TEL/FAX: 01 7098 014
 

VARSTVO UČENCEV

SEZNAM UČITELJEV V OPB IN JUTRANJEM VARSTVU – URNIK

Jutranje varstvo

Za učence prve triade bo organizirano jutranje varstvo od 6.30 do začetka pouka, za ostale učence pa od 7.20 dalje. Jutranje varstvo od 1. do 4. razreda – Martina Kočevar. V matičnih razredih imajo varstvo razredničarke.
Od 5. do 9. razreda učitelji višje stopnje po razporedu.

Podaljšano bivanje

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z dvema oddelkoma podaljšanega bivanja. Podaljšano bivanje obiskuje 45 učencev od 1. do 5. razreda. Poteka v času od 11.25 do 15.45. Vodita ga:

  • OPB1 Ksenija Brus, Tina Troha, Anica Sterle, Jana Benčina, Barbara Širaj
  • OPB2  Ester Palinkaš, Kevin Mohar, Marcel Truden

 Varstvo vozačev

Za učence vozače imamo na razredni in predmetni stopnji organizirano varstvo. Varstvo je organizirano od 11.30 do odhoda prvega avtobusa in kombija. Varstvo vozačev vodijo učitelji višje in nižje stopnje po razporedu.


Varnost učencev in prevozi

Na šoli je izdelan prometno varnostni načrt prihoda in odhoda v šolo. Razredniki seznanijo učence z varno potjo v šolo in iz šole. Šola sodeluje v okviru varnosti na cesti s Policijsko postajo Cerknica in s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Loška dolina. Z avtobusnim prevoznikom imamo dogovor, da avtobusi stojijo pred šolo že pred prihodom učencev na postajališče.

 

 
 
 
DOSTOPNOST