TEL/FAX: 01 7098 014
 

ŠOLSKI KOLEDARJI

Šolski koledar 2022/23

KOLEDAR DOGODKOV 2022/23

KOLEDAR DEŽURSTEV UČITELJEV – VIŠJA STOPNJA

KOLEDAR – JUTRANJE VARSTVO, VARSTVO VOZAČEV

SEZNAM – PODALJŠANO BIVANJE

A in B URNIKI PO TEDNIH

Začetek in konec pouka

Pouk se začne v četrtek, 1. 9. 2022, in konča v petek, 23. 6. 2023 (za 9. r. v četrtek, 15. 6. 2023).

Ocenjevalna obdobja

Šolsko leto ima dve ocenjevalni obdobji:

 • 1. ocenjevalno obdobje traja od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023,
 • 2. ocenjevalno obdobje traja od 1. 2. 2023 do 23. 6. 2023 (za 9. r do 15. 6. 2023).

Predmetni in popravni izpiti

 • 1. rok za učence 9. razreda: od 16. 6. do 29. 6. 2023.
 • 1. rok za učence 1.–8. razreda: od 26. 6. do 7. 7. 2023.
 • 2. rok za učence 1.–9. razreda: od 18. 8. do 31. 8. 2023.

Počitnice

 • jesenske počitnice: od 31. 10. do 4. 11. 2022,
 • novoletne počitnice: od 26. 12. 2022 do 2. 1. 2023,
 • zimske počitnice: od 6. 2. do 10. 2. 2023,
 • prvomajske počitnice: od 27. 4. do 2. 5. 2023.

Prazniki, ki so dela prosti dnevi

 • dan reformacije: 31. 10. 2022,
 • dan spomina na mrtve: 1. 11. 2022,
 • božič: 25. 12. 2022,
 • dan samostojnosti in enotnosti: 26. 12. 2022,
 • novo leto: 1. 1. in 2. 1. 2023,
 • Prešernov dan, slovenski kulturni praznik: 8. 2. 2023,
 • velikonočni ponedeljek: 10. 4. 2023,
 • prost dan zaradi praznika (8. 2. 2023), ki je bil med zimskimi počitnicami: 26. 4. 2023
 • dan upora proti okupatorju: 27. 4. 2023,
 • praznik dela: 1. 5. in 2. 5. 2023,
 • dan državnosti: 25. 6. 2023.

Srednješolska informativna dneva za bodoče srednješolce

 • petek, 17. 2. 2023,
 • sobota, 18. 2. 2023.
Delovne sobote:
16. 5. 2019 – DRUŽENJE VSEH GENERACIJ

GOVORILNE URE

DRUGI ČETRTEK V MESECU od 16.00 do 17.30            

13. 10.,   1011.,      8. 12.,        12. 1.,      16. 2,      9. 3.,    134.,   115.,   86.

PEDAGOŠKE KONFERENCE

PK TRETJI TOREK V MESECU RAZEN JANUAR IN JUNIJ ob 16.00

OCENJEVALNE KONFERENCE

31. 1.; 9. 6.; 21. 6.

Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. razreda:

 • slovenščina, 4. 5. 2023
 • matematika, 8. 5. 2023
 • angleščina, 10. 5. 2023

Nacionalno preverjanje znanja za učence 9. razreda:

 • slovenščina, 4. 5. 2023
 • matematika, 8. 5. 2023
 • glasbena vzgoja, 10. 5. 2023

 

 
 
 
 
DOSTOPNOST