TEL/FAX: 01 7098 014
 

URNIKI TEKMOVANJ

Tekmovanja 2018/19

TEKMOVANJE

REGIJSKO

DRŽAVNO

ANGLEŠKI JEZIK (8.r) 15. 10. 2018 19. 11. 2018
ANGLEŠKI JEZIK (9.r) 14. 11. 2018 17 1. 2019 20. 3. 2019
ANGLEŠKI JEZIK (7.r) 31. 1. 2019 28. 2. 2019
CANKARJEVO PRIZNANJE 11. 12. 2018 23. 1. 2019 9. 3. 2019
NEMŠKI JEZIK (9.r.) 22. 11. 2018 12. 3. 2019
CICI – VESELA ŠOLA  19. 4. 2019
VESELA ŠOLA 13. 3. 2019 10. 4. 2019
LOGIKA 27. 9. 2018 20.10.2018
RAZVEDRILNA MATEMATIKA 3. 12. 2018 26. 1. 2019
VEGOVO PRIZNANJE 21. 3. 2019 13. 4. 2019
PREGLOVO PRIZNANJE – KEMIJA 21.1.2019  30. 3. 2019
PROTEUSOVO PRIZNANJE – BIO. 17.10.2018 30. 11. 2018
SLADKORNA BOLEZEN 12. 10. 2018 17. 11. 2018
STEFANOVO PRIZNANJE – FIZIKA 6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019
TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE  15. 1. 2019  6. 3. 2019 12. 4. 2019
TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE 4. 12. 2018  5. 2. 2019  16. 3. 2019
KRESNIČKA 6. 2. 2019
KONSTRUKTORSTVO 5. 4. 2019 18. 5. 2019
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA  4. 3. – 8. 3. 2019
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA
BOOKWORMS od novembra do marca
SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA 16. 9. do konec aprila