ŠOLSKA SHEMA

Projekt šolska shema

Šolska shema je nadomestila nekdanji Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka.

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšanju prehranskih navad otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na šolsko sadje in zelenjavo ter šolsko mleko. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna  Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

Šole se vsako leto prijavijo v šolsko shemo, v prijavi se odločijo, ali bodo otrokom razdeljevale le šolsko sadje in zelenjavo ali le šolsko mleko ali oboje. Vsaka šola sama izbere dobavitelja in pri tem poskuša čim bolj uveljavljati načelo kratkih dobavnih verig.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vsako leto po predhodni prijavi šole v Šolsko shemo (ŠS) dodeli oziroma odobri predvideno višino pomoči za tekoče šolsko leto. Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave, in sicer izključno za učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani v tekočem šolskem letu. Največja pomoč za učenca na šolsko leto znaša okvirno 6 EUR za sadje in zelenjavo in do 4 evre za mleko.

Šole vlagamo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave.

Osnovna šola, ki razdeljuje sadje in zelenjavo, mora s svojimi knjigovodskimi evidencami dokazati, da je bilo razdeljeno sadje porabljeno izključno za prehrano učencev šole, in mora zato voditi ločene evidence za ŠS.

Projekt bomo na šoli izvajali od meseca septembra do junija.

Več o izvajanju in pomenu Šolske sheme (ŠS) si lahko preberete na spletni strani http://www.solskashema.si

Na naši šoli učencem ponudimo sadje in zelenjavo ter mleko kot dodatni obrok poleg redne šolske prehrane enkrat na teden v času šolske malice. To je označeno tudi na jedilniku.

Šolska shema je nadomestila nekdanji Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka.

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšanju prehranskih navad otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na šolsko sadje in zelenjavo ter šolsko mleko. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna  Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

Šole se vsako leto prijavijo v šolsko shemo, v prijavi se odločijo, ali bodo otrokom razdeljevale le šolsko sadje in zelenjavo ali le šolsko mleko ali oboje. Vsaka šola sama izbere dobavitelja in pri tem poskuša čim bolj uveljavljati načelo kratkih dobavnih verig.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vsako leto po predhodni prijavi šole v Šolsko shemo (ŠS) dodeli oziroma odobri predvideno višino pomoči za tekoče šolsko leto. Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave, in sicer izključno za učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani v tekočem šolskem letu. Največja pomoč za učenca na šolsko leto znaša okvirno 6 EUR za sadje in zelenjavo in do 4 evre za mleko.

Šole vlagamo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave.

Osnovna šola, ki razdeljuje sadje in zelenjavo, mora s svojimi knjigovodskimi evidencami dokazati, da je bilo razdeljeno sadje porabljeno izključno za prehrano učencev šole, in mora zato voditi ločene evidence za ŠS.

Projekt bomo na šoli izvajali od meseca septembra do junija.

Več o izvajanju in pomenu Šolske sheme (ŠS) si lahko preberete na spletni strani http://www.solskashema.si

Na naši šoli učencem ponudimo sadje in zelenjavo ter mleko kot dodatni obrok poleg redne šolske prehrane enkrat na teden v času šolske malice. To je označeno tudi na jedilniku.

JANA BENČINA, organizatorka šolske prehrane

Nekaj filmov o zdravi prehrani:

UŽIVAJMO V ZDRAVJU – SADJE IN ZELENJAVA SADJE – FRUIT
DOSTOPNOST