MLADI KREATIVNI POTENCIALI

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: MLADI KREATIVNI POTENCIALI
 • Akronim: KREATIVNI+
 • Tematsko področje:RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

Partnerji projekta

 • VP: Zavod Oron
 • P2: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
 • P3: OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
 • P4: OŠ Toneta Šraja Nova vas
 • P5: Zveza društev Mladinski center Postojna

Aktivnosti operacije:

 • – nakup tehnološke opreme za izvajanje medijskih krožkov za tri OŠ in izvajalca
 • 16 urno izobraževanje mentorjev
 • izvajanje medijskih krožkov za učence 8. in 9. razredov v šolskem letu 2017/2018 na treh OŠ. Za celovito strokovno izobraževanje mladih in podporo pri ustvarjanju programskih vsebin bo skrbela produkcijska ekipa, ki jo bodo sestavljali (medijski) strokovnjaki.
 • produkcija 27ih magazinskih TV oddaj.  Mlade bomo naučili uporabljati medijsko opremo in jim pomagali ustvarjati aktualne 30 minutne mesečne oddaje (vsaka šola bo pripravila 9 oddaj). Rdeča nit posamezne oddaje bo predstavitev obetavnih poklicev na način, da bodo mladi svojim vrstnikom predstavili potenciale poklicnega in strokovnega izobraževanja ter perspektive zaposlovanja v teh poklicih. Snemanje bo potekalo večinoma na terenu v sodelovanju s podjetniki in obrtniki, javnimi zavodi, izobraževalnimi institucijami. V oddajah bomo predstavili tudi aktivnosti nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti in posameznikov s področja okoljevarstva, ohranjanja dediščine, turizma, medgeneracijskega sodelovanja, kulture, športa, šolskih projektov in dogodkov…
 • organizacija treh otroških občinskih svetov v posameznih občinah na katerih bodo učenci lokalnim skupnostim dali pobude in predloge za razvoj njihovih krajev v dobrobit otrok in mladostnikov.

Cilji projekta:

 • razvoj novih storitev in produktov za izboljšanje kakovosti življenja na območju

Naš cilj je bil izboljšati kompetence, ki jih mladi potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, predvsem ranljivim skupinam (mladi, brezposelni).

 • nadgradnja tehnološke opreme za razvoj novih storitev

Naš cilj je bil mladim priskrbeti sodobno tehnološko opremo, s katero so in bodo tudi v prihodnje razvijali podjetniško aktivnost.

 • ozaveščanje o pomenu varovanja okolja ter naravne in kulturne dediščine

Naš cilj je bil preko televizijskih oddaj in otroških občinskih svetov krepiti kohezijo in participacijo lokalne skupnosti.

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

V šolskem letu 2017/18 smo se pridružili projektu, ki ga je vodil Zavod ORON in ga je podpiral LAS Notranjska. Partner v tem projektu je bila tudi OŠ Toneta Šraja Aljoše z mentorico ga. Almo Kandare.
Na šoli je potekal medijski krožek pod vodstvom g. Mihe Razdriha. Tu so učenci razvijali svoj kreativni potencial na področju medijskih vsebin.
Dobili smo video, avdio in programsko opremo, ki je namenjena snemanju in produkcijskemu delu mladih v osnovnih šolah. Pripravili smo devet 30 minutnih oddaj, ki jih bo predvajala lokalna televizija ORON.
Posnetke oddaj si lahko ogledate tudi na naslednjih povezavah:

PROJEKT SE JE SICER ZAKLJUČIL, VENDAR Z VESELJEM UPORABLJAMO VIDEO IN AVDIO OPREMO, KI SMO JO DOBILI.

DOSTOPNOST