TEL/FAX: 01 7098 014
 

URNIKI 2018/19

Tekom prvega tedna se urnik lahko še spreminja in prilagaja. O spremembah bodo učenci obveščeni in vse spremembe bodo zapisali v beležke oziroma zvezke. Urnik na spletni strani bomo ažurirali takoj, ko bo mogoče.

1. razred Učiteljica: Barbara Širaj in pomočnica Martina Ivančič

ura PON TOR SRE ČET PET
1 SLJ LUM MAT MAT GUM
2 SLJ LUM SPO MAT MAT
3 GUM ŠPO ŠPO SPO ŠPO
4 SPO SLJ SLJ SLJ SLJ
5 DOD/
DOP
TJA TJA

2. razred Učiteljica: Petja Ilejšič

ura PON TOR SRE ČET PET
1 MAT ŠPO SLJ MAT SLJ
2 GUM SLJ MAT SLJ MAT
3 ŠPO SPO SPO ŠPO LUM
4 SLJ SLJ SPO TJA LUM
5 SLJ TJA GUM DOD/
DOP

3. razred Učiteljica: Helena Šivec

A – URNIK

ura PON TOR SRE ČET PET
1 SLJ MAT MAT ŠPO SLJ
2 SLJ SPO SLJ SLJ SLJ
3 GUM SLJ GUM MAT MAT
4 MAT TJA ŠPO SPO LUM
5 ŠPO OPZ SPO TJA LUM
6  DOP/
DOD

B – URNIK

ura PON TOR SRE ČET PET
1 SLJ MAT MAT ŠPO SLJ
2 SLJ SPO SLJ SLJ SLJ
3 GUM SLJ GUM MAT MAT
4 MAT TJA SPO SPO LUM
5 ŠPO OPZ ŠPO TJA LUM
6  DOP/
DOD

4. razred Učiteljica: Damjana Ožbolt

A – URNIK

ura PON TOR SRE ČET PET
1 NIT SLJ MAT NIT LUM
2 SLJ MAT ŠPO SLJ LUM
3 MAT DRU TJA SLJ MAT
4 ŠPO GUM SLJ DRU ŠPO
5 TJA OPZ NIT MAT RU
6 NTE NŠP DOP/
DOD
 NUM

B – URNIK

ura PON TOR SRE ČET PET
1 NIT SLJ MAT NIT LUM
2 SLJ MAT ŠPO SLJ LUM
3 MAT DRU TJA SLJ MAT
4 ŠPO GUM SLJ DRU ŠPO
5 TJA OPZ NIT MAT GUM
6 NTE NŠP DOP/
DOD
 NUM

5. razred – A URNIK Učiteljica: Pavla Ponikvar

ura PON TOR SRE ČET PET
1 SLJ MAT ŠPO SLJ DRU
2 ŠPO ŠPO MAT MAT GUM
3 TJA SLJ SLJ LUM NIT
4 MAT TJA DRU LUM TJA
5 DRU OPZ GOS NIT SLJ
       6 NTE/NŠP NIT GUM NUM/DDP NTE

B URNIK

ura PON TOR SRE ČET PET
1 ŠPO MAT MAT SLJ DRU
2 SLJ NIT ŠPO MAT GUM
3 MAT TJA SLJ LUM NIT
4 TJA SLJ DRU LUM TJA
5 DRU OPZ GOS ŠPO SLJ
       6 NTE/NŠP RU NIT NUM/DDP NTE

6. razred – A URNIK Razredničarka: Grozdana gornik

ura PON TOR SRE ČET PET
1 LUM SLJ MAT SLJ TJA
2 LUM MAT SLJ ŠPO MAT
3 GOS GUM NAR MAT GEO
4 TJA/SLJ1 ŠPO NAR TIT ŠPO
5 SLJ2/TJA1 TJA TJA TIT SLJ
6 NŠP MPZ ZGO NUM NTE

B URNIK

ura PON TOR SRE ČET PET
1 SLJ1/TJA2 SLJ MAT SLJ TJA
2 SLJ2/TJA1 ŠPO SLJ ŠPO ŠPO
3 GOS ZGO NAR TIT SLJ
4 GOS GUM NAR TIT MAT
5 MAT MAT TJA TJA GEO
6 NŠP MPZ  RU NUM NTE

7. razred – A URNIK Razredničarka: Jerneja Kovšca

ura PON TOR SRE ČET PET
1 TIT NAR TJA SLJ SLJ
2 TIT NAR SLJ MAT TJA
3 SLJ TJA GEO NAR MAT
4 ŠPO MAT ZGO TJA GEO
5 ZGO ŠSP MAT DKE ŠPO
6 GUM MPZ SPH/NI1 OGU  PLE
7 NI1 OGU

B URNIK

ura PON TOR SRE ČET PET
1 SLJ NAR TJA MAT SLJ
2 ŠPO NAR SLJ SLJ TJA
3 LUM GUM GEO NAR MAT
4 LUM MAT ZGO TJA GEO
5 ZGO ŠSP MAT DKE ŠPO
6 TJA MPZ SPH/NI1 PLE RU
NI1

8. razred – A URNIK Razredničarka: Alma Kandare

ura PON TOR SRE ČET PET
1 BIO MAT SLJ TJA DKE
2 ZGO SLJ ŠPO FIZ ŠPO
3 LUM FIZ TJA ZGO TJA
4 LUM GUM MAT KEM SLJ
5 MAT KEM BIO POK MAT
6 GEO MPZ/
DDP-KEM
IŠP/SPH OGU MME/PLE
7 OGU

B URNIK

ura PON TOR SRE ČET PET
1 TIT ZGO SLJ BIO KEM
2 TIT SLJ GEO SLJ SLJ
3 MAT MAT TJA TJA TJA
4 FIZ ŠPO MAT GEO ŠPO
5 GUM KEM ZGO FIZ MAT
6 RU MPZ IŠP/SPH  PLE/MME DKE
 POK

9. razred – A URNIK Razredničarka: Anica Indihar Zabukovec

ura PON TOR SRE ČET PET
1 GEO SLJ SLJ FIZ MAT
2 SLJ TJA BIO SLJ SLJ
3 MAT ZGO MAT TJA BIO
4 KEM FIZ TJA ZGO KEM
5 GUM MAT ŠPO ŠPO GEO
6 RU MPZ/
DDP-TJA
SPH/
NI1/
IŠP
ROM

 

 

7 NI1

B URNIK

ura PON TOR SRE ČET PET
1 LUM MAT SLJ SLJ ŠPO
2 LUM ZGO TJA TJA SLJ
3 SLJ KEM MAT GEO ZGO
4 MAT GEO ŠPO FIZ BIO
5 FIZ TJA BIO MAT KEM
6 GUM MPZ/
DDP-KEM
SPH/
NI1/
IŠP
DDP-MAT  ROM
7 NI1