TEL/FAX: 01 7098 014
 

URNIKI TEKMOVANJ

Tekmovanja 2017/18

TEKMOVANJE

REGIJSKO

DRŽAVNO

ANGLEŠKI JEZIK (8.r) 16.10. 2017 20. 11. 2017
ANGLEŠKI JEZIK (9.r) 15. 11. 2017 18. 1. 2018 20.3. 2018
ANGLEŠKI JEZIK (7.r) 31. 1. 2018 28. 2. 2018
CANKARJEVO PRIZNANJE 12. 12. 2017 24. 1. 2018 10. 3. 2018
NEMŠKI JEZIK (9.r.) 22. 11. 2017 13. 3. 2018
CICI – VESELA ŠOLA
VESELA ŠOLA 14.3. 2018 11. 4. 2018
EKO KVIZ
LOGIKA 29. 9. 2016 22.10.2016
RAZVEDRILNA MATEMATIKA 5. 10. 2017 18. 11. 2017  10
VEGOVO PRIZNANJE 15. 3. 2018 21. 4. 2018
PREGLOVO PRIZNANJE – KEMIJA 15.1.2018  24. 3. 2018
PROTEUSOVO PRIZNANJE – BIO. 25.10.2017 1. 12. 2017
SLADKORNA BOLEZEN 13. 10. 2017 18. 11. 2017
STEFANOVO PRIZNANJE – FIZIKA 6. 2. 2018 16. 3. 2018 14. 4. 2018
TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE  16. 1. 2018 13. 4. 2018
TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE 5. 12. 2017  17. 3. 2018
KRESNIČKA 6. 2. 2018
KONSTRUKTORSTVO 6. 4. 2018 12. 5. 2018
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA od 6. 3. do
10. 3. 2018
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA
SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA 16.9.do konec aprila