TEL/FAX: 01 7098 014
 

URNIKI 2017/18

PRENESI URNIKE

Tekom prvega tedna se urnik lahko še spreminja in prilagaja. O spremembah bodo učenci obveščeni in vse spremembe bodo zapisali v beležke oziroma zvezke. Urnik na spletni strani bomo ažurirali takoj, ko bo mogoče.

Popravek urnika 30. 8. 2017 ob 9.25

1. razred Učiteljica: Barbara Širaj

ura PON TOR SRE ČET PET
1 SLJ LUM MAT MAT GUM
2 SLJ LUM SPO MAT MAT
3 GUM ŠPO ŠPO SPO ŠPO
4 SPO SLJ SLJ SLJ SLJ
5 DOD/
DOP
TJA TJA

2. razred Učiteljica: Petja Ilejšič

ura PON TOR SRE ČET PET
1 MAT ŠPO SLJ MAT SLJ
2 GUM SLJ MAT SLJ MAT
3 ŠPO SPO SPO ŠPO LUM
4 SLJ SLJ SPO TJA LUM
5 SLJ TJA GUM DOD/
DOP

3. razred Učiteljica: Helena Šivec

A – URNIK

ura PON TOR SRE ČET PET
1 SLJ MAT MAT ŠPO LUM
2 SLJ SPO SLJ SLJ LUM
3 GUM SLJ GUM MAT MAT
4 MAT TJA ŠPO SPO SLJ
5 ŠPO OPZ SPO TJA SLJ
6 DOP/
DOD

B – URNIK

ura PON TOR SRE ČET PET
1 SLJ MAT MAT ŠPO LUM
2 SLJ SPO ŠPO SLJ LUM
3 GUM SLJ GUM MAT MAT
4 MAT TJA SLJ SPO SLJ
5 ŠPO OPZ SPO TJA SLJ
6 DOP/
DOD

4. razred Učiteljica: Damjana Ožbolt

A – URNIK

ura PON TOR SRE ČET PET
1 NIT SLJ MAT NIT LUM
2 SLJ MAT ŠPO SLJ LUM
3 MAT DRU TJA SLJ MAT
4 ŠPO GUM SLJ DRU ŠPO
5 TJA OPZ NIT MAT RU
6 NTE NŠP DOP/
DOD

B – URNIK

ura PON TOR SRE ČET PET
1 NIT SLJ MAT NIT LUM
2 SLJ MAT ŠPO SLJ LUM
3 MAT DRU TJA SLJ MAT
4 ŠPO GUM SLJ DRU ŠPO
5 TJA OPZ NIT MAT GUM
6 NTE NŠP DOP/
DOD

5. razred – A URNIK Učiteljica: Pavla Ponikvar

ura PON TOR SRE ČET PET
1 SLJ MAT ŠPO SLJ DRU
2 ŠPO ŠPO MAT MAT SLJ
3 MAT TJA SLJ NIT NIT
4 TJA SLJ DRU NIT TJA
5 DRU OPZ GOS LUM GUM
       6 NTE/DOD NŠP/DOP RU LUM NTE

B URNIK

ura PON TOR SRE ČET PET
1 ŠPO MAT NIT SLJ DRU
2 SLJ ŠPO MAT MAT SLJ
3 MAT TJA SLJ NIT NIT
4 TJA SLJ DRU ŠPO TJA
5 DRU OPZ GOS LUM GUM
       6 NTE NŠP GUM LUM NTE

6. razred – A URNIK Razredničarka: Jerneja Kovšca

ura PON TOR SRE ČET PET
1 LUM SLJ MAT SLJ SLJ
2 LUM MAT SLJ ŠPO MAT
3 SLJ GUM NAR MAT GEO
4 ZGO TJA NAR TIT ŠPO
5 TJA ŠPO TJA TIT TJA
6 NŠP DDP_TJA6 RU GOS NTE

B URNIK

ura PON TOR SRE ČET PET
1 SLJ SLJ MAT SLJ TJA
2 TJA MAT SLJ MAT ŠPO
3 GOS ZGO NAR TIT SLJ
4 GOS GUM NAR TIT MAT
5 ŠPO ŠPO TJA TJA GEO
6 NŠP MPZ DDP_TJA6 NTE

7. razred – A URNIK Razredničarka: Alma Kandare

ura PON TOR SRE ČET PET
1 TIT MAT TJA SLJ SLJ
2 TIT TJA SLJ MAT TJA
3 ZGO NAR GEO NAR MAT
4 ŠPO NAR ZGO TJA GEO
5 SLJ IP_UBE
[urejanje
besedil]
MAT DKE ŠPO
6 GUM MPZ IP_OGL
[obdelava
gradiv]
IP_ŠSP
[šport za
sprostitev]

B URNIK

ura PON TOR SRE ČET PET
1 SLJ MAT TJA MAT SLJ
2 ŠPO TJA SLJ SLJ TJA
3 LUM GUM GEO NAR MAT
4 LUM NAR ZGO TJA GEO
5 ZGO NAR MAT DKE ŠPO
6 RU MPZ IP_OGL
[obdelava
gradiv]
IP_ŠSP
[šport za
sprostitev]
IP_UBE
[urejanje
besedil]

8. razred – A URNIK Razredničarka: Anica Indihar Zabukovec

ura PON TOR SRE ČET PET
1 BIO KEM SLJ TJA DKE
2 ZGO FIZ ŠPO FIZ ŠPO
3 LUM SLJ TJA ZGO TJA
4 LUM GUM MAT KEM SLJ
5 MAT MAT BIO IP_POK MAT
6 RU MPZ GEO IP_RVT
[robotika]
IP_ŠZZ
[šport za
zdravje]
7 IP_RVT
[robotika]

B URNIK

ura PON TOR SRE ČET PET
1 TIT KEM SLJ BIO KEM
2 TIT SLJ GEO SLJ SLJ
3 MAT MAT TJA TJA TJA
4 FIZ ŠPO MAT GEO ŠPO
5 GUM ZGO ZGO IP_POK
[poskusi v
kemiji]
MAT
6 DKE MPZ FIZ IP_ŠZZ
[šport za
zdravje]

9. razred – A URNIK Razredničarka: Martina Kočevar

ura PON TOR SRE ČET PET
1 GEO FIZ SLJ FIZ MAT
2 KEM ZGO BIO SLJ SLJ
3 MAT MAT MAT TJA BIO
4 SLJ SLJ TJA ZGO KEM
5 GUM TJA ŠPO ŠPO GEO
6 IP_ROM
[računalniška
omrežja]
MPZ IP_IŠP
[izbrani šport]
IP_NI2 in NI3
[nemščina 2
in 3]
IP_RVT
[robotika]

RU

 

7 IP_NI2 in NI3
[nemščina 2
in 3]
IP_RVT
[robotika]

B URNIK

ura PON TOR SRE ČET PET
1 LUM TJA SLJ SLJ ŠPO
2 LUM ZGO TJA TJA SLJ
3 SLJ KEM MAT GEO ZGO
4 MAT GEO ŠPO BIO BIO
5 FIZ MAT FIZ MAT KEM
6 GUM MPZ IP_IŠP
[izbrani
šport]
IP_NI2 in NI3
[nemščina 2
in 3]
IP_ROM
[računalniška
omrežja]
7 IP_NI2 in NI3
[nemščina 2
in 3]