POGOVORNE URE

ŠOLSKO LETO 2023/24

Globalna cilja učiteljevega svetovalnega dela z otroki in mladostniki sta:

a) Razvijanje spodbudne, odkrito sodelovalne klime:
v njej probleme opisujemo, vživljamo se v sogovornika (empatija), z njim ravnamo kot z enakovrednim sogovornikom, sodelujemo, negujemo medsebojno zaupanje in smo motivirani za iskanje rešitev.
b) Razvijanje pogovora v katerem učence učimo komunicirati: to pomeni, da prilagodimo svojo komunikacijo konkretni situaciji, konkretnim partnerjem, konkretnim ciljem; vse to seveda v kontekstu temeljnih etičnih načel. Ta cilj lažje dosežemo v osebnem pogovoru z učencem.

Na operativni ravni so naši cilji naslednji:
a) Individualna in skupinska pomoč učencem pri učenju, svetovanje pri metodah učenja, izdelovanju referatov in drugih domačih zaposlitev.
b) Individualno svetovanje učencem pri odločitvah, ki jih prinaša osnovnošolski program (izbira nivojske skupine, izbirni predmeti, ocenjevanje znanja, nacionalni preizkus, izbira poklica oz. nadaljevanje šolanja,…).
c) Svetovanje učencem pri problemih odraščanja, težavah pri odnosih z vrstniki; iskanje alternativnih rešitev v konkretni stiski, ki jo učenka oz. učenec doživlja.

Če povzamemo – Pogovornih ur se lahko udeležite učenci in učenke, ki:

  1. želite pomoč in svetovanje pri tem, kako naj se učite posamezni predmet,
  2. pomoč oz. nasvet pri izdelovanju domačih nalog, referatov, raziskovalnih nalog,
  3. imate probleme odraščanja, stiske, odnosi z vrstniki,
  4. imate probleme šolskega in izvenšolskega življenja,
  5. in podobno.
  Pogovorna ura
Ime priimek    
Damjana Ožbolt PONED. 6. URA (12.35 – 13.20)
Petja Ilejšič TOREK 5. URA (11.30 – 12.15)
Pavla Ponikvar TOREK 6. URA (12.35 – 13.20)
Helena Šivec ČETRTEK 6. URA (12.35 – 13.20)
Tina Troha PONED. 3. URA (9.50 – 10.35)
Grozdana Gornik TOREK 6. URA (12.35 – 13.20)
Ksenija Brus SREDA 5. URA (11.30 – 12.15)
Jerneja Kovšca PONED. 6. URA (12.35 – 13.20)
Alma Kandare PONEDE. 5. URA (11.30 – 12.15)
Marcel Truden TOREK 3. URA (9.50 – 10.35)
Martina Kočevar TOREK 6. URA (12.35 – 13.20)
Robert Grom    
Mija Lavrič PONED. 6. URA (12.35 – 13.20)
Barbara Širaj    
Irena C.Iskra    
Anica Sterle PONED. A urnik – 4 . URA (10.40 – 11.25)
B urnik – 3. URA (9.50 – 10.35)
Jana Benčina    
Ester Palinkaš PETEK 2. URA (8.45 – 9.30)
Manja Žeželj    
Tina Zobec Pirnat SREDA 6. URA (12.35 – 13.20)

DOSTOPNOST