TEL/FAX: 01 7098 014
 

INTERESNE DEJAVNOSTI

V šolskem letu bodo organizirane naslednje interesne dejavnosti, na katere se lahko učenci prijavijo:

Interesna dejavnost Mentor Razred
Kemijski krožek – priprava na tekmovanje Alma Kandare 8. in 9.
Naravoslovna kresnička – priprava na tekmovanje Alma Kandare 1.     – 7.
Računalniški tečaj Alma Kandare 1. – 6. razred (vsak razred po 5 ur)
EPI Reading Badge Grozdana Gornik 6.– 9.
EPI Reading Badge Ksenija Brus 1.– 5.
Bralna značka 2. r Petja Ilejšič 2. r.
Folklora Petja Ilejšič, Martina Ivančič
  1. r, 2. r.
Košarka Maja Brancelj 4. – 8. razred
Gimnastika Maja Brancelj 2. – 9. razred
Bralna značka 1.r Barbara Širaj 1.r
Eko bralna značka 2.r Petja Ilejšič 2.r
Ustvarjalnica Damjana Ožbolt
Bralna značka 4. r Damjana Ožbolt 4. r.
Ustvarjalnica Damjana Ožbolt 4. r.
Bralna značka 5. Pavla Ponikvar 5.
Eko bralna značka 5. Pavla Ponikvar 5.
Gasilski krožek Pavla Ponikvar 1.     – 5.
Odbojka Maja Brancelj 6., 7. razred
Bralna značka 3. r Helena Šivec 3. r
Eko bralna značka 3. r Helena Šivec 3. r

Med letom bomo izvajali dodatne dejavnosti s pomočjo zunanjih sodelavcev.

 
 
 
DOSTOPNOST