O ŠOLI

Informacije:

Naziv: Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše Nova vas
Naslov: Nova vas 4b, 1385 Nova vas
Telefon tajništvo: (01) 7098 014   ali
(01) 6200 413
Faks: (01) 7098 014
Telefon ravnateljica: (01) 7098 830
Telefon (enota vrtec): (01) 7098 090
Elektronski naslov: projekt2@os-tsaljose.si     ali
starsi-osljtsa@os-tsaljose.si

Javni vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni zavod Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše je ustanovila občina Bloke z Odlokom o ustanovitvi, dne 17. 5. 2000, kar je bilo objavljeno v UR.L. št. 51/00, ki je začel veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 17.6.2000.

Šolski okoliš

Javni vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni zavod Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše je ustanovila občina Bloke z Odlokom o ustanovitvi, dne 17. 5. 2000, kar je bilo objavljeno v UR.L. št. 51/00, ki je začel veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 17.6.2000.

Šolski okoliš Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše Nova vas sestavljajo naslednja naselja:

»Andrejčje, Benete, Bočkovo, Fara, Glina, Godičevo, Gradiško, Hiteno, Hribarjevo, Hudi vrh, Jeršanovo, Kramplje, Lahovo, Lepi vrh, Lovranovo, Malni, Metulje, Mramorovo pri Lužarjih, Mramorovo pri Pajkovem, Nemška vas na Blokah, Nova vas, Ograda, Polšeče, Radlek, Ravne na Blokah, Ravnik, Rožanče, Runarsko, Sleme, Strmca, Studenec na Blokah, Studeno na Blokah, Sveta Trojica, Sveti Duh, Škrabče, Škufče, Štorovo, Topol, Ulaka, Velike Bloke, Veliki vrh, Volčje, Zakraj, Zales, Zavrh«.

V osnovno šolo Nova vas, kjer je sedež zavoda, se vpisuje otroke v osnovno šolo in v dnevno varstvo in druge oskrbe otrok za celoten zavod.

Šolski prostor

Šolski prostor za učence, ki obiskujejo pouk na šoli v Novi vasi, je omejen na šolsko stavbo in šolsko igrišče.

Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše

9 oddelkov in 2 oddelka podaljšanega bivanja
6 oddelkov varstva od 1 do 6 let
1 oddelek cicibanovih uric

Število učencev po razredih 2023/24

Razred Moški Ženske Št. učencev Razrednik
1. razred 11 9 20 Petja Ilejšič
2. razred 9 5 14 Barbara Širaj
3. razred 16 7 23 Damjana Ožbolt
I. triada – SKUPAJ 36 21 57  
4. razred 8 7 15 Helena Šivec
5. razred 13 4 17 Pavla Ponikvar
6. razred 12 5 17 Ester Palinkaš
II. triada – SKUPAJ 33 16 49  
7. razred 7 8 15 Marcel Truden
8. razred 10 5 15 Jerneja Kovšca
9. razred 12 5 17 Alma Kandare
III. triada – SKUPAJ 29 18 47  
SKUPAJ 98 55 153  

Prostorski pogoji

Na šoli razpolagamo:
Ø s šestimi učilnicami za razredni pouk
Ø s sedmimi specializiranimi učilnicami, namenjenimi za poučevanje posameznih predmetov
Ø z manjšo učilnico in igralnico za oddelek podaljšanega bivanja
Ø s šestimi kabineti
Ø z manjšim prostorom za individualni pouk
Ø s samostojno knjižnico
Ø z zbornico
Ø z jedilnico in kuhinjo
Ø s prostori pisarn
Ø s telovadnico in
Ø s športnim igriščem.

Za urejanje le-teh je po 119. členu ZOFVI odgovoren učitelj, ki v prostorih opravlja svoje vzgojno-izobraževalno delo.

Plan investicijskih in vzdrževalnih del

• obnova in nabava nove šolske opreme – računalniška oprema, table, stoli, luči…
• nabava učil: drobni materiali, razni učbeniki
• beljenje učilnic, hodnikov
• nabava športne opreme

DOSTOPNOST