TEL/FAX: 01 7098 014
 

POGOVORNE URE

ŠOLSKO LETO 2020/21

Globalna cilja učiteljevega svetovalnega dela z otroki in mladostniki sta:

a) Razvijanje spodbudne, odkrito sodelovalne klime:
v njej probleme opisujemo, vživljamo se v sogovornika (empatija), z njim ravnamo kot z enakovrednim sogovornikom, sodelujemo, negujemo medsebojno zaupanje in smo motivirani za iskanje rešitev.
b) Razvijanje pogovora v katerem učence učimo komunicirati: to pomeni, da prilagodimo svojo komunikacijo konkretni situaciji, konkretnim partnerjem, konkretnim ciljem; vse to seveda v kontekstu temeljnih etičnih načel. Ta cilj lažje dosežemo v osebnem pogovoru z učencem.

Na operativni ravni so naši cilji naslednji:
a) Individualna in skupinska pomoč učencem pri učenju, svetovanje pri metodah učenja, izdelovanju referatov in drugih domačih zaposlitev.
b) Individualno svetovanje učencem pri odločitvah, ki jih prinaša osnovnošolski program (izbira nivojske skupine, izbirni predmeti, ocenjevanje znanja, nacionalni preizkus, izbira poklica oz. nadaljevanje šolanja,…).
c) Svetovanje učencem pri problemih odraščanja, težavah pri odnosih z vrstniki; iskanje alternativnih rešitev v konkretni stiski, ki jo učenka oz. učenec doživlja.

Če povzamemo – Pogovornih ur se lahko udeležite učenci in učenke, ki:

  1. želite pomoč in svetovanje pri tem, kako naj se učite posamezni predmet,
  2. pomoč oz. nasvet pri izdelovanju domačih nalog, referatov, raziskovalnih nalog,
  3. imate probleme odraščanja, stiske, odnosi z vrstniki,
  4. imate probleme šolskega in izvenšolskega življenja,
  5. in podobno.
  Dopoldanske govorilne ure Pogovorne ure učenci
Ime priimek dan ura dan ura
Damjana Ožbolt SR 9.50 – 10.35 PO-ČE 12.35– 13.15
Petja Ilejšič SR 10.40 – 11.25 PO-ČE 12.35– 13.15
Pavla Ponikvar ČE 11.30 – 12.15 PO-ČE 12.35– 13.15
Helena Šivec SR 10.40 – 11.25 PO-ČE 12.35– 13.15
Tina Troha ČE 10.40 – 11.25 PO-ČE 12.35– 13.15
Grozdana Gornik TO 9.50 – 10.35 PO-ČE 12.35– 13.15
Ksenija Brus SR 8.45 – 9.30 PO-ČE 12.35– 13.15
Jerneja Kovšca ČE 10.40 – 11.25 PO-ČE 12.35– 13.15
Alma Kandare ČE 9.50 – 10.35 PO-ČE 12.35– 13.15
Maja Brancelj ČE 9.50 – 10.35 PO-ČE 12.35– 13.15
Martina Kočevar ČE 10.40 – 11.25 PO-ČE 12.35– 13.15
Milena Mišič ČE 9.50 – 10.35 PO-ČE 12.35– 13.15
Anica I. Zabukovec SR 9.50 – 10.35 PO-ČE 12.35– 13.15
Barbara Širaj ČE 11.30 – 12.15 PO-ČE 12.35– 13.15
Irena Cundrič Iskra PO 10.40 – 11.25 PO-ČE 12.35– 13.15
Anica Sterle ČE 11.30 – 12.15 PO-ČE 12.35– 13.15

 

 
 
 
DOSTOPNOST