URNIKI TEKMOVANJ

Tekmovanja 2023/24

Naziv tekmovanja šolsko področno državno

DRUŽBOSLOVNA TEKMOVANJA

ANGLEŠKA BZ EPI REA. BADGE 25. – 29. 3. 2024    
NEMŠKA BZ EPI LESEPREISE 18. – 22. 3. 2024    
TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE – 6. RAZRED 29. 11. 2023   19. 3. 2024
TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE – 7. RAZRED 1. 2. – 15. 2 2024   28. 2 – 21. 3. 2024
TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE (8.-9. RAZRED) 21. 11. 2023   3. 4. 2024
TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠČINE – 9. RAZRED 16. 11. 2023   14. 3. 2024
TEKMOVANJE IZ ZNANJA SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE (6. – 9. R.) 28. 11. 2023 (8.,9.)
3. 4. 2024 (1.− 7.)
16. 1. 2024 16. 3. 2024
SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA Do konca aprila 2024  
VESELA ŠOLA (4. – 9. R.) 6. 3. 2024   10. 4. 2024
CICI VESELA ŠOLA      
 TEKMOVANJE V ZNANJU ZGODOVINE  (8. – 9. R.) 7. 12. 2023   7. 3. 2024
TEKMOVANJE V ZNANJU GEOGRAFIJE (6. – 9. R.) 14. 11. 2023   6. 4. 2024
MEHURČKI      

NARAVOSLOVNA TEKMOVANJA

 

šolsko področno državno
TEKMOVANJE NARAVOSLOVJA (KRESNIČKA) (6. – 7. R.) 9. 4. 2024    
TEKMOVANJE IZ LOGIKE (2. – 9. R.) 28. 9. 2023 21. 10. 2023 11. 11. 2023
RAČUNALNIŠKO TEKMOVANJE BOBER (2.  – 9. R.) 6.-17. 11. 2023   13. 1. 2024
TEKMOVANJE V RAZVEDRILNI MATEMATIKI (1. – 9. R.) 12. 12. 2023   10. 2. 2024
TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE ZA KENGURU (1. – 7. R.) 21. 3. 2024 4. 4. 2024 20. 4. 2024
TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA (8. – 9. R.) 21. 3. 2024 4. 4. 2024 20. 4. 2024
TEKMOVANJE IZ ZNANJA TEHNOLOGIJ (8. – 9. R) 8. 11. 2023   9. 3. 2024
KONSTRUKTORSTVO   29. 3. 2024 25. 5. 2024
TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVA PRIZNANJA (8. – 9. R.) 15. 1. 2024 23. 3. 2024 11. 5. 2024
TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE (8. – 9. R.) 18. 10. 2023   1. 12. 2023
TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA (8. – 9. R.) 14. 2. 2024 11. 4. 2024 18. 5. 2024
TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI (6. – 9. R.) 13. 10. 2023   18. 11. 2023

 

DOSTOPNOST