ANALIZA NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – NPZ 2023

  1. razred
Predmet/ Št. učencev Povprečno
št. %točk šola
Povprečno
št. % točk država
Razlika
šola/država%
Slovenščina 15

55,3

50,5

+4,8

Matematika 15

56,0

48,9

+7,1

Angleščina 15

72,0

68,7

+3,3

  1. razred
Predmet/ Št. učencev Povprečno
št. %točk šola
Povprečno
št. % točk država
Razlika
šola/država%
Slovenščina 17

54,5

59,1

– 5,4

Matematika 17

53,8

44,4

+ 9,4

Glasbena umetnost 17

 

 

 


NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – NPZ 2022

 6. razred

Predmet/ Št. učencev Povprečno
št. %točk šola
Povprečno
št. % točk država
Razlika
šola/država%
Slovenščina 15

51,9

45,5

+ 6,4

Matematika 15

52,3

49,7

+ 2,6

Angleščina 15

62,7

63,5

0,8

9. razred

Predmet/ Št. učencev Povprečno
št. %točk šola
Povprečno
št. % točk država
Razlika
šola/država%
Slovenščina 17

44,9

49,1

– 4,2

Matematika 17

64,2

57,70

+ 6,5

Kemija 17

52,5

46,5

+ 6,0

 


ANALIZA NPZ 2017/18

Podatki za OŠ Toneta Šraja Aljoše, Nova vas

6.razred

Predmet Št. učencev Povprečno št.
% točk šola
Povprečno št.
% točk država
Razlika
šola/država%
Slovenščina 12

55,17

46,24

+8,93

Matematika 12

65,0

52,52

+12,48

Tuj jezik angleščina 12

46,18

51,06

-4,88

9.razred

Predmet Št. učencev Povprečno št.
%točk šola
Povprečno št.
% točk država
Razlika
šola/država%
Slovenščina 14

52,18

50,79

+1,39

Matematika 14

69,14

52,91

+16,23

Tuj jezik angleščina 14

62,15

59,67

+2,48


ANALIZA NPZ 2016/17

Podatki za OŠ Toneta Šraja Aljoše, Nova vas

6.razred

Predmet Št. učencev Povprečno št.
% točk šola
Povprečno št.
% točk država
Razlika
šola/država%
Slovenščina 12

56,5

51,6

+4,9

Matematika 12

55,8

49,4

+6,4

Tuj jezik angleščina 12

59,0

57,3

+1,7

9.razred

Predmet Št. učencev Povprečno št.
%točk šola
Povprečno št.
% točk država
Razlika
šola/država%
Slovenščina 11

46,67

46,38

+0,29

Matematika 11

68,0

58,35

+9,65

Tuj jezik angleščina 11

55,45

61,67

-6,22

 


 ANALIZA NPZ – 2014/15

Podatki za OŠ Toneta Šraja Aljoše, Nova vas

V letošnjem šolskem letu je na naši šoli potekalo preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda devetletne šole. Preverjanje je potekalo v skladu z navodili in opaziti je bilo velika zavzetost za delo. Učenci so dosegli zelo lepe rezultate.

Dosežki v 9. razredu:

Predmet Število učencev Povp. št. %točk na naši šoli Slov. povprečje

 Slovenščina

 12

59,09

58,62

Matematika

 12

72,83

 56,96

Kemija

 12

 82,83

 67,22

 

Dosežki v 6. razredu

Predmet Število učencev Povp. št. %točk na naši šoli Slov. povprečje

Slovenščina

 14

 49,71

 49,47

Angleščina

 14

44,71

 51,04

Matematika

 14

62,00

50,85

 


 ANALIZA NPZ – 2013/14

Podatki za OŠ Toneta Šraja Aljoše, Nova vas

V letošnjem šolskem letu je na naši šoli potekalo preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda devetletne šole. Preverjanje je potekalo v skladu z navodili in opaziti je bilo velika zavzetost za delo. Učenci so dosegli zelo lepe rezultate.

Dosežki v 9. razredu:

Predmet Število učencev Povp. št. %točk na naši šoli Slov. povprečje

 Slovenščina

 10

47,29

55,07

Matematika

 14

62,29

 53,39

Biologija

 14

 69,24

 47,46

 

Dosežki v 6. razredu

Predmet Število učencev Povp. št. %točk na naši šoli Slov. povprečje

Slovenščina

 11

 54,00

 62,10

Angleščina

 11

35,98

 48,30

Matematika

 11

65,68

62,47

 

 

 

DOSTOPNOST