TEL/FAX: 01 7098 014
 

ZAPOSLENI

 Administrativni in tehnični delavci

 Računovodja: Vesna Zbačnik (projekt2@os-tsaljose.si)
Tajnica: Vesna Zbačnik, Urša Drobnič (ursa.drobnic@os-tsaljose.si)
Kuhar: Mitja Zidar (mitja.zidar@os-tsaljose.si)
Čistilke: Darja Intihar, Darinka Drobnič, Tatjana Ponikvar
Hišnik: Vinko Otoničar (vinko.otonicar@os-tsaljose.si)
Kombinirano delo: Bernarda Modic, Martina Korošec

Na šoli je zaposlenih 33 delavcev:

ravnateljica
24 strokovnih delavcev
9 tehničnih in administrativnih delavcev
učitelj likovne vzgoje ima 18 % zaposlitev
učitelj glasbe ima 50 % zaposlitev
učiteljica NEM dopolnjuje svojo obveznost na OŠ Sodražica
ostali delavci so polno zaposleni

Strokovni delavci

Učitelj Razrednik Poučuje predmete
Barbara Širaj
barbara.siraj@os-tsaljose.si
1. razredni pouk
Petja Ilejšič
petja.ilejsic@os-tsaljose.si
2. razredni pouk
Helena Šivec
helena.sivec@os-tsaljose.si
3. razredni pouk
Damjana Ožbolt
damjana.ozbolt@os-tsaljose.si
4. razredni pouk, NTE5 in 6, OPB2
Ksenija Brus
Ksenija.brus@os-tsaljose.si
TJA rp, ŠPO 4. r, OPB2, NTE4
Pavla Ponikvar
pavla.ponikvar@os-tsaljose.si
5. razredni pouk, kolesarski pouk
Alma Kandare
alma.kandare@os-tsaljose.si
 6. NAR, BIO, KEM, RAČ, UBE 7, ROM 9, POK 8, vodja prehrane
Martina Kočevar
martina.kocevar@os-tsaljose.si
8. SLO, knjižnica
Jerneja Kovšca
jerneja.kovsca@os-tsaljose.si
SLO, svetovalno delo, PUT
Grozdana Gornik
grozdana.gornik@os-tsaljose.si
9. TJA
Andreja Mestek
andreja.mestek@os-tsaljose.si
ZGO, GEO, DKE, IZBIRNI PREDMETI, GOS. OPB2
Anica Indihar-Zabukovec
anica.indihar-zabukovec@os-tsaljose.si
7. TIT, MAT, OGL, ROB
Irena Cundrič-Iskra
icund@os-tsaljose.si
GUM, OPZ, MPZ, ŠOA
Vida Truden
vida.truden@guest.arnes.si
LUM
Angelca Dežman
angelca.dezman@os-sodrazica.si
NEM
Milena Mišič
Milena.Misic@os-tsaljose.si
FIZ, RAVNATELJICA
Ignac Farkaš
ignac.farkas@os-tsaljose.si
ŠPO,IZBIRNI P.,PLAVANJE, OPB2
Ester Palinkaš
ester.palinkas@os-tsaljose.si
OPB1
Anica Sterle
anica.sterle@os-tsaljose.si
PUT, IUP
Mateja Zbačnik
mateja.zbacnik@os-tsaljose.si
vzgojiteljica
Maruša Švigelj Pomočnica vzgojiteljice
Martina Ivančič
martina.ivancic@os-tsaljose.si
2. strok. delavka 1. r, JV, vodja vrtca
Iza Pintar
iza.pintar@os-tsaljose.si
vzgojiteljica
Martina Rupar
martina.rupar@os-tsaljose.si
vzgojiteljica
Irena Setničar
irena.setnicar@os-tsaljose.si
pomočnica vzgojiteljice
Nataša Ponikvar
natasa.ponikvar@os-tsaljose.si
pomočnica vzgojiteljice
Romana Sajevic
romana.sajevic@os-tsaljose.si
pomočnica vzgojiteljice
Mateja Zgonc
mateja.zgonc@os-tsaljose.si
vzgojiteljica
Sara Šega
sara.sega@os-tsaljose.si
pomočnica vzgojiteljice
Darja Turk spremljevalka gibalno oviranega otroka
Lara Markovič
lara.markovic@os-tsaljose.si
vzgojiteljica