna značka, 5. r Pavla Ponikvar 5. r.
Eko bralna značka, 5. r Pavla Ponikvar 5. r.
Gasilski krožek Pavla Ponikvar 1. – 5. r.
Bralna značka, 4. r Helena Šivec 4. r.
Eko bralna značka 4. r. Helena Šivec 4. r.
Nacionalni projekt JAKRS – Rastem s knjigo Martina Kočevar 7. r.
Družbeno koristno delo: Pomoč v knjižnici Martina Kočevar 6. – 9. r.
Slovenska bralna značka Martina Kočevar 6. – 9. r.
Knjižničarski krožek Martina Kočevar 6. – 9. r.
Delavnice za nadarjene Alma Kandare 7. – 9. r.
Otroški pevski zbor Irena Cundrič Iskra 2.-5 .r.
Mladinski pevski zbor Irena Cundrič Iskra 6.-9. r.
Šolski ansambel Ksilobend Irena Cundrič Iskra 6.-9. r.
Mali ansambel Irena Cundrič Iskra 2.-5. r.
Priprava na tekmovanje Bookworms Ksenija Brus 3. do 5. r.
Priprava na tekmovanje Epi Reading Badge Ksenija Brus 1. do 8. r.
Priprava na tekmovanje Vesela šola Ksenija Brus 4. do 9. r.
Rdeči križ Ksenija Brus 1. do 9. r.
Obdelava lesa Anica Indihar Zabukovec 7. r.
Robotika Anica Indihar Zabukovec 8. r. in 9. r.

Med letom bomo izvajali dodatne dejavnosti s pomočjo zunanjih sodelavcev.