TEL/FAX: 01 7098 014
 

PREVERJANJE NPZ

PREVERJANJE NPZ – 2017/18

NPZ – INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v osnovnih šolah

 6. razred:

30. november 2017 –  Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

4. maj 2018 Slovenščina   (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

7. maj 2018 Matematika  (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

9. maj 2018 Angleški jezik   (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

5. junij 2018 –  Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 5. do 7. junija 2018 –  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

18. junija 2018 –  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

21. junij 2018 –  Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda


 9. razred

1. september 2017 –  Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

30. november 2017 –  Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske univerze)

13. februar 2018 –  Zadnji rok za posredovanje podatkov o odraslih udeležencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (Ljudske univerze)

4. maj 2018 – Slovenščina  (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

7. maj 2018 –  Matematika  (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

9. maj 2018 – Angleški jezik  (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

29. maj 2018 –  Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 29. maja do 1. junija 2018 –  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

6. junij 2018 –  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

15. junij 2018 –  Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda