DAN Z GASILCI

Prvi tehniški dan v 4. in 5. razredu

V četrtek, 20. 11. 2014, smo se v sklopu tehniškega dne učenci 4. in 5. razreda seznanili z vozli.
Učil nas je državni prvak v vozlih, tovariš Franc Rus iz Sodražice, gasilski častnik 2. stopnje. Obiskala nas je tudi medicinska sestra Sara Šega in nas poučila o osebni higieni in prvi pomoči, ki nam pride prav v vsakdanjem življenju.
Gasilca iz PGD Nova vas, tovariš Zvonko Govednik in tovariš Franc Pakiž, sta nam predstavila gasilsko zaščitno opremo (oblačila) ter opremo in vozila, ki jih uporabljajo na intervencijah. Prikazan požar smo gasili z gasilnikom na prah.
Dan smo zaključili s šaljivimi štafetnimi tekmovanji.

Razredničarki Pavla Ponikvar in Ksenija Brus.

DOSTOPNOST