PREDSTAVITEV EKO ŠOLE

EKO_LOGOKaj je EKOŠOLA?

 Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj EU za okoljevarstveno izobraževanje. V projekt je vključenih 30 evropskih držav in tudi države v Afriki, Aziji, na Novi Zelandiji in v Južni Ameriki.

 Cilji projekta

 Ekošola poveča zavest in skrb človeka vključno z varovanjem zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov in skrbjo za okolje in naravo. Skratka celostno gradi človeka za prihodnost.

 Kdo je vključen v projekt?

 Vključi se šola kot celota (pri nas tudi vrtec): učitelji, vzgojiteljice, učenci, otroci iz vrtca, vodstvo šole, tehnično osebje šole, svet staršev, svet šole in predstavniki lokalnih oblasti.

V šolskem letu 2008/2009 smo podpisali ekolistino, pred šolo in vrtcem posadili dve jablani, ločevali smo odpadke, zbirali odpadne kartuše, baterije in papir, sodelovali v projektu Zdravo življenje, tekmovali za ekobralno značko, učenci s predmetne stopnje so tekmovali na ekokvizu, otroci iz vrtca so sodelovali v projektu Zeleni nahrbtnik in se družili s sovrstniki iz sosednjih vrtcev, objavili smo veliko prispevkov na spletni strani ekošole in v Bloškem koraku …

Zaslužili smo si priznanje, ki si ga želi vsaka uspešna ekošola – dobili smo zeleno zastavo, ki smo jo ponosno razstavili in sedaj krasi naš ekokotiček.

 Cilj vsake EKOŠOLE

 Cilj vsake šole, ki se vključi v program Ekošola kot način življenja je, da si pridobi ekozastavo. Za pridobitev ekozastave pa je potrebno izpolnjevati razpisane pogoje.

 Več o projektu si lahko ogledate na spletnih straneh z naslovom Ekošola kot način življenja.

Programski svet ekošole:

predstavnica učencev
predstavnica vodstva šole  Milena Mišič
predstavnik tehničnega osebja Vinko Otoničar
predstavnika lokalne skupnosti Stane Jakopin
predstavnik sveta staršev Katja Lah Majkić
ekotim šole  in vrtca (učitelji in vzgojitelji) Grozdana Gornik, Andreja Mestek, Alma Kandare, Vida Truden, Barbara Širaj, Ksenija Brus, Martina Ivančič
koordinatorica projekta Anica Indihar Zabukovec

 

DOSTOPNOST