TEL/FAX: 01 7098 014
 

PREVERJANJE NPZ

PREVERJANJE NPZ – 2018/19

NPZ – INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v osnovnih šolah

 6. razred:

30. november 2018 –  Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

7. maj 2019 Slovenščina   (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

9. maj 2019 Matematika  (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

13. maj 2019 Angleški jezik   (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

6. junij 2019 –  Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 6. do 10. junija 2019 –  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

17. junija 2019 –  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2019 –  Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda


 9. razred

3. september 2018 –  Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

30. november 2018 –  Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske univerze)

13. februar 2019 –  Zadnji rok za posredovanje podatkov o odraslih udeležencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (Ljudske univerze)

7. maj 2019 – Slovenščina  (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

9. maj 2019 –  Matematika  (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

13. maj 2019 – Fizika  (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

3. junij 2019 –  Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 4. junija do 5. junija 2019 –  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

10. junij 2019 –  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

14. junij 2019 –  Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda