RAČUNALNIŠKA OMREŽJA – 9. RAZRED

Računalniška omrežja je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja pridobljena pri prejšnjih dveh izbirnih predmetih iz sklopa Računalništvo.
Sodobni človek potrebuje internet. V njem so podatki, ki jih potrebuje za spoznavanje in razumevanje realnosti. Vendar podatki tja niso prišli sami po sebi. Nekdo jih je vanj vpletel. Znanje, kako to storiti čim bolj učinkovito in estetsko, postaja vedno pomembnejše.
Poudarek predmeta je na izdelavi spletnega sestavka iz področja, ki učenca najbolj zanima. Spletni sestavek se bo na koncu objavil na spletni strani. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri izdelavi najrazličnejših spletnih strani.

Pri ROM 2018/19 se spoznavamo z HTML jezikom. Kmalu bomo postali pravi programerji, saj bomo spletno stran izdelali brez različnih programov, samo s pisanjem različnih kod, ki se jih učimo. To delo zahteva veliko znanja in časa.

NAŠE IZDELKE SI LAHKO OGLEDATE NA SPODNJIH POVEZAVAH!
NE POZABITE – SE ŠE UČIMO IN RAZISKUJEMO RAZLIČNE NAČINE UREJANJA, ZATO VČASIH NAPIŠEMO TUDI KAKŠEN NERESNIČEN PODATEK.

DOSTOPNOST