PROJEKTI LAS Notranjska

VZPOSTAVITEV REGIJSKEGA KINA

Partnerji Kulturni dom Cerknica, enota zavoda Notranjski park, Zavod Oron ter osnovni šoli v Novi vasi in Starem trgu pri Ložu izvajamo projekt Vzpostavitev regijskega kina. Namen projekta je vzpostavitev regijskega kina s tehnično posodobitvijo dvorane

Cilj operacije je z novo in posodobljeno opremo za predvajanje digitalnih kinematografskih vsebin v Kulturnem domu Cerknica preprečiti ugašanje delovanja kina in s tem prebivalcem celotne regije omogočiti novo, kakovostno in nekdaj že obstoječo storitev.

Med aktivnostmi projekta so tudi izobraževanje, ozaveščanje in vzgoja, predvsem mlajših obiskovalcev, preko soustvarjanja filmskih vsebin in projekcij filmov s spremljajočimi pogovori strokovnjakov in filmskimi ustvarjalci. Nakup projektorja DCP (digital cinema projector) in pripadajoče opreme bo omogočil dvig frekvence predvajanja aktualnih filmov, sodelovanje partnerjev v projektu pa ponudilo možnost za vzpostavitev dolgotrajnega partnerstva kulturnih in vzgojno-izobraževalnih ustanov v regiji z namenom popularizacije kakovostnih filmskih vsebin in razvoja filmske kulture v regiji.

S projektom Regijski kino si v Kulturnem domu Cerknica želijo vzpostaviti raznovrstni, redni in aktualni filmski program in se tako ponovno uveljaviti kot regijski kino, ki je v zgradbi nekdanjega sokolskega doma deloval preko 40 let. S tehnično posodobitvijo in bolj rednim filmskim programom si želijo privabiti lokalno občinstvo in filmoljube, ki trenutno na projekcije odhajajo v kinodvorane izven regije.

Projekt se je pričel s 1. 7. 2020 in bo trajal do 31. 12. 2021. Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

n

»Notranjska skozi oči mladih in starejših«

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: Notranjska skozi oči mladih in starejših
 • Akronim: Notranjska

Partnerji projekta

 • VP: ORON Zavod za obveščanje, raziskovanje, organiziranje in načrtovanje, Stari trg pri Ložu
 • P2: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
 • P3: Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
 • P4: Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše

 

Pomembnejše aktivnosti projekta:

Gre za nadaljevanje oziroma nadgradnjo projekta Kreativni iz 1. Razpisa, v katerem so šole prejele tehnično opremo za izvajanje medijskih krožkov. Učenci, člani krožkov, bodo svoje znanje nadgradili z oblikovanjem 40 terenskih dokumentarnih oddaj na temo ohranjanja naravne in kulturne dediščine, varstva okolja in narave, kmetovanja, energetike, sociale in ranljivih skupin.

Skozi konkretno delo bodo otroci pridobivali izkušnje in kompetence projektnega in skupinskega dela, s konkretnim delom bodo spodbujeni za večje zanimanje v zvezi z njihovim lokalnim okoljem, predstavljali bodo zanimive posameznike, podjetja, društva na območju LAS ter vsebine, ki niso pogosto v novicah so pa del življenja prebivalcev Notranjske (npr. steklarstvo in oglarstvo, polstenje, jamske živali, življenje invalida in kmeta, tujci, ki živijo pri nas, izrazi, ki tonejo v pozabo, kako biti učinkovit z energijo….).

 

Glavni cilji projekta:

‐          Razvoj novih storitev in produktov za izboljšanje kakovosti življenja na območju

Naš cilj je izboljšati kompetence, ki jih mladi potrebujejo zaradi mobilnosti, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, predvsem ranljivim skupinam (mladi, brezposelni).

‐          Ozaveščanje o pomenu varovanja okolja ter naravne in kulturne dediščine

Naš cilj je preko televizijskih oddaj krepiti kohezijo in participacijo mladih.

‐          Operacija bo prispevala k intenzivnejšemu medgeneracijskemu sodelovanju, saj bodo pri operaciji sodelovali skupaj mladi in odrasli.

‐          Povečala se bo inovativna podjetniška aktivnost, saj bo možnost doregistracije obstoječih dejavnosti za delo z mladimi in drugimi ranljivimi skupinami.

‐          Nadgradnja tehnološke opreme za razvoj novih storitev

Naš cilj je mladim priskrbeti sodobno tehnološko opremo, s katero bodo razvijali podjetniško aktivnost.

Pričakovani rezultati projekta:

‐          Projektni partnerji bomo skupaj posneli 40 dokumentarnih tv oddaj na temo varstva okolja in narave, ohranjanja naravne in kulturne dediščine, kmetovanja, energetike, ranljivih skupin. V sklopu operacije bomo nadgradili tehnološko opremo za razvoj novih storitev – produkcijo dokumentarnih tv oddaj.

Trajanje projekta: 1.9.2019 – 31.8.2021

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.


PROJEKT ŠPAJZA 2019

PROJEKT SPAJZA

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta:   PRIPRAVLJAM – KUHAM – UŽIVAM
 • Akronim:  ŠPAJZA
 • Tematsko področje:   EKSRP – VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

Partnerji projekta

 • VP: MIHAELA KLANČAR, NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
 • P2: KOVŠCA PETER, ČEBELAR

Aktivnosti operacije:

 • Projekt ŠPAJZA se je izvajal v okviru programa LAS Notranjska in je temeljil na ukrepu ozaveščanje o pomenu varovanja okolja ter izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju tega. Vodilni partner je bila Mihaela Klančar, nosilka dop.dej.na kmetiji. Projekt je zajemal aktivnosti, ki so vplivale na višjo ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Izvajal se je od 1.6 do 31.12. 2019 v občinah Cerknica, Loška dolina in Bloke. Vanj so bili vključeni prebivalci vseh teh občin LAS Notranjska, ki želijo uporabljati lokalne pridelke in/ali se naučiti pripravo jedi iz ekološko pridelane hrane lokalnega izvora. Glavno vsebinsko področje je bilo Pomen lokalne kmetijske pridelave in predelave, pomen kratkih verig. Projekt se je osredotočili na problematiko lokalnega povezovanja kupca in pridelovalca na eni strani in povezovanje pridelovalcev na lokalnem območju na drugi strani. Poleg partnerja Petra Kovšca (čebelarja ), so kot partnerji sodelovale tri osnovne šole vseh treh sosednjih občin (Bloke, Cerknica, Loška dolina). V svoje šolske programe so vključile aktivnosti, s katerimi so učenci pridobili nova vedenja in znanja o pomenu uporabe lokalno pridelane, zdrave, neprocesirane hrane. Vsaka šola je izvedla dejavnosti glede na svoje pogoje in način dela, vsem pa je bila skupna enaka vsebina. Nove aktivnosti bodo ostale stalnica v njihovem programu.

Cilji projekta:

Projekt ŠPAJZA je osnovan na strateškem cilju Strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska v obdobju od 2014-2020 kot višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine

 Specifični cilji projekta:

 • vzpostavitev kratke verige
 • možnost nakupa pridelkov/izdelkov okoliških kmetij 24 ur dnevno, vse dni v letu = izboljšanje obstoječe ponudbe
 • povečanje obstoječe ponudbe
 • izobraževanje potrošnikov
 • izobraževanje mladih skozi šolske, obšolske in prostočasne dejavnosti
 • pomen varovanja okolja in ravnanja z odpadki;
 • pomen lokalne pridelave in predelave hrane;
 • pomen kmeta kot pridelovalca hrane, in čebele, ki je tesno povezana s kmetijstvom in pridelavo hrane;
 • razumevanje koristi uživanja priporočenih živil iz lokalnega okolja;

Zastavljene cilje operacije smo dosegli:

 • V okviru operacije sta postavljena dva prodajna avtomata s ponudbo lokalno pridelanih pridelkov,
 • kupljena je nova/dodatna oprema, s katero sta partnerja kvantitetno in kvalitetno povečala  svojo ponudbo,
 • izvedena je bila promocija projekta,
 • Izvedene so bile izobraževalno/praktične aktivnosti za starejše in mlajše,

 Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.


FAZA 2: IZOBRAŽEVANJE  ZA MLADE

Na naši šoli pa smo v okviru tega projekta kupili različne kuhinjske pripomočke:

 • pletene košare za kruh in pecivo,
 • večje steklene posode in škatle iz pleksi stekla za manjša živila (oreške, lešnike, rozine, kosmiče) – zajemanje z lopatico ali zajemalko.
 • kupili smo mešalnik, s katerim bomo pripravljali smootije.
 • kupili smo dehidrator, s katerim si bodo učenci lahko pripravili jabolčni čips, sušene banane in še mnogo drugega.
 • Naredili si bodo lahko domač jogurt iz mleka okoliškega kmeta s pomočjo aparata za pripravo jogurta,
 • zmleli pšenico v mlinčku in nato z aparatom za peko palačink spekli palačinke in še in še.

Te aktivnosti bodo potekale v okviru razrednih ur, posebnih malic, ki jih bomo za celo šolo pripravili,  v okviru izbirnega predmeta SODOBNA PRIPRAVA HRANE, bomo uporabili večino pripomočkov za kuho, peko, pripravo domačih rezancev itd.

Naprave si bodo razredi lahko izposodili in si sami izdelali jogurt, spekli palačinke, narezali ter posušili sadje ali pripravili smootie.

Vodja projekta Alma Kandare

PRIPOMOČKIH, KI SMO JIH KUPILI:

 • PLETENE KOŠARE ZA KRUH IN PECIVO
 • VEČJE STEKLENE POSODE IN ŠKATLE IZ PLEKSI STEKLA ZA MANJŠA ŽIVILA
 • APARAT ZA PEKO PALAČINK
 • BLENDER
 • DEHIDRATOR (SUŠILNIK)
 • KUHINJSKI ROBOT MUM
 • MLINČEK ZA ŽITO
 • APARAT ZA PRIPRAVO JOGURTOV
 • PRENOSNA INDIKCIJSKA KUHALNA PLOŠČA
 • STOJNICA ZA postrežbo hrane na različnih prireditvah, ali med malico

AKTIVNOSTI, KI SMO JIH IZVEDLI V ŠOLI IN VRTCU:

 1. SUŠENJE KAKIJA V 2. RAZREDU
 2. DROBTINICA
 3. PEKA KRUHA V VRTCU – MRAVLJE
 4. PEKA PALAČINK V VRTCU – MURNI
 5. SAMOPOSTREŽNA MALICA OB TEDNU OTROKA
 6. SODOBNA PRIPRAVA HRANE – DROBTINICA
 7. PEKA PALAČINK V VRTCU – MRAVLJE
 8. PEKA KRUHA – VRTEC – METULJČKI
 9. PEKA PALAČINK – VRTEC – METULJČKI
 10. PEKA KRUHA – VRTEC – MURNI
 11. PEKA MEDENJAKOV – VRTEC – MURNI
 12. 1. RAZRED JE KUHAL ČAJ
 13. V 3. RAZREDU SO SPEKLI PALAČINKE
 14. V 3. RAZREDU SO TUDI NAREDILI MILO
 15. V 4. RAZREDU SO PRIPRAVLI OKUSNE NAPITKE
 16. 5. RAZRED SE JE SLADKAL S SUHIM KAKIJEM IN JABOLČNIM ČIPSOM
 17. METULČKI V VRTCU SO PRIPRAVILI SMOTHIE
 18. UČENCI SPH SO NAREDILI DOMAČE REZANCE
DOSTOPNOST