TEL/FAX: 01 7098 014
 

PREVERJANJE NPZ

PREVERJANJE NPZ – 2021/22

NPZ – INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v osnovnih šolah

 6. razred:

30. november 2021 –  Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

4. maj 2022 Slovenščina   (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

6. maj 2022 Matematika  (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

10. maj 2022 Angleški jezik   (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

7. junij 2021 –  Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 7. do 9. junija 2021 –  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

15. junija 2021 –  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2020 –  Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda


 9. razred

1. september 2021 –  Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

30. november 2021 –  Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske univerze)

4. maj 2022 – Slovenščina  (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

6. maj 2022 –  Matematika  (povezava na spletne strani Ric – arhiv nalog NPZ za prejšnja leta)

10. maj 2022 Kemija

1. junij 2022 –  Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 1. junija do 3. junija 2022 –  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

7. junij 2022 –  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

15. junij 2022 –  Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda


 
 
 
DOSTOPNOST