TEL/FAX: 01 7098 014
 

VARSTVO UČENCEV

Jutranje varstvo

Za učence prve triade bo organizirano jutranje varstvo od 5.50 do začetka pouka, za ostale učence pa od 7.10 dalje. Jutranje varstvo od 1. do 4. razreda – Jana Benčina, Anica Sterle.
Od 5. do 9. razreda učitelji višje stopnje po razporedu.

Podaljšano bivanje

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z dvema oddelkoma podaljšanega bivanja. Podaljšano bivanje obiskuje 45 učencev od 1. do 5. razreda. Poteka v času od 11.25 do 15.45. Vodita ga:

  • OPB1 Ksenija Brus, Tina Troha, Anica Sterle, Helena Šivec
  • OPB2  Ester Palinkaš.

 Varstvo vozačev

Za učence vozače imamo na razredni in predmetni stopnji organizirano varstvo. Varstvo je organizirano od 11.30 do odhoda prvega avtobusa in kombija. Varstvo vozačev vodijo učitelji višje in nižje stopnje po razporedu.

VARSTVO VOZAČEV 2020/21

od 2. do 5. razreda
UČITELJ UČILNICA
PONEDELJEK Petja Ilejšič 4. razred
TOREK Damjana Ožbolt 3. razred
SREDA Helena Šivec 4. razred
ČETRTEK Barbara Širaj 2. razred
PETEK Ksenija Brus – A urnik 3. razred
PETEK Anica Sterle 3. razred
od 6. do 9. razreda
UČITELJ UČILNICA
PONEDELJEK Jerneja Kovšca ANGLEŠČINA
TOREK Alma Kandare KEMIJA
SREDA Grozdana Gornik ANGLEŠČINA
ČETRTEK Maja Brancelj – A urnik ZGODOVINA
ČETRTEK Andreja Mestek – B urnik ZGODOVINA
PETEK Martina Kočevar KNJIŽNICA

 Varnost učencev in prevozi

Na šoli je izdelan prometno varnostni načrt prihoda in odhoda v šolo. Razredniki seznanijo učence z varno potjo v šolo in iz šole. Šola sodeluje v okviru varnosti na cesti s Policijsko postajo Cerknica in s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Loška dolina. Z avtobusnim prevoznikom imamo dogovor, da avtobusi stojijo pred šolo že pred prihodom učencev na postajališče.

 

 
 
 
DOSTOPNOST