TEL/FAX: 01 7098 014
 

ŠOLSKI KOLEDARJI

Šolski koledar

KOLEDAR DOGODKOV 2019/20

KOLEDAR DEŽURSTEV UČITELJEV 2019/20

KOLEDAR TURNUSOV A IN B 2019/20

Ocenjevalna obdobja

Ocenjevalno obdobje Časovna razporeditev Število dni pouka Redovalna konferenca
I. 2. 9. -31. 1. 97
28. 1. 2020
II. (9.r) 1. 2. – 15. 6. 85
 11. 6. 2020
II. (1.r. – 8.r.) 1. 2. – 24. 6.  92  16. 6. 2020

Počitnice

28. oktober – 1. november JESENSKE POČITNICE
25. december – 2. januar BOŽIČNO-NOVOLETNE POČITNICE
17. februar – 21. februar ZIMSKE POČITNICE
27. april – 2. maj PRVOMAJSKE POČITNICE
25. junij – 31. avgust POLETNE POČITNICE

Popravni in razredni izpiti:

  • 16. junij – 29. junij 2020 izpiti za učence 9. razreda
  • 1. rok:  26. junij – 10. julij  2020    za učence od 1. – 8. r
  • 2. rok:  18. avgust – 31. avgust 2020

Pouka prosti dnevi:

  • Petek 3. 1. 2020 – pouka prost dan
  • Ponedeljek 13. 4. 2020 – velikonočni ponedeljek
  • 15. 5. 2020 – nadomeščamo v soboto 16. 5. 2020 (Druženje vseh generacij)
Delovne sobote:
16. 5. 2019 – DRUŽENJE VSEH GENERACIJ
Šolski koledar
ponedeljek 2. 9. Začetek pouka
ponedeljek-petek 28. 10. – 1. 11. Jesenske počitnice
četrtek 31. 10. Dan reformacije
petek 1. 11. Dan spomina na mrtve
torek 24. 12. Pouka prost dan
sreda 25. 12. Božič
četrtek 26. 12. Dan samostojnosti in enotnosti
sreda – četrtek 25. 12. – 2. 1. Novoletne počitnice
torek, sreda 1. in 2. 1. Novo leto
petek 3. 1. Pouka prost dan
petek 31. 1. Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
sobota 8. 2. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
petek
sobota
14. 2.
15. 2.
Informativna dneva v srednjih šolah
ponedeljek – petek 17. 2. – 21. 2. Zimske počitnice
ponedeljek 13. 4. Velikonočni ponedeljek
ponedeljek 27. 4. Dan upora proti okupatorju
ponedeljek – petek 27. 4. – 1. 5. Prvomajske počitnice
petek, sobota 1. 5. in 2. 5. Praznik dela
petek 15. 5. Pouka prost dan – nadomeščanje v soboto 16. 5.
sobota 16. 5. Delovna sobota – Druženje vseh generacij
ponedeljek 15. 6. Zaključek pouka za učence 9. razreda, spričevala
sreda 24. 6. Zaključek pouka za učence ostalih razredov, spričevala, pouk in proslava pred dnevom državnosti
četrtek 25. 6. Dan državnosti
25. 6.– 31. 8. Poletne počitnice