PREHRANA

Odjavo prehrane med letom (odsotnost otroka) posredujte na: tel št: 01 7098 014 ali na e-mail: projekt2.osljts@guest.arnes.si

Iz Pravil prehrana OŠ Toneta Šraja Aljoše

ČAS IN NAČIN PRIJAVE IN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA

 Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci oziroma dijaki v oskrbi (v nadaljevanju: starši) na obrazcu, ki ga predpiše minister.

Posamezen obrok šolske prehrane se lahko odjavi.

 • Učenec (sodeluje kot posameznik), ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola ( npr. tekmovanja v znanju…), odjavi šolsko prehrano v tajništvo šole, ta pa posreduje odjavo v kuhinjo.
 • Posamezni obrok za učence, ki so odsotni od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih, naravoslovnih, tehničnih dejavnostih in drugih skupinskih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca.
Odjavo sporočijo v tajništvo šole, ta pa posreduje odjavo v kuhinjo.

Starši odjavijo prehrano:

 • ustno v tajništvu šole,
 • po telefonu tajništvo šole (01 7098 014),
 • po elektronski pošti (starsi-osljtsa@guest.arnes.si),
 • po faksu (01 7098 014) ali
 • pisno (OŠ Toneta Šraja Aljoše, Nova vas 4b, 1385 , tajništvo).

V primeru odsotnosti tajništva se preklic odda v računovodstvo, ta pa sporoči v kuhinjo.
Če je bila odjava prehrane podana v tajništvo do 8.30, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo.
Kljub temu, da imajo vaši otroci subvencionirano prehrano (delno ali v celoti) ste dolžni odjaviti otroka od malice in kosila za vse dni, ko ga ni v šoli.

Če tega ne storite, vam za vse dni odsotnosti prehrano v celoti zaračunamo. Subvencijo (delno ali v celoti) dobimo le za otroke, ki so v šoli. Če obrokov ne odjavite, jih mi pripravimo, subvencije ne dobimo, zato vam jih zaračunamo.

ODJAVA PREHRANE ZA NAZAJ NI MOGOČA.

DIETNA PREHRANA

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši oziroma skrbniki na podlagi Potrdila o medicinsko indicirani dieti za otroka, ki ga izpolni in potrdi specialist.

Starši so dolžni izročiti potrdilo organizatorki šolske prehrane (JANA BENČINA: jana.bencina@guest.arnes.si), če želijo, da se za njihovega otroka pripravljajo dietni obroki. Priprava dietnih obrokov se prične po razgovoru staršev z organizatorko šolske prehrane.

Za vsako naslednje šolsko leto je potrebno v septembru predložiti veljavno zdravniško potrdilo.

V primeru, da otrok diete ne potrebuje več, so starši ravno tako dolžni predložiti Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka, ki ga ravno tako izpolni in potrdi specialist. Več o medicinsko indiciranih dietah si lahko preberete v Priporočilih za medicinsko indicirane diete.

Prosim, da starši dosledno javljate odsotnost učenca z dietno prehrano (v tajništvo ali organizatorki šolske prehrane).

Pomen zdrave prehrane:

Zdrava prehrana je eden od pogojev dobrega počutja vsakega človeka. Vpliva na sposobnost za učenje, delo, igro in preprečuje bolezni. Na ustrezno sestavo posebej opozarjajo priporočila zdrave prehrane.

S pravilnim prehranjevanjem si lahko zagotovimo večjo energijo, boljšo celotno fizično funkcijo in jasnejše duševno delovanje.
Na šoli imamo organizirane obroke: zajtrk (vrtec), dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica (vrtec).
Na strani si boste vsak mesec lahko ogledali jedilnike, ki smo jih sestavili
Hrano pripravljamo z ljubeznijo in spoštovanjem do tistega, za katerega jo pripravljamo …

NEKAJ KORISTNIH POVEZAV:

 1. http://www.ezdravje.com/si/prebavila/prehrana/
 2. http://www.pozitivke.net/index.php?topic=zdravaprehrana
 3. http://www.zdrava.si/zdrava-prehrana-dodatki-t-35.php
 4. http://med.over.net/
 5. http://www.hujsanje.org/

Cene obrokov

 Za otrokov razvoj je zelo pomembno, da v času dopoldanskega pouka zaužije vsaj en obrok. Učenci, ki ne malicajo v šoli, morajo ta obrok prinesti s seboj, ker med glavnim odmorom ni dovoljeno zapuščati šolskega prostora.

Z dnem uveljavitve Zakona o šolski prehrani znaša:
Cena malice  0,90 EUR,
Cena kosila od 1. 12. 2021 – SPREMENJENA CENA:
1.r. in 4.r. = 2,10 eur
od 5.r. do 9.r. = 2,60 eur
Stroške šolske prehrane starši poravnajo preko trajnika ali s položnico do 18. v mesecu.


Označevanje snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, v obratih javne prehrane
Nekaj primerov označevanja alergenov v obratih javne prehrane, ki smo jih prejeli iz različnih virov in so skladni s področnimi predpisi. več podatkov najdete če kliknete zgornji gumb.

SNOVI ALI PROIZVODI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI:

1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste, in proizvodi iz njih, razen:

(a) glukoznih sirupov na osnovi pšenice, vključno z dekstrozo ( 1 );
(b) maltodekstrinov na osnovi pšenice ( 1 );
(c) glukoznih sirupov na osnovi ječmena;
(d) žit, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;

2. raki in proizvodi iz njih;

3. jajca in proizvodi iz njih;

4. ribe in proizvodi iz njih, razen:

(a) ribje želatine, ki se uporablja kot nosilec za vitamine ali karotenoide;
(b) ribje želatine ali želatine iz ribjih mehurjev, ki se uporablja kot sredstvo za bistrenje piva in vina;

5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih;

6. zrnje soje in proizvodi iz njega, razen:

(a) popolnoma rafiniranega sojinega olja in maščob ( 1 );
(b) naravnih zmesi tokoferola (E306), naravnega D-alfa-tokoferola, naravnega D-alfa-tokoferol acetata, naravnega D-alfa-tokoferol sukcinata iz soje;
(c) rastlinskih sterolov in estrov rastlinskih sterolov iz sojinega olja;
(d) rastlinskih estrov stanola, proizvedenih iz sterolov iz sojinega olja;

7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo), razen:

(a) sirotke, ki se uporablja za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;
(b) laktitola;

8. oreški, in sicer mandlji (Amygdalus communis L.), lešniki (Corylus avellana), orehi (Juglans regia), indijski oreščki (Anacardium occidentale), ameriški orehi (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), brazilski oreščki (Bertholletia excelsa), pistacija (Pistacia vera), makadamija ali orehi Queensland (Macadamia ternifolia) ter proizvodi iz njih, razen oreškov, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;

9. listna zelena in proizvodi iz nje;

10. gorčično seme in proizvodi iz njega;

11. sezamovo seme in proizvodi iz njega;

12. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO 2 , ki se izračunajo za proizvode, ki so pripravljeni za uživanje ali obnovljeni v skladu z navodili proizvajalcev;

13. volčji bob in proizvodi iz njega;

14. mehkužci in proizvodi iz njih.


Označevanje snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, v obratih javne prehrane

1. Direktno na jedilni list:

JEDI
Špageti po bolonjsko (vsebuje alergene: gluten, jajca)
Goveji zrezek v naravni omaki
Francoska solata (vsebuje alergene: jajca
Svinjska pečenka
Mesna lazanja (vsebuje alergene: gluten, jajca, mlečni proizvod, ki vsebuje laktozo)

 2. Kot priloge k jedilnem listu (v tabeli navedene samo jedi, ki vsebujejo alergene)

JEDI

PODATKI O ALERGENIH, KI JIH VSEBUJE
Špageti po bolonjsko gluten, jajca
Francoska solata jajca
Mesna lazanja gluten, jajca, mlečni proizvod, ki vsebuje laktozo
DOSTOPNOST