MULTIMEDIJA – 8.R.

Multimedija je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja pridobljena pri izbirnem predmetu Računalništvo – Urejanje besedil. Namen predmeta je seznaniti in naučiti učence uporabe računalnika kot multimedijske naprave za obdelavo besedila, slik, zvoka in animacije.
Predmet je prilagojen učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri izdelavi računalniških predstavitev pri drugih predmetih ter predstavitvah najrazličnejših projektov, ki jih na šoli ne manjka.

Vsak učenec oz. skupina učencev si izbere temo iz področja, ki jih zanima in izdela računalniško predstavitev, ki jo na koncu predstavijo pred razredom. Vsak učenec dela za svojim računalnikom, računalnik doma ni potreben. Učenci svoje znanje v celoti pridobijo v šoli.

Primeri projektnih nalog (računalniških predstavitev):

PREZI PREDSTAVITEV

 


POIGRALI SMO SE S SLIKAMI

Uporabili smo različne programe:
– Photo! Editor,
– PhotoFiltre,
– online programe:
LUNAPIC – http://www161.lunapic.com/editor
ONLINE PHOTO EDITOR – https://pixlr.com/editor/
… in še mnoge druge.

Oglejte si le nekaj naših izdelkov preko ppsx predstavitve:
SLIKE_MME_17

DOSTOPNOST