DNEVI DEJAVNOSTI

Športni dnevi

Raz. čas vsebina vodje

1.

 

Skozi šol. leto Dva krajša pohoda Petja Ilejšič
Mateja T. Zgonc
jesen Atletika Marcel Truden
zima Igre na snegu: dva delna športna dneva Petja Ilejšič
Mateja T. Zgonc
pomlad Dan druženja in gibanja vseh generacij Ravnatelj
Od 12.- 20. 10. 2023 plavanje Marcel Truden
2. september Pohod   Pavla Ponikvar
jesen Atletika Marcel Truden
zima Zimski športni dan:       
1. del: sankanje; 2. del:  tek na smučeh
Marcel Truden/
Barbara Širaj
pomlad Dan druženja in gibanja   vseh   generacij ravnatelj
junij  Igre in gibanje v naravi Marcel Truden
3.  jesen Pohod  Pavla Ponikvar
jesen Atletika Marcel Truden
zima Zimski športni dan:       
1. del: sankanje; 2. del:  tek na smučeh

Marcel Truden

Damjana Ožbolt

pomlad Dan druženja in gibanja   vseh   generacij ravnatelj
junij Igre in gibanje v naravi Marcel Truden
4. jesen Pohod po Bloški planiti Pavla Ponikvar
jesen Atletika Marcel Truden
zima Zimski športni dan:       
1. del: sankanje; 2. del:  tek na smučeh
Helena Šivec
Marcel Truden
maj  Dan druženja in gibanja vseh generacij ravnatelj
junij  Igre in gibanje v naravi Marcel Truden
5. jesen Pohod po Bloški planoti Pavla Ponikvar
jesen Atletika Marcel Truden
zima Zimski športni dan:       
1. del: sankanje; 2. del:  tek na smučeh
Pavla Ponikvar
Marcel truden
maj Dan druženja in gibanja vseh generacij ravnatelj
junij Igre in gibanje v naravi Marcel Truden

6,7,

8,9.

september Plavanje – Simonov zaliv Marcel Truden
jesen Atletika  ̶  mnogoboj Marcel Truden
november CŠOD Planica (7., 8. in 8. razred) Marcel Truden
jan/feb ŠVN Rogla (6. razred) Marcel Truden
januar/februar Smučanje/sankanje ali drsanje (Sodražica – Izver, Postojna) Marcel Truden
maj Druženje vseh generacij Ravnatelj

 Naravoslovni dnevi

r. čas vsebina vodje
1. oktober Pot močvirskih škratov na Mali plac Damjan Ožbolt
pomlad EKO DAN: Skrb zase in za druge Alma Kandare
Po dogovoru Sistematika, pomen umivanja zob Petja Ilejšič
2. oktober Pot močvirskih škratov na Mali plac Damjana Ožbolt
pomlad EKO DAN: Skrb zase in za druge Alma Kandare/
2. 2. 2024 Sistematika Barbara Širaj
3. oktober Pot močvirskih škratov na Mali plac Damjana Ožbolt
pomlad EKO DAN: Skrb zase in za druge Alma Kandare
pomlad Čutila Damjana Ožbolt
4. pomlad Eko dan – Skrb zase in za druge Alma Kandare
maj Križna jama in grad Snežnik Helena Šivec
junij Kraljestvo rastlin in živali v domačem okolju Helena Šivec
5. jesen Sredoz. rastline in življenje v morju Pavla Ponikvar
pomlad EKO dan – Skrb zase in za druge Alma Kandare
pomlad Križna jama in grad Snežnik Helena Šivec
6. 10. 11. 2023 Zdravniški pregled +
predavanje ga. Divna Klanfar
Alma Kandare
Januar 2024 ŠOLA V NARAVI – Rogla:
Gozd, gozdna meja, kamnine
Življenje v sredogorju
Ester Palinkaš
Maj 2024 EKO DAN: Skrb zase in za druge Alma Kandare
7. 6. do 10. 11. 2023 CŠOD Planica Marcel Truden
Maj 2024 EKO DAN: Skrb zase in za druge Alma Kandare
Junij 2024 Šolski vrtiček Ester Palinkaš
8. 6. 10. 2023 Zdravniški pregled + predavanje ga. Divna Klanfar

Alma Kandare

 

6. do 10. 11. 2023 CŠOD Planica Jerneja Kovšča
Maj 2024 EKO DAN: Skrb zase in za druge Alma Kandare
9. 6. do 10. 11. 2023 CŠOD Planica Alma Kandare
16.2.2024 Informativni dan Alma Kandare
Maj 2024 EKO DAN: Skrb zase in za druge Alma Kandare

Kulturni dnevi

raz čas vsebina vodje
1. Zima Lutkovno gledališče Damjana Ožbolt
9. 4. 2024 Glasbeno kraljestvo živali Barbara Širaj
Pomlad Obisk kino predstave Petja Ilejšič
Celo leto Kulturne prireditve na šoli Vodje prireditev
2. Zima 1. Lutkovno gledališče Damjana Ožbolt
9. 4. 2024 ob 9.00 2. Glasbeno kraljestvo živali Barbara Širaj
Pomlad 3. Obisk kinopredstave Petja Ilejšič
celo leto 4. Kulturne prireditve na šoli Vodje prireditev
3. Zima Lutkovno gledališče Damjana Ožbolt
9. 4. 2024 Glasbeno kraljestvo živali Barbara Širaj
Pomlad Obisk kinopredstave Petja Ilejšič
Celo leto Kulturne prireditve na šoli Vodje prireditev
4. Zima Bloški smučar Helena Šivec
Pomlad Gledališka predstava Helena Šivec
Celo leto Kulturne prireditve na šoli (3 proslave) vodje prireditev
5. jesen Ogled Kopra in Pirana Pavla Ponikvar
pomlad Gledališka predstava Helena Šivec
Celo leto Kulturne prireditve na šoli (3) vodje prireditev

6.,

7.,

8..

9.,

december 2023,

februar 2024,

junij 2024

Kulturne prireditve na šoli (3) (glej: Kulturne prireditve- vodje prireditev)
Marec 2024 Obisk glasbenika na šoli C. Iskra
junij 2024 Gorenjska: Kranj, Radovljica J. Kovšca, T. Troha

Tehniški dnevi

r čas vsebina vodje
1. Zadnji teden novembra Praznična ustvarjalnica (okraševanje šole, izdelava voščilnic) Mija Lavrič
12. 9. 2023 Plečnik za najmlajše/Mestni muzej Barbara Širaj
Pomlad Obisk galerije Petja Ilejšič

2.

 

12. 9. 2023 Plečnik za najmlajše/Mestni muzej Barbara Širaj
Zadnji teden novembra Praznična ustvarjalnica (okraševanje šole, izdelava voščilnic) Mija Lavrič
pomlad Obisk galerije Petja Ilejšič
3. 12. 9. 2023 Plečnik za najmlajše in Mestni muzej Barbara Širaj
November Praznična ustvarjalnica Mija Lavrič
Pomlad  Obisk galerije Petja Ilejšič
4. Oktober Tehniški muzej Bistra – ogled muzeja in tkalska delavnica Pavla Ponikvar
November Praznična ustvarjalnica Mija Lavrič
Pomlad Svetloba, senca in sončna ura Helena Šivec
Pomlad Izdelki iz papirnih gradiv Helena Šivec
5. November Praznična ustvarjalnica (okraševanje šole, izdelava voščilnic) Mija Lavrič
Oktober Tehniški muzej Bistra – ogled muzeja in tkalska delavnica Pavla Ponikvar
Zima Izdelava termovke Pavla Ponikvar
Pomlad Varno s kolesom (kolesarski izpit) Pavla Ponikvar
6. Zadnji teden novembra Praznična ustvarjalnica (okraševanje šole, izdelava voščilnic) Mija Lavrič
april Dan elektrotehnike (dan znanosti in tehnike) – Tehniški muzej Sl. v Bistri Mija Lavrič
Januar 2024 Tehnične naprave na smučišču -Rogla Ester Palinkaš
Januar 2024 Skulpture iz snega – Rogla Ester Palinkaš
7. Zadnji teden novembra Praznična ustvarjalnica (okraševanje šole, izdelava voščilnic) Mija Lavrič
april Dan elektrotehnike (dan znanosti in tehnike) – Tehniški muzej Sl. v Bistri Mija Lavrič
11. 10. 2023 Obisk banke Tina Troha
6.-10. 11. 2023 CŠOD Planica Marcel truden
8. Zadnji teden novembra Praznična ustvarjalnica (okraševanje šole, izdelava voščilnic) Mija Lavrič
april Dan elektrotehnike (dan znanosti in tehnike) – Tehniški muzej Sl. v Bistri Mija Lavrič
11. 10. 2023 Obisk banke Tina Troha
6.-10. 11. 2023 CŠOD Planica Jerneja Kovšca
9. Zadnji teden novembra Praznična ustvarjalnica (okraševanje šole, izdelava voščilnic) Mija Lavrič
11. 10. 2023 Obisk banke Tina Troha
6.-10.11.2023 CŠOD Planica Alma Kandare
Maj Zaključna ekskurzija Alma Kandare

Vodja športnega, naravoslovnega ali kulturnega dne je odgovoren za organizacijo in izvedbo dneva. Skupaj z vodstvom šole se dogovori za spremljevalce. Število le-teh določi po Odredbi o normativih in standardih v osnovnih šolah

V okviru naravoslovnih in  športnih dni smo se prijavili na razpis za vzgojno-izobraževalne programe življenja v naravi v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) in dobili naslednje rezervacije:

razred dom kraj čas izvajanja
7., 8.  in 9. CŠOD Planica 6. 11. 2023 do 10. 11. 2023

Ker bodo učenci v tem času realizirali naravoslovne in športne dni, je udeležba učencev obvezna s soglasjem staršev.
Stroški staršev so: stroški bivanja in prevoza.

ŠOLA V NARAVI, PLAVALNI TEČAJ

Plavalna šola v naravi –  Debeli Rtič, 11. 9. – 15. 9. 2023        Pavla Ponikvar, Marcel Truden

Zimska šola v naravi –   Rogla,                                             Marcel Truden

Plavalni tečaj – Zapolje, 12. 10 – 20. 10. 2023                              Marcel Truden

PLAN KULTURNIH PRIREDITEV 2023/24

V šolskem letu 2023/24 načrtujemo naslednje kulturne prireditve:

Kdaj Naslov vodja

December 2023

 

December 2023

Novoletna in dan samostojnosti in enotnosti – šolska (2 uri)

Koncert PZ + točke – za kraj (šola)

J. Kovšca

 

I.      C. Iskra

Februar 2024 Kulturni praznik (1 ura) M. Kočevar
Junij 2024

Zaključna in dan državnosti (2 uri) ;

(*9. razred – valeta)

P. Ponikvar, A. Sterle

A. Kandare

Ekskurzije 2023/24

Ekskurzije bodo organizirane v sklopu letnih delovnih načrtov posameznih predmetov in dni dejavnosti.

Ekskurzije bodo organizirali in za varnost poskrbeli odgovorni učitelji za izvedbo, po predhodnem soglasju staršev.

Naloge vodje dni dejavnosti oz. strokovnih ekskurzij:

 • V skladu z letnim delovnim načrtom in dogovoru z ravnateljem določi datum in spremljevalce.
 • Izpolni obrazec in ga odda v tajništvo (določi relacijo, uro odhoda in prihoda, ali je potreben razvoz učencev po vaseh); tajnica rezervira avtobus.
 • Spremljevalcem in učencem da navodila in obvestila o poteku dneva.
 • V kuhinji se dogovori za malico (vsaj 2 dni prej).
 • Odda izpolnjen obrazec ravnatelju (vsaj 1 dan prej).
 • Obvesti učitelje na razredni stopnji o nadomeščanju pouka.
 • Odda čas trajanja in obračun potnih stroškov vodje, spremljevalcev.
 • razred čas Relacija – pot Vodja
  5. junij Kolesarski izlet po Bloški planoti Pavla Ponikvar
  6,7,8 junij 2024 Tolmin, Bovec (zaključna) razredniki
  9 junij 2024 Po izboru učencev in razredničarke A.    Kandare

Delovne akcije in drugo delo 2023/24

Vrsta akcije Izvajalci Vodja
Čiščenje šolske okolice 1. – 9. r.  ga. E. Palinkaš
Skrb za lončnice in urejenost učilnic 1. – 9. r. razredniki
Izdelovanje čestitk in darilca staršem 1. – 9. r. razredniki
Pomoč starejšim občanom 6. – 9. r. razredniki
Dežurstva 6. – 9. r. ga. A. Kandare
Zbiranje starega papirja 1. – 9. r. ga. A. Kandare
Delo v knjižnici 5. – 9. r. ga. M. Kočevar
Ostala dela 1. – 9. r. ravnatelj

Spominski dnevi

spominski dan čas zadolženi učitelj
Mednarodni dan otroka 3. okt Pavla Ponikvar
Svetovni dan športa 23. sept Marcel truden
Svetovni dan učiteljev 5. okt Pavla Ponikvar
Svetovni dan hrane 16. okt Ksenija Brus
Dan OZN 23. okt Tina Troha
Dan reformacije in varčevanja 31. okt Razredniki
Dan spomina na mrtve 1. nov Razredniki
Tradicionalni slovenski zajtrk 17. nov Jana Benčina
Svetovni dan otrokovih pravic 20. nov Jerneja Kovšca
Mednarodni dan boja proti AIDSU 1. dec Alma Kandare
Dan človekovih pravic 10. dec Anica Sterle
Mednarodni dan maternega jezika 21. feb Grozdana Gornik
Pust 13. feb Marcel Truden
Svetovni dan voda 22. mar Alma Kandare
Mednarodni dan zdravja 7. apr Barbara Širaj
Velika noč 1. apr Mija Lavrič
Svetovni dan Zemlje 22. apr Tina Troha
Svetovni dan knjige 23. apr Martina Kočevar
Mednarodni dan RK 8. maj Petja Ilejšič
Svetovni dan boja proti kajenju 31. maj Helena Šivec
Mednarodni dan varstva okolja 5. jun Ksenija Brus
Mednarodni dan otroka 3. okt Pavla Ponikvar

 

 

DOSTOPNOST