RODITELJSKI SESTANKI

Predvideni roditeljski sestanki za šolsko leto 2023/24. Tekom leta so možne tudi spremembe. O njih bodo starši obveščeni.

Roditeljski sestanki

kdaj tema razred nosilec
Junij 2023 Organizacija šole, učni pripomočki 1 Petja Ilejšič
Mateja Trontelj Zgonc
Avgust 2023 Delo v 1.r, prvi šolski dan 1 Petja Ilejšič
December 2023 Načini dela v 1.r 1 Petja Ilejšič
September  Predstavitev dela v 2. razredu 2. Barbara Širaj
Jesen  Branje – delavnica za starše in otroke 2. Barbara Širaj
Pomlad  Poročilo o delu oddelka 2. Barbara Širaj
September  Predstavitev dela v 3. razredu 3 Damjana Ožbolt
Oktober  Plavalni tečaj
Poštevanka – delavnica za starše
3 Damjana Ožbolt
April  Poročilo o delu oddelka Izbirni predmeti 3 Damjana Ožbolt
September  Predstavitev dela v 4. razredu 4 Helena Šivec
Zima   Delavnica za starše in učence »Učenje učenja« 4 Helena Šivec in Tina Zobec Pirnat
Maj  Predstavitev poletne šole v naravi in zaključek šolskega leta 4 Helena Šivec in Marcel Truden
September  Delo v 5. razredu in šola v naravi Debeli rtič 5 Pavla Ponikvar
Oktober  Predstavitev šole v naravi 5 Pavla Ponikvar
April  Standardi znanj ob koncu II. triade 5 Pavla Ponikvar
September  Predstavitev dela v 6. razredu 6. Ester Palinkaš
November Zimska šola v naravi 6. Ester Palinkaš
Marcel Truden
Tina Troha
Maj  Poročilo o delu oddelka 6. Ester Palinkaš
September  Predstavitev dela v 7. razredu 7. Marcel Truden
Oktober  Delo in organizacija dela v CŠOD Planica 7. Marcel Truden, Jerneja Kovšca in Alma Kandare
Maj  Poročilo o delu oddelka 7.  Marcel Truden
September  Predstavitev dela v osmem razredu 8. Jerneja  Kovšca
Oktober  CŠOD Planica 8. Jerneja Kovšca Marcel Truden
Alma Kandare
Maj  Ob koncu šolskega leta 8. Jerneja Kovšca
September  Predstavitev dela v devetem razredu 9. Alma Kandare
Oktober  Delo in organizacija dela v CŠOD Planica 9. Alma Kandare
Maj  Ob koncu šolskega leta (valeta, izlet, NPZ) 9. Alma Kandare

 

DOSTOPNOST