TEL/FAX: 01 7098 014
 

DOMAČE BRANJE

ŠOLSKO LETO 2022/23 – V UREJANJU

DOMAČE BRANJE 4. RAZRED:

 1. Pesniška zbirka slovenskega pesnika/pesnice (seznam posreduje učiteljica)
 2. Svetlana Makarovič: Veveriček posebne sorte
 3. France Bevk: Lukec in njegov škorec

DOMAČE BRANJE 5. RAZRED:

 1. France Bevk: Pestrna
 2. Primož Suhodolčan: knjiga po izbiri
 3. Roald Dahl: Matilda (v šoli)

DOMAČE BRANJE 6. RAZRED:

 1. Tone Seliškar, Bratovščina Sinjega galeba (11. 11. 2022)
 2. Hans Christian Andersen, 5 pravljic (13. 1. 2023)
 3. Pesniška zbirka slovenskega avtorja (10. 3. 2023)

DOMAČE BRANJE 7. RAZRED:

 1. Josip Jurčič, Jurij Kozjak ali Prežihov Voranc, Solzice (11. 11. 2022)
 2. Nataša Konc Lorenzutti, Avtobus ob treh (13. 1. 2023)
 3. Pesniška zbirka slovenskega avtorja (10. 3. 2023)

DOMAČE BRANJE 8. RAZRED:

 1. Janko Kersnik, Kmetske slike ali Ivan Tavčar Med gorami (11. 11. 2022)
 2. Nataša Konc Lorenzutti, Gremo mi v tri krasne (13. 1. 2023)
 3. Pesniška zbirka slovenskega avtorja (10. 3. 2023)

Prva knjiga: Vinko Moderndorfer: Kit na plaži (5. 11. 2021)

 Druga knjiga: Tone Pavček: Majnice (januar 2022)

 Tretja knjiga: Tone Partljič: Hotel sem prijeti sonce (marec 2022)

 Četrta knjiga: po lastni izbiri (150 strani ali več) kot govorni nastop (maj 2022)

DOMAČE BRANJE 8. RAZRED:

 Prva knjiga: ena knjiga pisateljice Nataše Konc Lorenzutti (5. 11. 2021)

Druga knjiga: Ivan Tavčar: Med gorami  (januar 2022)

Tretja knjiga: Niko Grafenauer: Skrivnosti (marec 2022)

Četrta knjiga: po izbiri (150 strani ali več) kot govorni nastop (maj 2022)

DOMAČE BRANJE 9. RAZRED:

PRVA KNJIGA:  I. KARLOVŠEK: PREŽIVETJE (24. 10. 2022)

DRUGA KNJIGA: C. LAMB: PRIPOVEDKE IZ SHAKESPEAREA (19. 12. 2022)

TRETJA KNJIGA:  A. DE SAINT-EXUPERY:  MALI PRINC ALI R. BACH: JONATAN LIVINGSTON GALEB  (6. 3. 2023)

ČETRTA KNJIGA: PO IZBIRI (150 STRANI ALI VEČ) KOT GOVORNI NASTOP   (22. 5. 2023)

 
 
 
DOSTOPNOST