TEL/FAX: 01 7098 014
 

ZAPOSLENI

 Administrativni in tehnični delavci

 Računovodja: Vesna Zbačnik (projekt2@os-tsaljose.si)
Tajnica: Vesna Zbačnik, Urša Zbačnik(starsi-osljtsa@guest.arnes.si)
Kuhar: Mitja Zidar (mitja.zidar@os-tsaljose.si)
Čistilke: Darja Intihar, Darinka Drobnič
Hišnik: Vinko Otoničar (vinko.otonicar@guest.arnes.si)
Organizator šolske prehrane: Jana Benčina (jana.bencina@guest.arnes.si)
Kombinirano delo: Bernarda Modic, Martina Korošec

Na šoli je zaposlenih 32 delavcev:

V šoli in vrtcu je 43 zaposlenih delavcev:

  • Vrtec 15 od tega 5 tehnično-administrativnih delavcev (2 polovična zaposlitev-1 bolniška odsotnost)
  • Šola 26 od tega 6 tehnično-administrativnih delavcev (1 polovična zaposlitev)
  • učiteljica likovne vzgoje dopolnjuje obveznost na OŠ Stari trg
  • učiteljica glasbe ima 50 % zaposlitev
  • učiteljica NEM dopolnjuje svojo obveznost na OŠ Sodražica
  • ostali delavci so polno zaposleni.

Strokovni delavci

Učitelj Razrednik Poučuje predmete
Petja Ilejšič
petja.ilejsic@guest.arnes.si
1. razredni pouk
Barbara Širaj
barbara.siraj@guest.arnes.si
2. razredni pouk, OPB1
Damjana Ožbolt
damjana.ozbolt@guest.arnes.si
3. razredni pouk
Helena Šivec
helena.sivec@guest.arnes.si
4. razredni pouk
Ksenija Brus
ksenija.brus@guest.arnes.si
TJA 1. DO 5. R,, OPB1
Pavla Ponikvar
pavla.ponikvar@guest.arnes.si
5. razredni pouk, kolesarski izpit, MAT6
Alma Kandare
alma.kandare@os-tsaljose.si
 7. NAR, BIO, KEM, RAČ, UBE 7, ROM 9, POK 8, MME8
Martina Kočevar
martina.kocevar@guest.arnes.si
SLO, knjižnica
Jerneja Kovšca
jerneja.kovsca@guest.arnes.si
 6. SLO, svetovalno delo, PUT
Grozdana Gornik
grozdana.gornik@guest.arnes.si
9. TJA
Tina Troha
tina.troha@os-tsaljose.si
ZGO, GEO, DDE, OPB1
Anica Indihar-Zabukovec
anica.indihar-zabukovec@guest.arnes.si
TIT, MAT, MDA
Marcel Truden
marcel.truden@os-tsaljose.si
NŠP (6. r.), ŠPO, ŠSP, IŠP, PLAVANJE, OPB2
Jana Kraševec
jana.krasevec1@guest.arnes.si
MAT 7, IUP
Marjeta Krašovec
marjeta.krasovec@guest.arnes.si
TIT 6, 7, 8
Karmen Bajec LVZ 6, 7, 8, 9 (nadomeščanje bolniške odsotnosti)
Irena Cundrič-Iskra
irena.cundric-iskra@guest.arnes.si
NUM (4. do 6. r.), GUM, OPZ, MPZ, ŠOA
Vida Truden
vida.truden@guest.arnes.si
LUM
Angelca Dežman
angelca.dezman@os-sodrazica.si
NEM
Milena Mišič
milena.misic@guest.arnes.si
MAT, RAVNATELJICA
Ester Palinkaš
ester.palinkas@guest.arnes.si
8. FIZ, NAR6, OPB2
Jana Benčina
jana.bencina@guest.arnes.si
Vodja prehrane, SPH, GOS
Anica Sterle
anica.sterle@guest.arnes.si
PUT, IUP, NIT, OPB1,
Mateja Zbačnik
mateja.zbacnik@guest.arnes.si
vzgojiteljica
Maruša Švigelj pomočnica vzgojiteljice
Martina Ivančič
martina.ivancic@guest.arnes.si
vzgojiteljica
Lara Levstek vzgojiteljica
Urška Praznik vzgojiteljica
Tomaž Rot pomočnik vzgojiteljice
Martina Rupar
martina.rupar@guest.arnes.si
vzgojiteljica
Irena Setničar
irena.setnicar@guest.arnes.si
pomočnica vzgojiteljice
Nataša Ponikvar
natasa.ponikvar@guest.arnes.si
pomočnica vzgojiteljice
Romana Sajevic
romana.sajevic@guest.arnes.si
pomočnica vzgojiteljice
Mateja Zgonc
mateja.zgonc@os-tsaljose.si
vodja vrtca, druga učiteljica v 1. r.
Sara Šega
sara.sega@guest.arnes.si
porodniška
Darja Turk spremljevalka gibalno oviranega otroka
Lara Markovič
lara.markovic@guest.arnes.si
vzgojiteljica

 

 

 

 

 
 
 
DOSTOPNOST