TEL/FAX: 01 7098 014
 

DNEVI DEJAVNOSTI

 Športni dnevi 2020/21

razred čas vsebina vodje

1.

 

jesen Pohod (dva krajša) Barbara Širaj
jesen Atletski mnogoboj Maja Brancelj
zima Zimski športni dan, dva delna – igre na snegu, tek na smučeh Barbara Širaj/Maja Brancelj
maj Druženje vseh generacij Milena Mišič
Plavanje Maja Brancelj
2. jesen Pohod po Bloški planoti (2. r – 5. r) Pavla Ponikvar
jesen Atletski mnogoboj Maja Brancelj
zima Zimski športni dan, dva delna – igre na snegu, tek na smučeh Petja Ilejšič
maj Druženje vseh generacij Milena Mišič
junij Igre in gibanje v naravi Maja Brancelj
3. jesen Pohod po Bloški planoti (2. r – 5. r) Pavla Ponikvar
jesen Atletski mnogoboj Maja Brancelj
zima Zimski športni dan: Sankanje, igre na snegu (3 ure); Tek na smučeh (2 uri) Helena Šivec
maj Druženje vseh generacij Milena Mišič
junij Igre in gibanje v naravi Maja Brancelj
4. jesen Pohod po Bloški planoti (2. r – 5. r) Pavla Ponikvar
jesen Atletski mnogoboj Maja Brancelj
zima Zimski športni dan – igre na snegu, tek na smučeh Damjana Ožbolt
Maja Brancelj
maj Druženje vseh generacij Milena Mišič
junij Igre in gibanje v naravi Maja Brancelj
5. jesen Pohod  po Bloški planoti
(2. – 5. r.)
Pavla Ponikvar, P. Ilejšič, D. Ožbolt, H Šivec
jesen Atletski mnogoboj Maja Brancelj, vsi učitelji
zima Zimski športni dan: Sankanje, igre na snegu (3 ure); Tek na smučeh (2 uri) Pavla Ponikvar,  Maja Brancelj
maj Druženje vseh generacij Milena Mišič, vsi učitelji
jesen
ali pomlad
Igre in gibanje v naravi Maja Brancelj, Pavla Ponikvar

6.,

7.,

8.,

9.

jesen Plavanje in športne igre na mivki
Šola na daljavo: Športne igre ob vodi z družino (Bloško ali Cerkniško jezero)
Maja Brancelj, vsi učitelji
jesen Atletski mnogoboj in kros
Šola na daljavo: Gozdna »olimpijada«
Maja Brancelj
+ vsi učitelji
zima Smučanje – Krvavec
Šola na daljavo: Tek na smučeh in sankanje
Maja Brancelj
+ vsi učitelji
pomlad Druženje vseh generacij – pohod
Šola na daljavo: Družinski pohod
Milena Mišič
+ vsi učitelji
poletje Igre in gibanje v naravi
Šola na daljavo: Družinsko iskanje skritega zaklada
Maja Brancelj
+ vsi učitelji

Naravoslovni dnevi 2020/21

Raz čas vsebina vodje
1. jesen Eko dan – Solidarnost Alma Kandare/
Barbara Širaj
pomlad Slovenski etnografski muzej Petja Ilejšič
pomlad Sistematski in zobozdravstveni pregled Barbara Širaj
2. jesen Eko dan; Solidarnost Alma Kandare
Petja Ilejšič
pomlad Slovenski etnografski muzej Petja Ilejšič
pomlad Travnik Petja Ilejšič
3. jesen Eko dan – Solidarnost Alma Kandare
Helena Šivec
po razporedu ZD Sistematski pregled in zdravstvene vsebine Helena Šivec
pomlad Slovenski etnografski muzej Petja Ilejšič
4. jesen Eko dan; Solidarnost Alma Kandare
Damjana Ožbolt
jesen Moje telo Damjana Ožbolt
Pomlad Županova jama, grad Turjak in sušilnica sadja Gradež Pavla Ponikvar
5. jesen Eko dan – Solidarnost Alma Kandare
Pavla Ponikvar
jesen Sredozemske rastline in življenje v morju Pavla Ponikvar
pomlad Županova jama, grad Turjak, Gradež Pavla Ponikvar,  D. Ožbolt, E. Palinkaš
6. Jesen Sistematski pregled + predavanje ga. Divna Klanfar Alma Kandare
Jesen Eko dan – SOLIDARNOST (cela šola) Alma Kandare
Januar ŠOLA V NARAVI – Rogla: Gozd, gozdna meja, kamnine; Življenje v sredogorju Alma Kandare
Maja Brancelj
7. Junij Geografske značilnosti Blok Tina Troha
Maj Prirodoslovni muzej (v primeru, da razred obišče CŠOD bomo naravoslovni dan izvajali v CŠOD) Alma Kandare
Jesen Eko dan – SOLIDARNOST (cela šola) Alma Kandare
8. Jesen Eko dan – SOLIDARNOST (cela šola) Alma Kandare
Oktober Sistematski pregled + predavanje ga. Divna Klanfar Alma Kandare
Maj Prirodoslovni muzej (v primeru, da razred obišče CŠOD bomo naravoslovni dan izvajali v CŠOD) Alma Kandare
9. Jesen Eko dan – SOLIDARNOST (cela šola) Alma Kandare
Maj Prirodoslovni muzej (v primeru, da razred obišče CŠOD bomo naravoslovni dan izvajali v CŠOD) Alma Kandare
12. 2. in 13. 2. 2020 INFORMATIVNI DAN Alma Kandare

 Kulturni dnevi 2020/21

Raz čas vsebina vodje
1. zima Lutkovno gledališče Petja Ilejšič
pomlad Narodna galerija Helena Šivec
8. 4. 2021 Orkester, Peter in volk Barbara Širaj
Celo šolsko leto Kulturne prireditve na šoli Vodje prireditev
2. zima Lutkovno gledališče Petja Ilejšič
pomlad Narodna galerija Helena Šivec
8. 4. 2021 Orkester, Peter in volk Barbara Širaj
Celo šolsko leto Sklop kulturnih prireditev na šoli Vodje prireditev
3. zima Lutkovno gledališče Petja Ilejšič
pomlad Narodna galerija Helena Šivec
8. 4. 2021 Peter in volk – srečanje z orkestrom Barbara Širaj
celo šolsko leto Sklop kulturnih prireditev na šoli vodje prireditev
4. april Orkester,  Peter in volk Barbara Širaj
zima Lutkovno gledališče Damjana Ožbolt
celo šolsko leto Kulturne prireditve na  šoli vodje prireditev
5. september Ogled Kopra in Pirana Pavla Ponikvar
+ Maja Brancelj
zima Obisk gledališča Damjana Ožbolt, P. Ponikvar, K. Brus
celo šolsko leto Sklop kulturnih prireditev na šoli Pavla Ponikvar
+ učitelji

6.,

7.,

8..

9.,

VSE LETO

 

 

 

april 2021

oktober

1. PRIREDITVE NA ŠOLI:  4  prireditve
novoletna in dan samostojnosti in enotnosti – 1 ura,
kulturni praznik – 1ura,
Zarajajmo v pomlad – 2 uri,
zaključna in dan državnosti  – 1ura;
(za 9. razred – VALETA)2. Glasbena mladina Slovenije – Simfonična matineja:  Glasba na filmskem platnu3. Rad imam konje; Lipica
Alma Kandare
(2., 6., 7. razred)
Martina Kočevar
(1., 5. in 9. razred)
Milena Mišič(vsi razredi)
Tina Troha
(3., 4., 8. razred)Irena Cundrič Iskra
(6.- 9. r)J. Kovšca

Tehniški dnevi 2020/21

raz čas vsebina vodje
1. 15. 9. 2020 Plečnikova hiša/ Arheopeskovnik, Mestni muzej Barbara Širaj
zima Oblikujemo in izdelujemo Anica Zabukovec
maj Komunikacija, prenos informacij Anica Zabukovec
2. 15. 9. 2020 Plečnikova hiša/ Arheopeskovnik, Mestni muzej Barbara Širaj
zima Oblikujemo in izdelujemo Anica Zabukovec, P. Ilejšič
maj Komunikacija, prenos informacij Anica Zabukovec, P. Ilejšič
3. 15. 9. 2020 Mestni muzej – Arheopeskovnik Barbara Širaj
zima Obdelujemo in izdelujemo Anica Zabukovec
maj Komunikacija, prenos informacij Anica Zabukovec
4. november Oblikujemo in izdelujemo Anica I. Zabukovec, Damjana Ožbolt
zima Tkanje (Bistra) Pavla Ponikvar
pomlad Hiša  eksperimentov Damjana Ožbolt
maj Komunikacija Anica I. Zabukovec
Damjana Ožbolt
5.

 jesen

zima

Oblikujemo in izdelujemo

Ali Obisk podjetja JUB, izdelava termovke

Anica I. Zabukovec
Pavla Ponikvar
zima Hiša eksperimentov Damjana Ožbolt, P. Ponikvar
Ester Palinkaš
pomlad TMS Bistra – tkanje Pavla Ponikvar, D. Ožbolt
Ksenija Brus
jesen
pomlad
Komunikacija – prenos informacij (delni)
Varno v prometu (delni)
Alma Kandare,  Pavla Ponikvar, Anica I. Zabukovec
6. Februar Izdelek iz lesa / Smučarska šola na Rogli, Tehnične naprave na smučišču Anica Zabukovec
November Oblikujemo in izdelujemo (za celo šolo) Anica Zabukovec
Maj Komunikacija, prenos informacij,(za celo šolo) Anica Zabukovec
Junij Prenos gibanja Anica Zabukovec
7. Junij Danes se učimo zunaj, ploščine, obsegi Anica Zabukovec
November
Maj
Oblikujemo in izdelujemo (za celo šolo) Anica Zabukovec
Komunikacija, prenos informacij (za celo šolo) Anica Zabukovec
Junij Transport Anica Zabukovec
8. Februar Ogled proizvodnje – Fenstar, organizacija, vloga računalnika pri krmiljenju Anica Zabukovec
November
Maj
Oblikujemo in izdelujemo (za celo šolo) Anica Zabukovec
Komunikacija, prenos informacij (za celo šolo) Anica Zabukovec
Junij Transport Anica Zabukovec
9. September
November
Izdelek iz kovin (uporabimo materiale prejšnjega šolskega leta) Anica Zabukovec
Oblikujemo in izdelujemo (za celo šolo) Anica Zabukovec
Maj Komunikacija, prenos informacij (za celo šolo) Anica Zabukovec
Junij Valeta Jerneja Kovšca

Vodja športnega, naravoslovnega ali kulturnega dne je odgovoren za organizacijo in izvedbo dneva. Skupaj z vodstvom šole se dogovori za spremljevalce. Število le-teh določi po Odredbi o normativih in standardih v osnovnih šolah

V okviru naravoslovnih in  športnih dni smo se prijavili na razpis za vzgojno-izobraževalne programe življenja v naravi v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) in dobili naslednje rezervacije:

razred dom kraj čas izvajanja
7., 8.  in 9. CŠOD

Ker bodo učenci v tem času realizirali naravoslovne in športne dni, je udeležba učencev obvezna s soglasjem staršev.
Stroški staršev so: stroški bivanja in prevoza.

ŠOLA V NARAVI

Plavalna šola v naravi –  Debeli Rtič, 7. 9. – 11. 9. 2020            Pavla Ponikvar, Maja Brancelj

Zimska šola v naravi –   Rogla,  Januar                                           Maja Brancelj

PLAN KULTURNIH PRIREDITEV 2020/21

V šolskem letu 2020/21 načrtujemo naslednje kulturne prireditve:

 • PRIREDITEV OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI, NOVOLETNA (vodja: Alma Kandare, sodelujejo: 2., 6., 7. razred) – dec. 2020
 • PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU  (vodja: Martina Kočevar; sodelujejo: 1., 5., 9.razred) – febr. 2021
 • ZARAJAJMO V POMLAD (vodja: Milena Mišič; sodelujejo vsi razredi ) – marec 2021
 • PODELITEV BRALNE ZNAČKE (literarni gost ——————–; vodja: Martina Kočevar) – maj 2021
 • DAN DRŽAVNOSTI in ZAKLJUČNA PRIREDITEV (vodja: Tina Troha; sodelujejo: 3.,4, 8.razred)  – junij, 2021

Ekskurzije 2020/21

Ekskurzije bodo organizirane v sklopu letnih delovnih načrtov posameznih predmetov in dni dejavnosti.

Ekskurzije bodo organizirali in za varnost poskrbeli odgovorni učitelji za izvedbo, po predhodnem soglasju staršev.

Naloge vodje dni dejavnosti oz. strokovnih ekskurzij:

 • V skladu z letnim delovnim načrtom in dogovoru z ravnateljem določi datum in spremljevalce.
 • Izpolni obrazec in ga odda v tajništvo (določi relacijo, uro odhoda in prihoda, ali je potreben razvoz učencev po vaseh); tajnica rezervira avtobus.
 • Spremljevalcem in učencem da navodila in obvestila o poteku dneva.
 • V kuhinji se dogovori za malico (vsaj 2 dni prej).
 • Odda izpolnjen obrazec ravnatelju (vsaj 1 dan prej).
 • Obvesti učitelje na razredni stopnji o nadomeščanju pouka.
 • Odda čas trajanja in obračun potnih stroškov vodje, spremljevalcev.
razred čas relacija vodja
5. junij S kolesom po Bloški planoti Pavla Ponikvar
6., 7., 8. junij 2021 Gorenjska Grozdana Gornik
9. junij 2020 Zaključna ekskurzija Jerneja Kovšca
7. junij S kolesom po Blokah Maja Brancelj
8. r. POK Po dogovoru Obisk Inštituta Jožef Štefan in reaktorskega centra v Podgorici pri Ljubljani Alma Kandare

Delovne akcije in drugo delo 2020/21

Vrsta akcije Izvajalci Vodja
Čiščenje šolske okolice 1. – 9.r  ga. E. Palinkaš
Skrb za lončnice in urejenost učilnic 1. – 9.r razredniki
Izdelovanje čestitk in darilca staršem 1. – 9.r razredniki
Pomoč starejšim občanom 6. – 9.r razredniki
Dežurstva 6. – 9.r ga. A. Kandare
Zbiranje starega papirja 1. – 9.r ga. A. Kandare
Delo v knjižnici 5. – 9.r ga. M. Kočevar
Ostala dela 1. – 9.r ga. M. Mišič

Spominski dnevi

spominski dan čas zadolženi učitelj
Mednarodni dan otroka 3. okt Pavla Ponikvar
Svetovni dan učiteljev 4. okt Pavla Ponikvar
Svetovni dan hrane 16. okt Ksenija Brus
Dan OZN 23. okt Tina Troha
Dan reformacije in varčevanja 31.okt Razredniki
Dan spomina na mrtve 1.nov Razredniki
Tradicionalni slovenski zajtrk 15. nov Jana Benčina
Svetovni dan otrokovih pravic 20.nov Jerneja Kovšca
Mednarodni dan boja proti AIDSU 1.dec Alma Kandare
Dan človekovih pravic 10.dec Anica Sterle
Mednarodni dan maternega jezika 21. feb Grozdana Gornik
Pust 25. feb Maja Brancelj
Svetovni dan voda 22. mar Alma Kandare
Mednarodni dan zdravja 7.apr Barbara Širaj
Velika noč 12. apr Anica I. Zabukovec
Svetovni dan Zemlje 22.apr Tina Troha
Svetovni dan knjige 23. apr Martina Kočevar
Mednarodni dan RK 8. maj Petja Ilejšič
Svetovni dan boja proti kajenju 31. maj Helena Šivec
Mednarodni dan varstva okolja 5. jun Ksenija Brus
Mednarodni dan otroka 3. okt Pavla Ponikvar

 

 

 
 
 
DOSTOPNOST