TEL/FAX: 01 7098 014
 

URNIKI TEKMOVANJ

Tekmovanja 2020/21

TEKMOVANJE

REGIJSKO

DRŽAVNO

ANGLEŠKI JEZIK (8.r) 19. 10. 2020 23. 11. 2020
ANGLEŠKI JEZIK (9.r) 12. 11. 2020 20. 1. 2021 16. 3. 2021
ANGLEŠKI JEZIK (7.r) 31. 1. 2021 29. 2. 2021
CANKARJEVO PRIZNANJE 17. 11. 2020 14. 1. 2021 13. 3. 2021
MEHURČKI 1.     4. 2021
NEMŠKI JEZIK (9.r.) 26. 11. 2020 23. 3. 2021
CICI – VESELA ŠOLA
VESELA ŠOLA 10. 3. 2021 14. 4. 2021
LOGIKA 24. 9. 2020 17. 10. 2020
RAZVEDRILNA MATEMATIKA 2. 12. 2020 30. 1. 2021
VEGOVO PRIZNANJE 18. 3. 2021 17. 4. 2021
BOBER 16. – 20. 11. 2020 16. 1. 2021
PREGLOVO PRIZNANJE – KEMIJA 18. 1. 2021 27. 3. 2021
PROTEUSOVO PRIZNANJE – BIO. 21. 10. 2020 4. 12. 2020
SLADKORNA BOLEZEN 16. 10. 2020 21. 11. 2020
STEFANOVO PRIZNANJE – FIZIKA 3. 2. 2021 26. 3. 2021 8. 5. 2021
TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE 24. 11. 2020 26. 1. 2021 16. 4. 2021
TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE 8. 12. 2020 2. 2. 2021 20. 3. 2021
KRESNIČKA 5. 2. 2020
KONSTRUKTORSTVO 3. 2. 2021 3. 4. 2020 16. 5. 2020
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 2. 3. do 6.3. 2021
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA
SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA 16. 9. do konca aprila
BookWorms 12. 2020 do 3. 2021
Srečanje mladih raziskovalcev maj 2021

 
 
 
DOSTOPNOST