URNIKI

Tekom prvega tedna se urnik lahko še spreminja in prilagaja. O spremembah bodo učenci obveščeni.

Aktualne urnike in dnevna nadomešanja dobite na eAsistenu: URNIKI IN NADOMEŠČANJA

 

DOSTOPNOST