ČAS IN NAČIN PRIJAVE IN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA

Iz Pravil prehrana OŠ Toneta Šraja Aljoše

 Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci oziroma dijaki v oskrbi (v nadaljevanju: starši) na obrazcu, ki ga predpiše minister.
Posamezen obrok šolske prehrane se lahko odjavi.

  • Učenec (sodeluje kot posameznik), ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola ( npr. tekmovanja v znanju…), odjavi šolsko prehrano v tajništvo šole, ta pa posreduje odjavo v kuhinjo.
  • Posamezni obrok za učence, ki so odsotni od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih, naravoslovnih, tehničnih dejavnostih in drugih skupinskih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca.
Odjavo sporočijo v tajništvo šole, ta pa posreduje odjavo v kuhinjo.
Starši odjavijo prehrano:

  • ustno v tajništvu šole,
  • po telefonu tajništvo šole (01 7098 014),
  • po elektronski pošti (starsi-osljtsa@os-tsaljose.si),
  • po faksu (01 7098 014) ali
  • pisno (OŠ Toneta Šraja Aljoše, Nova vas 4b, 1385 , tajništvo).

V primeru odsotnosti tajništva se preklic odda v računovodstvo, ta pa sporoči v kuhinjo.
Če je bila odjava prehrane podana v tajništvo do 8.30, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo.
Kljub temu, da imajo vaši otroci subvencionirano prehrano (delno ali v celoti) ste dolžni odjaviti otroka od malice in kosila za vse dni, ko ga ni v šoli.

Če tega ne storite, vam za vse dni odsotnosti prehrano v celoti zaračunamo. Subvencijo (delno ali v celoti) dobimo le za otroke, ki so v šoli. Če obrokov ne odjavite, jih mi pripravimo, subvencije ne dobimo, zato vam jih zaračunamo.

ODJAVA PREHRANE ZA NAZAJ NI MOGOČA.

DOSTOPNOST