TEL/FAX: 01 7098 014
 

VARSTVO UČENCEV

Jutranje varstvo

Za učence prve triade bo organizirano jutranje varstvo od 6. ure do začetka pouka, za ostale učence pa od 7.15 dalje.
Jutranje varstvo vodijo  Martina Ivančič,  učiteljice nižje stopnje po razporedu.
Od 5. do 9. razreda učitelji višje stopnje po razporedu.

Podaljšano bivanje

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z dvema oddelkoma podaljšanega bivanja. Podaljšano bivanje obiskuje 45 učencev od 1. do 5. razreda. Poteka v času od 11.25 do 15.45. Vodita ga:

  • OPB1 Ester Palinkaš.
  • OPB2 Andreja Mestek,  Ignac Farkaš,  Damjana Ožbolt,  Ksenija Brus.

 

 Varstvo vozačev

Za učence vozače imamo na razredni in predmetni stopnji organizirano varstvo. Varstvo je organizirano od 11.30 do odhoda prvega avtobusa in kombija. Varstvo vozačev vodijo učitelji višje in nižje stopnje po razporedu.

VARSTVO VOZAČEV 2018/19       12.30 do 13.30

od 2. do 5. razreda
UČITELJ UČILNICA
PONEDELJEK Helena Šivec 3. razred
TOREK Damjana Ožbolt 2. razred
SREDA Petja Ilejšič 2. razred
ČETRTEK Anica Sterle 4. razred
PETEK Barbara Širaj 4. razred
od 6. do 9. razreda
UČITELJ UČILNICA
PONEDELJEK Martina Kočevar KNJIŽNICA
TOREK Anica I. Zabukovec TEHNIKA
SREDA Alma Kandare TEHNIKA
ČETRTEK Andreja Mestek ZGODOVINA
PETEK Grozdana Gornik ANGLEŠČINA

 Varnost učencev in prevozi

Na šoli je izdelan prometno varnostni načrt prihoda in odhoda v šolo. Razredniki seznanijo učence z varno potjo v šolo in iz šole. Šola sodeluje v okviru varnosti na cesti s Policijsko postajo Cerknica in s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Loška dolina. Z avtobusnim prevoznikom imamo dogovor, da avtobusi stojijo pred šolo že pred prihodom učencev na postajališče.