PROJEKT BOTRSTVO

Projekt Botrstvo v Sloveniji deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje in je namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrokom in mladostnikom, ki živijo v materialni stiski in potrebujejo finančno pomoč in spodbudo.

Namen botrstva je zmanjšanje socialne izključenosti zaradi revščine in omogočanje boljših pogojev za otrokov zdrav razvoj, izobraževanje, odkrivanje in razvoj talentov ter s tem spodbudno preživljanje otroštva. Otrokom se želi omogočiti občutek enakovrednosti v družbi vrstnikov.

Preko botrstva se jim vse pogostejše omogoči osnovno preživetje, poleg tega pa tudi vključevanje v vse plačljive šolske dejavnosti, šolska prehrana, izvenšolske dejavnosti, organiziran prosti čas in drugo.

Botrstvo je otrokom zagotovljeno za obdobje enega koledarskega leta. Če boter še naprej plačuje, se botrovanje avtomatsko podaljša, v nasprotnem primeru otrok potrebuje nov predlog za vključitev v botrstvo.

Vsakemu predlogu je obvezno potrebno priložiti fotokopijo odločbe o otroškem dodatku ali denarni socialni pomoči ali drugem družinskem prejemku oziroma dokument, ki dokazuje finančno stanje družine, v kolikor starši oziroma skrbniki ne prejemajo otroškega dodatka.

Varovanci so lahko otroci in mladostniki do 18. leta in izjemoma tudi starejši, če imajo dolgotrajne zdravstvene ali razvojne težave in so vključeni v izobraževalni proces

Predlog za vključitev otrok in mladostnikov izpolnijo strokovni delavci skupaj s starši oziroma skrbniki otrok. Predlog mora biti potrjen s strani strokovne osebe.

V kolikor želite, da bi bil tudi vaš otrok ali mladostnik vključen v projekt Botrstvo, se obrnite na svetovalno delavko na telefonsko številko 01/7098-831 ali na e-naslov: tina.zobec-pirnat1@guest.arnes.si.

Več o projektu Botrstvo pa si lahko preberete tudi na povezavi:  https://www.boter.si/

Tina Zobec Pirnat, svetovalna delavka

ODPRI – PDF DOKUMENT

DOSTOPNOST