TEL/FAX: 01 7098 014
 

PROJEKT ŠPAJZA 2019

PROJEKT SPAJZA

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta:   PRIPRAVLJAM – KUHAM – UŽIVAM
 • Akronim:  ŠPAJZA
 • Tematsko področje:   EKSRP – VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

Partnerji projekta

 • VP: MIHAELA KLANČAR, NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
 • P2: KOVŠCA PETER, ČEBELAR

Aktivnosti operacije:

 • Projekt ŠPAJZA se je izvajal v okviru programa LAS Notranjska in je temeljil na ukrepu ozaveščanje o pomenu varovanja okolja ter izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju tega. Vodilni partner je bila Mihaela Klančar, nosilka dop.dej.na kmetiji. Projekt je zajemal aktivnosti, ki so vplivale na višjo ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Izvajal se je od 1.6 do 31.12. 2019 v občinah Cerknica, Loška dolina in Bloke. Vanj so bili vključeni prebivalci vseh teh občin LAS Notranjska, ki želijo uporabljati lokalne pridelke in/ali se naučiti pripravo jedi iz ekološko pridelane hrane lokalnega izvora. Glavno vsebinsko področje je bilo Pomen lokalne kmetijske pridelave in predelave, pomen kratkih verig. Projekt se je osredotočili na problematiko lokalnega povezovanja kupca in pridelovalca na eni strani in povezovanje pridelovalcev na lokalnem območju na drugi strani. Poleg partnerja Petra Kovšca (čebelarja ), so kot partnerji sodelovale tri osnovne šole vseh treh sosednjih občin (Bloke, Cerknica, Loška dolina). V svoje šolske programe so vključile aktivnosti, s katerimi so učenci pridobili nova vedenja in znanja o pomenu uporabe lokalno pridelane, zdrave, neprocesirane hrane. Vsaka šola je izvedla dejavnosti glede na svoje pogoje in način dela, vsem pa je bila skupna enaka vsebina. Nove aktivnosti bodo ostale stalnica v njihovem programu.

Cilji projekta:

Projekt ŠPAJZA je osnovan na strateškem cilju Strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska v obdobju od 2014-2020 kot višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine

 Specifični cilji projekta:

 • vzpostavitev kratke verige
 • možnost nakupa pridelkov/izdelkov okoliških kmetij 24 ur dnevno, vse dni v letu = izboljšanje obstoječe ponudbe
 • povečanje obstoječe ponudbe
 • izobraževanje potrošnikov
 • izobraževanje mladih skozi šolske, obšolske in prostočasne dejavnosti
 • pomen varovanja okolja in ravnanja z odpadki;
 • pomen lokalne pridelave in predelave hrane;
 • pomen kmeta kot pridelovalca hrane, in čebele, ki je tesno povezana s kmetijstvom in pridelavo hrane;
 • razumevanje koristi uživanja priporočenih živil iz lokalnega okolja;

Zastavljene cilje operacije smo dosegli:

 • V okviru operacije sta postavljena dva prodajna avtomata s ponudbo lokalno pridelanih pridelkov,
 • kupljena je nova/dodatna oprema, s katero sta partnerja kvantitetno in kvalitetno povečala  svojo ponudbo,
 • izvedena je bila promocija projekta,
 • Izvedene so bile izobraževalno/praktične aktivnosti za starejše in mlajše,

 Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.


 

FAZA 2: IZOBRAŽEVANJE  ZA MLADE

Na naši šoli pa smo v okviru tega projekta kupili različne kuhinjske pripomočke:

 • pletene košare za kruh in pecivo,
 • večje steklene posode in škatle iz pleksi stekla za manjša živila (oreške, lešnike, rozine, kosmiče) – zajemanje z lopatico ali zajemalko.
 • kupili smo mešalnik, s katerim bomo pripravljali smootije.
 • kupili smo dehidrator, s katerim si bodo učenci lahko pripravili jabolčni čips, sušene banane in še mnogo drugega.
 • Naredili si bodo lahko domač jogurt iz mleka okoliškega kmeta s pomočjo aparata za pripravo jogurta,
 • zmleli pšenico v mlinčku in nato z aparatom za peko palačink spekli palačinke in še in še.

Te aktivnosti bodo potekale v okviru razrednih ur, posebnih malic, ki jih bomo za celo šolo pripravili,  v okviru izbirnega predmeta SODOBNA PRIPRAVA HRANE, bomo uporabili večino pripomočkov za kuho, peko, pripravo domačih rezancev itd.

Naprave si bodo razredi lahko izposodili in si sami izdelali jogurt, spekli palačinke, narezali ter posušili sadje ali pripravili smootie.

Vodja projekta Alma Kandare

PRIPOMOČKIH, KI SMO JIH KUPILI:

 • PLETENE KOŠARE ZA KRUH IN PECIVO
 • VEČJE STEKLENE POSODE IN ŠKATLE IZ PLEKSI STEKLA ZA MANJŠA ŽIVILA
 • APARAT ZA PEKO PALAČINK
 • BLENDER
 • DEHIDRATOR (SUŠILNIK)
 • KUHINJSKI ROBOT MUM
 • MLINČEK ZA ŽITO
 • APARAT ZA PRIPRAVO JOGURTOV
 • PRENOSNA INDIKCIJSKA KUHALNA PLOŠČA
 • STOJNICA ZA postrežbo hrane na različnih prireditvah, ali med malico

AKTIVNOSTI, KI SMO JIH IZVEDLI V ŠOLI IN VRTCU:

 1. SUŠENJE KAKIJA V 2. RAZREDU
 2. DROBTINICA
 3. PEKA KRUHA V VRTCU – MRAVLJE
 4. PEKA PALAČINK V VRTCU – MURNI
 5. SAMOPOSTREŽNA MALICA OB TEDNU OTROKA
 6. SODOBNA PRIPRAVA HRANE – DROBTINICA
 7. PEKA PALAČINK V VRTCU – MRAVLJE
 8. PEKA KRUHA – VRTEC – METULJČKI
 9. PEKA PALAČINK – VRTEC – METULJČKI
 10. PEKA KRUHA – VRTEC – MURNI
 11. PEKA MEDENJAKOV – VRTEC – MURNI
 12. 1. RAZRED JE KUHAL ČAJ
 13. V 3. RAZREDU SO SPEKLI PALAČINKE
 14. V 3. RAZREDU SO TUDI NAREDILI MILO
 15. V 4. RAZREDU SO PRIPRAVLI OKUSNE NAPITKE
 16. 5. RAZRED SE JE SLADKAL S SUHIM KAKIJEM IN JABOLČNIM ČIPSOM
 17. METULČKI V VRTCU SO PRIPRAVILI SMOTHIE
 18. UČENCI SPH SO NAREDILI DOMAČE REZANCE