ZDRAVSTVO

SISTEMATSKI PREGLEDI – RAZPORED 2023/24:

datum ura razred pregled
6. 10. 2023 8.00 8.r Zobna sistematika dr. Jurček Vidrih
Šolska sistematika dr.Mlinar
6. 10. 2023 9.50 9.r Zobna sistematika dr. Jurček Vidrih
10. 11. 2023 8.00 6.r Zobna sistematika dr. Jurček Vidrih
Šolska sistematika dr.Mlinar
10. 11. 2023 9.50 5.r Zobna sistematika dr.Jurček Vidrih
1. 12. 2023 8.00 4.r Zobna sistematika dr. Jurček Vidrih
Šolska sistematika dr.Mlinar
1. 12. 2023 9.50 1.r Zobna sistematika dr.Jurček Vidrih
2. 2. 2024 8.00 2.r Zobna sistematika dr. Jurček Vidrih
Šolska sistematika dr.Mlinar
2. 2. 2024 9.50 7.r Zobna sistematika dr.Jurček Vidrih
4. 3. 2024 10.00 3.r Zobna sistematika dr. Jurček Vidrih

Preventivni zobozdravstveni program

 1. Sistematski preventivni pregledi se izvajajo pri otrocih od predšolske vzgoje. do 9. razreda. Zobozdravnik naredi pregled stanja zob. Organizirana pa je tudi zdravstvena vzgoja v obliki predavanj, s preventivnimi temami, prilagojenimi starosti otrok (nega zob in ustne votline, zdrava prehrana …) na dan pregleda. Izvajalka programa je ga. Divna Klanfar ZD Cerknica.
 2. Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani. Tekmovanje poteka pod okriljem Stomatološke sekcije Slovenije.
 3. Preventivna zaščita zob enkrat mesečno od vrtca do četrtega razreda z aminfluoridom (v dogovoru s starši). Starši podpišejo soglasja.

 Preventivni pregledi šolskih otrok

2. razred: Sistematski pregled – Zdravstvena vzgoja: Osebna higiena in zdrav način življenja
4. razred: Sistematski pregled – Zdravstvena vzgoja: Koristne navade za zdravo življenje, pravilna drža telesa
6. razred: Sistematski pregled – Zdravstvena vzgoja: Puberteta, menstruacija, škodljivost kajenja
8. razred: Sistematski pregled – Zdravstvena vzgoja: Spolni razvoj, medosebni odnosi

Pregledi otrok ob vstopu v vrtec.
Pregledi učencev za potrebe vpisa v srednje šole.

Dodatne zdravstvenovzgojne vsebine v obliki delavnic

 • Preprečevanje bolezni in poškodb pri otrocih.
 • Zdrav življenjski slog – zdrave navade in razvade.
 • Pomen prehrane za zdravje: gibanje in zdravje, telesna teža.
 • Ne igraj se z ognjem! (gasilski krožek)
 • Delavnice se izvedejo v enem šolskem letu ali v triletnem nadaljevanju in dograjevanju.
 • Za učence 8. in 9. razreda bodo izvedene tudi tematske delavnice
 • Alkohol, droge in mladi – sodelovanje z ZD in šolsko pedagoginjo
 • Šola za življenje – spolno prenosljive bolezni, kontracepcija  v okviru vsebin pri biologiji
 • Zasvojenosti – internet, telefon in zlorabe le-tega.
 • Glede na potrebe, ki se pokažejo s strani šole in zdravstva, se organizirajo tudi druge tematike.

Preventiva na področju preprečevanja nasilja in zlorab
Predavanje (delavnica) za učence devetega razreda in njihove starše v sodelovanju s PP Cerknica, CSD Cerknica in šolsko svetovalno službo – nasilje med vrstniki, nasilje v družini, droge, pasti, ki prežijo na otroka na prehodu iz OŠ v srednjo šolo.
Vključitev v projekt »Bodi zvezda in ne meči petard« 5. razred
Redna obravnava tem s področja medvrstniškega nasilja na razrednih urah, šolski skupnosti in šolskem parlamentu – v letošnjem letu obravnavamo medsebojne odnose. Anketa učenci-starši-učitelji.
Predavanja za učence, učitelje in starše.

Zdravstveno vzgojne vsebine za šolsko leto 2023/24

Program izvaja: Divna KLANFAR, univ. dipl. soc. ped, vodja Referata za zdravje, ZD Cerknica

 

Raz.

Zobozdravstvena vzgoja ob sistematskem pregledu Zdravstvena vzgoja ob sist. pregledu Delo na šoli (narav. dnevi, RU…) Predavanje staršem
1.r -Pravljica o zdravem zobku.
-Pomen umivanja zob.
-Zobna gniloba.
Zdrave navade.
Ostal bom zdrav. (DVD)
Higiena rok.
Zdrave navade.
2 uri
Predstavitev zobozdravstvenega programa.
Tjaša Samsa, dipl. med. ses.
2.r -Zob lutka., zgradba zob.   Osebna higiena.   2 uri  
3.r -Kako si je Jure skoraj pozabil umiti zobe.
-Zdravje-uganke in križanke.
Dejavno preživljanje prostega časa.
Dobra drža.
Zdrav način življenja.
2 uri
 
4.r -Nega zob.
-Telo – naša prebavila.
  Preprečevanje poškodb.
2 uri
 
5.r -Nega medzobnih prostorov.
-Prehrana.
  Zasvojenost.                       2uri  
6.r -Ime mi je Nežka.
-KEP stalnih zob.
-Demineralizacija zob.
Odraščanje.
Energijske pijače.
Odraščanje.
2 uri
Demineralizacija zob.
HPV (za dekleta)
7.r -Bolezni obzobnih tkiv – parodontoza.   Pozitivna samopodoba in stres.  2 uri Poživilne pijače
8.r -Privlačen nasmeh – uporaba pripomočkov za higieno zob. Gibam se! Medsebojni odnosi.      2 uri  
9.r -Kviz o zobeh in zdravi prehrani.
-KEP stalnih zob.
  Vzgoja za zdravo spolnost.
2 uri
Metoda čustvenega osvobajanja

 

DOSTOPNOST