VPIS OTROK V 1. RAZRED OŠ TONETA ŠRAJA ALJOŠE ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

VPIS OTROK V 1. RAZRED OŠ TONETA ŠRAJA ALJOŠE ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

bo potekal

v četrtek, 15. 2. 2024 od  15.00 do 17.30 v kabinetu svetovalne službe.

 Na podlagi 44. člena Zakona o osnovni šoli, osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši morajo vpisati v 1. razred osnovnošolske otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Letos vpisujemo otroke, rojene v letu 2018.

Starši vpišete otroka v osnovno šolo, v katere okoliš sodi vaše stalno ali začasno bivališče.

Vabilo na vpis boste prejeli tudi po pošti.

 

Informacije o vpisu posreduje šolska svetovalna služba, pedagoginja Tina Zobec Pirnat

(T.: 01 709 88 31, e-pošta: tina.zobec-pirnat1@guest.arnes.si).

Če se vpisa ob predlaganem terminu ne morete udeležiti, sporočite na zgoraj zapisani kontakt, da se bomo dogovorili za nov termin.

Vljudno vabljeni!

Robert Grom, ravnatelj

ODPRITE VABILO

DOSTOPNOST