TEL/FAX: 01 7098 014
 

ŠOLSKI KOLEDARJI

Šolski koledar

KOLEDAR TURNUSOV A in B 2018/19

KOLEDAR DOGODKOV ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

KOLEDAR DEŽURNIH UČITELJEV 2018/19

Ocenjevalna obdobja

Ocenjevalno obdobje Časovna razporeditev Število dni pouka Redovalna konferenca
I. 3. 9. -31. 1. 97
30. 1. 2019
II. (9.r) 1. 2. – 15. 6. 87   12. 6. 2019
II. (1.r. – 8.r.) 1. 2. – 24. 6.  92  19. 6. 2019

Počitnice

29. oktober – 2. november JESENSKE POČITNICE
25. december – 2. januar BOŽIČNO-NOVOLETNE POČITNICE
25. februar – 1. marec ZIMSKE POČITNICE
27. april – 2. maj PRVOMAJSKE POČITNICE
25. junij – 31. avgust POLETNE POČITNICE

Popravni in razredni izpiti:

  1. rok: od 17. junija do vključno 1. julij 2019 – učenci 9. razreda
  2. rok: od 26. junija do vključno 9. julija 2019 – učenci od 1. do 8. razreda
  3. rok: od 19. avgusta do vključno 30. avgusta 2019 – učenci od 1. do 9. razreda

Pouka prosti dnevi:

  • 24. 12 ponedeljek – nadomeščamo 29. 9. 2018
  • 8. 2. petek – PREŠERNOV DAN
  • 22. 4 – velikonočni ponedeljek
  • 3. 5. petek – nadomeščamo 11. 5. 2019
Delovne sobote:

29. 9. 2018– KINO ALI NARAVOSLOVNI DAN

2. 2. 2019 – POUK

11. 5. 2019 – DRUŽENJE VSEH GENERACIJ

Šolski koledar
ponedeljek 3. 9. Začetek pouka
sobota 29. 9. Nadomeščanje 24. 12. 2018
ponedeljek-petek 29. 10. – 2. 11. Jesenske počitnice
sreda 31. 10. Dan reformacije
četrtek 1. 11. Dan spomina na mrtve
ponedeljek 24. 12. Pouka prost dan
torek 25. 12. Božič
sreda 26. 12. Dan samostojnosti in enotnosti
ponedeljek-torek 25. 12.-2. 1. Novoletne počitnice
torek, sreda 1. in 2. 1. Novo leto
sreda 31. 1. Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
sobota 2. 2. 2019 Delovna sobota
petek 8. 2. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
petek
sobota
15. 2.
16. 2.
Informativna dneva v srednjih šolah
ponedeljek-petek 25. 2.-1. 3. Zimske počitnice
ponedeljek 22. 4. Velikonočni ponedeljek
sobota 27. 4. Dan upora proti okupatorju
sobota-četrtek 27. 4. – 2. 5. Prvomajske počitnice
sreda, četrtek 1., 2. 5. Praznik dela
petek 3. 5. Pouka prost dan
sobota 11. 5. Delovna sobota – Druženje vseh generacij
petek 14. 6. Zaključek pouka za učence 9. razreda, spričevala
petek 24. 6. Zaključek pouka za učence ostalih razredov, spričevala, pouk in proslava pred dnevom državnosti
torek 25. 6. Dan državnosti
torek-sobota 25. 6.-31. 8. Poletne počitnice