TEL/FAX: 01 7098 014
 

PREVERJANJE NPZ

PREVERJANJE NPZ – 2019/20

NPZ – INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v osnovnih šolah

 6. razred:

29. november 2019 –  Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

5. maj 2020 Slovenščina   (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

7. maj 2020 Matematika  (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

11. maj 2020 Angleški jezik   (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

8. junij 2020 –  Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 8. do 10. junija 2020 –  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

16. junija 2020 –  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2020 –  Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda


 9. razred

2. september 2019 –  Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

29. november 2019 –  Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske univerze)

12. februar 2020 –  Zadnji rok za posredovanje podatkov o odraslih udeležencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (Ljudske univerze)

5. maj 2020 – Slovenščina  (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

7. maj 2020 –  Matematika  (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

11. maj 2020 – Biologija (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

1. junij 2020 –  Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 1. junija do 3. junija 2020 –  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

9. junij 2020 –  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

15. junij 2020 –  Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda