ZAPOSLENI

 Administrativni in tehnični delavci

Računovodja: Vesna Zbačnik (projekt2@os-tsaljose.si)
Tajnica: Urša Zbačnik (starsi-osljtsa@guest.arnes.si)
Kuhar: Mitja Zidar (mitja.zidar@os-tsaljose.si)
Čistilke: Darja Intihar, Darinka Drobnič, Metka Anzeljc
Hišnik: Branko Knavs (branko.knavs@os-tsaljose.si)
Organizator šolske prehrane: Jana Benčina (jana.bencina@guest.arnes.si)
Kombinirano delo: Bernarda Modic, Martina Korošec, Vesna Obrovac

Na šoli je zaposlenih 32 delavcev:

V šoli in vrtcu je 43 zaposlenih delavcev:

  • Vrtec 15 od tega 5 tehnično-administrativnih delavcev (2 polovična zaposlitev-1 bolniška odsotnost)
  • Šola 26 od tega 6 tehnično-administrativnih delavcev (1 polovična zaposlitev)
  • učiteljica likovne vzgoje dopolnjuje obveznost na OŠ Stari trg
  • učiteljica glasbe ima 50 % zaposlitev
  • učiteljica NEM dopolnjuje svojo obveznost na OŠ Sodražica
  • ostali delavci so polno zaposleni.

Strokovni delavci

Učitelj Razrednik Poučuje predmete
Petja Ilejšič
petja.ilejsic@guest.arnes.si
1. razredni pouk
Barbara Širaj
barbara.siraj@guest.arnes.si
2. razredni pouk
Damjana Ožbolt
damjana.ozbolt@guest.arnes.si
3. razredni pouk
Helena Šivec
helena.sivec@guest.arnes.si
4. razredni pouk, TIT 6.r., OPB 2_4
Ksenija Brus
ksenija.brus@guest.arnes.si
  TJA 1. – 4. r, 5. r. – manjše sk.,  OPB2, JV2
Pavla Ponikvar
pavla.ponikvar@guest.arnes.si
5. razredni pouk, kolesarski izpit, OPB2_4
Alma Kandare
alma.kandare@os-tsaljose.si
 9. NAR, BIO, KEM, RAČ, UBE 7, ROM 9, POK 8, MME 8
Martina Kočevar
martina.kocevar@guest.arnes.si
  SLJ 9, knjižničarka, JV2, OPB1_2
Jerneja Kovšca
jerneja.kovsca@guest.arnes.si
 8. SLJ (6. do 9. r.), NOV, ŠOLSKA SKUPNOST
Grozdana Gornik
grozdana.gornik@guest.arnes.si
  TJA 5. – 9. r.
Tina Troha
tina.troha@os-tsaljose.si
  ZGO, GEO, DKE, OPB1
Mija Lavrič
mija.lavric@os-tsaljose.si
  MAT (6., 7., 8., 9. r.), TIT (7., 8.), NTE (6.r.)
Marcel Truden
marcel.truden@os-tsaljose.si
7. NŠP (6. r.), ŠPO, IP ŠPORT, PLAVANJE
Robert Grom
robert.grom@guest.arnes.si
  ravnatelj, ŠZZ, NŠP
Irena Cundrič-Iskra
irena.cundric-iskra@guest.arnes.si
  GUM (6. – 9. R), OPZ, MPZ, ŠOA, UKULELE
Vida Truden
vida.truden@guest.arnes.si
  LUM
Angelca Dežman
angelca.dezman@os-sodrazica.si
  NI1, NI2
Ester Palinkaš
ester.palinkas@guest.arnes.si
6. OPB1, OPB 1_2, FIZ (8., 9. r.), NAR 6, GOS 6
Jana Benčina
jana.bencina@guest.arnes.si
  Organizatorka prehrane, SPH
Manja Žeželj
manja.zezelj@os-tsaljose.si
  OPB2_4, OPB 1_2, PSIHOLOGINJA, DSP
Anica Sterle
anica.sterle@guest.arnes.si
  PUT, IUP, NTE 4., 5. r., DSP
Tina Zobec Pirnat
tina.zobec-pirnat1@guest.arnes.si
  SVETOVALNA DELAVKA, JV1, OPB2, ISP
Mateja Zbačnik
mateja.zbacnik@guest.arnes.si
  vzgojiteljica
Maruša Švigelj
marusa.svigelj@guest.arnes.si
  pomočnica vzgojiteljice
Martina Ivančič
martina.ivancic@guest.arnes.si
  vzgojiteljica
Lara Levstek   porodniški dopust
Urška Praznik
urska.praznik1@guest.arnes.si
  vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice
Martina Rupar
martina.rupar@guest.arnes.si
  vzgojiteljica
Irena Setničar
irena.setnicar@guest.arnes.si
  pomočnica vzgojiteljice
Nataša Ponikvar
natasa.ponikvar@guest.arnes.si
  pomočnica vzgojiteljice
Romana Sajevic
romana.sajevic@guest.arnes.si
  pomočnica vzgojiteljice
Mateja Zgonc
mateja.zgonc@os-tsaljose.si
  pomočnica ravnatelja vrtca, druga učiteljica v 1. r.
Sara Šega
sara.sega@guest.arnes.si
  vzgojiteljica
Lara Markovič
lara.markovic@guest.arnes.si
  vzgojiteljica

 

 

 

 

DOSTOPNOST