ŠOLSKO TEKMOVANJE LOGIKA 2021/22

 23. 9. 2021 je potekalo šolsko tekmovanje iz LOGIKE.

Učenci so dosegli lepe rezultate. Čestitke vsem tekmovalcem!

3.r.         7 tekmovalcev                  najboljši dosežek imata Dorian Zakrajšek in Jaš Ponikvar

4.r.         karantena

5.r.         3 tekmovalci                     najboljši Matej Bavec

6.r.         5 tekmovalcev                  najboljši dosežek imata Leo Samida in Domen Primožič

7.r.         2 tekmovalki                     najboljša, ki bo tekmovala na državnem tekmovanju na

                                                         OŠ Heroja Janeza Hribarja v Starem trgu je Neža Milavec

8.r.         karantena, tekmovala je samo Lena Lah Majkič

9.r.         6 tekmovalcev                  najboljši dve sta Hana Lotrič in Sanja Vukovič, Hana bo tekmovala

                                                          na regijskem na OŠ Heroja Janeza Hribarja v Starem trgu

Zapisala Anica Indihar Zabukovec

DOSTOPNOST