TEL/FAX: 01 7098 014
 

SVET STARŠEV

Člani in namestniki  SVETA STARŠEV šol.leto 2017/18

1. RAZRED
Marjan Bavec
Nina Meden (namestnica)

2. RAZRED
Sonja Kraševec

Simona Pintar (namestnica)

3. RAZRED
Nataša Jezernik
Špela Jernejčič (namestnica)

4. RAZRED
Jerneja Zbačnik

Jana Zakrajšek (namestnica)

5. RAZRED
Mojca Milavec

Katarina Hiti (namestnica)

6. RAZRED
Bojana Božič

Brigita Knavs (namestnica)

7. RAZRED
Helena Knavs
Albina Ponikvar (namestnica)

8. RAZRED
David Hiti

Maja Ponikvar (namestnica)

9. RAZRED
Sonja Drobnič

Polona Kraševec (namestnica)