TEL/FAX: 01 7098 014
 

RODITELJSKI SESTANKI

Predvideni roditeljski sestanki za šolsko leto 2018/19. Tekom leta so možne tudi spremembe. O njih bodo starši obveščeni.

Roditeljski sestanki

kdaj tema R nosilec
junij 2018 Organizacija pouka in šolske potrebščine v prvem razredu 1.R. Barbara Širaj
avgust 2018 Seznanitev z delom v prvem razredu 1.R. Barbara Širaj
med letom Delavnica za starše 1.R. Barbara Širaj
september Predstavitev dela v 2.r 2.R. Petja Ilejšič
december Načini dela v drugem razredu z delavnicami za starše 2.R. Petja Ilejšič
 junij Srečanje z učenci in starši 2.R. Petja Ilejšič
september Predstavitev dela v 3. razredu 3.R. Helena Šivec
november Delavnica »POŠTEVANKA« 3.R. Helena Šivec
Milena Mišič
 marec Neobvezni izbirni predmeti in plavalni tečaj 3.R. Helena Šivec
september Predstavitev dela v 4. razredu 4.R. Damjana Ožbolt
oktober Pregled dela in delavnica Učenje 4.R. Damjana Ožbolt
Ignac Farkaš
 april Pregled dela in poletna šola v naravi 4.R. Damjana Ožbolt
avgust Predstavitev  dela v 5. razredu in šola v naravi 5.R. Pavla Ponikvar
september Predstavitev šole v naravi 5. R. Pavla Ponikvar
pomlad Standardi znanj ob koncu II. triade 5.R. Pavla Ponikvar
september Predstavitev dela v razredu 6.R. Grozdana Gornik
november Zimska šola v naravi – Rogla 6.R. Grozdana Gornik,
Nace Farkaš
april Predstavitev NPZ in izbirni predmeti 6.R. Grozdana Gornik
september Predstavitev dela v 7. razredu 7.R. Jerneja Kovšca,
november CŠOD Planica 7.R. Jerneja Kovšca,
maj Šolsko leto 2018/19 7.R. Jerneja Kovšca,
september Seznanitev z LDN, vzgojni načrt in pravila šole 8.R. Alma Kandare
november CŠOD Planica 8.R. Alma Kandare
maj Pregled in analiza dela v 8. razredu in poklicno usmerjanje 8.R. Alma Kandare
Jerneja Kovšca
september Seznanitev dela v novem šolskem letu, poklicno usmerjanje 9.R. Anica I. Zabukovec
november CŠOD Planica, poklicno usmerjanje 9.R. Anica I. Zabukovec
Jerneja Kovšca
maj Valeta, zaključna ekskurzija, predstavitev dejavnosti v razredu 9.R. Anica I. Zabukovec