TEL/FAX: 01 7098 014
 

DOMAČE BRANJE

ŠOLSKO LETO 2021/22

DOMAČE BRANJE 4. RAZRED:

  1. Pesniška zbirka slovenskega pesnika/pesnice (seznam posreduje učiteljica)
  2. Svetlana Makarovič: Veveriček posebne sorte
  3. France Bevk: Lukec in njegov škorec

DOMAČE BRANJE 5. RAZRED:

  1. France Bevk: Pestrna
  2. Primož Suhodolčan: knjiga po izbiri
  3. Roald Dahl: Matilda (v šoli)

DOMAČE BRANJE 6. RAZRED:

 

DOMAČE BRANJE 7. RAZRED:

Prva knjiga: Vinko Moderndorfer: Kit na plaži (5. 11. 2021)

 Druga knjiga: Tone Pavček: Majnice (januar 2022)

 Tretja knjiga: Tone Partljič: Hotel sem prijeti sonce (marec 2022)

 Četrta knjiga: po lastni izbiri (150 strani ali več) kot govorni nastop (maj 2022)

DOMAČE BRANJE 8. RAZRED:

 Prva knjiga: ena knjiga pisateljice Nataše Konc Lorenzutti (5. 11. 2021)

Druga knjiga: Ivan Tavčar: Med gorami  (januar 2022)

Tretja knjiga: Niko Grafenauer: Skrivnosti (marec 2022)

Četrta knjiga: po izbiri (150 strani ali več) kot govorni nastop (maj 2022)

DOMAČE BRANJE 9. RAZRED:

  1. skupina

Prva knjiga:  C. Lamb: Pripovedke iz Shakespearea  (5. 11. 2021)

  1. skupina

Prva knjiga: A. de Saint-Exupery:  Mali princ ali R. Bach: Jonatan Livingston Galeb (5. 11. 2021)

Obe skupini

Druga knjiga: Preseren.doc ali Pavcek.doc ali Cankar.doc (januar 2022)

  1. skupina

Tretja knjiga:  A. de Saint-Exupery:  Mali princ ali R. Bach: Jonatan Livingston Galeb (marec 2022)

  1. skupina

Tretja knjiga:   C. Lamb: Pripovedke iz Shakespearea (marec 2022)

Obe skupini

Četrta knjiga: po izbiri (150 strani ali več) kot govorni nastop (maj 2022)

Prva knjiga: Charles in Mary Lamb:: Pripovedke iz Shakespearea  –  23. 10. 2019

Druga knjiga: Ivan Cankar:  Sveto obhajilo, Skodelica kave, Desetica, V tujini so obvezne črtice + 4 črtice po izbiri. – 18. 12. 2019

Tretja knjiga: Antoine de Saint Exupery: Mali princ ali Richard Bach: Jonathan L. Galeb – 12. 2. 2020

Četrta knjiga: 20. 5. 2020  kot govorni nastop, knjiga po lastni izbiri (150 strani ali več)

 

 

 
 
 
DOSTOPNOST