SVETOVNI DAN HRANE 2023

SVETOVNI DAN HRANE

                                                                                                    16. OKTOBER 2023

VODA JE ŽIVLJENJE, VODA JE HRANA. NIHČE NE SME BITI POZABLJEN

Vsako leto 16. oktobra po vsem svetu obeležujemo dan hrane. Svetovni dan hrane predstavlja priložnost, da razmislimo o neprecenljivi vlogi hrane v našem življenju. Letošnji dan je še posebej posvečen našemu dragocenemu daru narave – vodi, ki predstavlja temelj življenja in oskrbe s hrano.

Voda je ključnega pomena za obstoj življenja na Zemlji. Pokriva večino površine našega planeta, sestavlja več kot 50 % naših teles in je bistvena za naš obstoj. Ključna je pri pridelavi hrane; kmetje jo potrebujejo za zalivanje poljščin, živali pa za pitje. Je nujna sestavina pri primarni proizvodnji hrane, pri postopkih njene predelave, uporabljena pa je tudi pri pripravi hrane, npr. pri kuhanju ter pranju sadja in zelenjave. Povezava med hrano, ki jo uživamo, in načinom njene pridelave ima pomemben vpliv na svetovne vodne vire. Na primer kmetijstvo porablja kar 70 % sladke vode, prisotne na nekem območju, odstotek pa je še večji na območjih, kjer sladke vode primanjkuje in je potrebno namakanje. Premalo pa se zavedamo, da je voda edinstven in nenadomestljiv vir, katerega količina je omejena. V razvitejših predelih sveta pogosto dojemamo razpoložljivost in dostopnost vode kot nekaj samoumevnega. Pa temu ni tako. Malo je krajev, kjer je voda ljudem dostopna v zadostnih količinah. Razpoložljivost, odsotnost ali pomanjkanje vode je zaznamovalo celotno zgodovino človeštva in še vedno ostaja aktualen problem. Pospešena rast prebivalstva, urbanizacija, hiter ekonomski razvoj in podnebne spremembe močno vplivajo na razpoložljivost in neoporečnost vodnih virov. V zadnjem stoletju se je v svetu razpoložljiva količina pitne vode na osebo zmanjšala za kar 20 %Danes živi v območjih s pomanjkanjem pitne vode 4 milijarde ljudi, kar je več kot 40 % celotne svetovne populacije.

Zato bi se morali zavestno truditi prispevati k reševanju problema porabe vode in k temu privabiti sodelovanje vlad, zasebnega sektorja, akademskih institucij, kmetov, civilne družbe in posameznikov. Vsak izmed nas ima pri tem lahko svojo vlogo in vsak lahko prispeva svoj delež. Že samo z izbiro lokalnih in sezonskih živil, manjši porabi mesa, saj npr. za proizvodnjo 1 kg govejega mesa porabimo okoli 15.000 litrov vode, ter zmanjšani količini zavržene hrane lahko bistveno zmanjšamo porabo vode. Podobno lahko storimo tudi, če npr. skrajšamo čas tuširanja ali uporabimo deževnico za zalivanje rastlin. Obenem pa lahko podpremo organizacije, ki si prizadevajo za zagotavljanje čiste pitne vode ljudem po vsem svetu.

Naj vam bo obeleževanje omenjenega dne spodbuda k poglobljenemu razmišljanju in aktivnostim o pomembnosti prehrane in prehranjevanja ter modremu in varčnemu ravnanju z naravnimi viri, čemur je tudi posvečen SVETOVNI DAN HRANE – 16. OKTOBER.

 

Jana Benčina, dipl. inž. živilske tehnologije

organizatorka šolske prehrane

DOSTOPNOST