TEL/FAX: 01 7098 014
 

RODITELJSKI SESTANKI

Predvideni roditeljski sestanki za šolsko leto 2017/18. Tekom leta so možne tudi spremembe. O njih bodo starši obveščeni.

Roditeljski sestanki (popravljeno 27. 9. 2017)

kdaj tema R nosilec
junij Uvodni roditeljski sestanek 1.R. Barbara Širaj
avgust Seznanitev z delom v novem šolskem letu 1.R. Barbara Širaj
 jesen/zima Delavnica za starše 1.R. Barbara Širaj
september Predstavitev dela v 2.r 2.R. Petja Ilejšič
zima Potek dela in delavnice za starše 2.R. Petja Ilejšič
 pomlad  Srečanje z učenci in starši 2.R. Petja Ilejšič
september Seznanitev z delom v novem šolskem letu 3.R. Helena Šivec
marec Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov in plavalni tečaj 3.R. Helena Šivec
Milena Mišič
 pomlad  Srečanje z učenci in starši 3.R. Helena Šivec
september Predstavitev dela v 4. razredu 4.R. Damjana Ožbolt
april Poletna šola v naravi 4.R. Damjana Ožbolt
Ignac Farkaš
 pomlad  Srečanje z učenci in starši 4.R. Damjana Ožbolt
avgust Predstavitev  dela v 5. razredu in šola v naravi 5.R. Pavla Ponikvar
september Predstavitev šole v naravi 5. R. Pavla Ponikvar
pomlad Standardi znanj ob koncu II. triade 5.R. Pavla Ponikvar
junij Srečanje s starši 5.R. Pavla Ponikvar
september Predstavitev dela v razredu 6.R. Jerneja Kovšca
november Zimska šola v naravi – Rogla 6.R. Jerneja Kovšca,
Nace Farkaš
maj Predstavitev NPZ in izbirni predmeti 6.R. Jerneja Kovšca
september Predstavitev dela v 7. razredu 7.R. Alma Kandare
januar CŠOD Breženka – potek dela 7.R. Alma Kandare
marec Poročilo o delu v razredu, delavnica za starše 7.R. Alma Kandare
september Seznanitev z LDN, vzgojni načrt in pravila šole 8.R. Anica I. Zabukovec
med letom Predavanje za starše,  informacije o CŠOD Rak 8.R. Anica I. Zabukovec
maj Pregled in analiza dela v 8. rzaredu 8.R. Anica I. Zabukovec
september Seznanitev dela v novem šolskem letu, poklicno usmerjanje 9.R. Martina Kočevar
februar Obisk CŠOD Breženka, poklicno usmerjanje, vpis v srednjo šolo 9.R. Martina Kočevar
maj Valeta, zaključna ekskurzija, predstavitev dejavnosti v razredu 9.R. Martina Kočevar